WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:08:am 22/05/12 Đăng ngày “May 22nd, 2012”

Giới thiệu chuyên mục mới

Giới thiệu chuyên mục mới

Hy vọng chuyên mục mới sẽ giúp đổi gió và đem lại chút thư giãn cho bạn đọc.

11:08:am 22/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, THƯ BBT | Đọc tiếp »

Cháy vé Euro Cup

Cháy vé Euro Cup

Cơ quan cảnh sát cho biết, họ không lạ gì chuyện buôn đi bán lại vé, nhưng sẽ không can thiệp, trừ khi có tố giác về lừa đảo.

10:46:am 22/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Ba Lan sẵn sàng cho Euro Cup

Ba Lan sẵn sàng cho Euro Cup

Việc làm đường sẽ tiếp tục tới giờ phút cuối cùng, với những cố gắng cao nhất.

12:40:am 22/05/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Tranh chấp Trung-Phi tại bãi cạn Scarborough

Tranh chấp Trung-Phi tại bãi cạn Scarborough

Ý thức được điều này, ta sẽ thấy việc lựa chọn để đưa ra trọng tài phân xử trong trường hợp tranh chấp Scarborough là một lựa chọn chiến lược, có nhiều “option” riêng biệt: 1/ Dựa trên ZEE và thềm lục địa. Bãi Scarborough là một bãi đá không có giá trị “lãnh thổ” để có thể chiếm hữu như đảo. Bãi này tọa lạc trong vùng kinh tế độc quyền 200 hải lý của Phi, do đó thuộc quyền tài phán của Phi. 2/ Dựa lên chủ quyền của Phi tại bãi cạn Scarborough, đồng thời vùng biển chung quanh thuộc về vùng kinh tế độc quyền của Phi.

12:32:am 22/05/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »