WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:14:pm 04/06/14 Đăng ngày “June 4th, 2014”

Tô Lâm: Người hùng Văn Giang

Tô Lâm: Người hùng Văn Giang

(Lời BBT: Hẳn bạn đọc còn nhớ đến sự cố Văn Giang, tháng 4 – 2012. Tô Lâm, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, đưa một trung đoàn cảnh sát cơ động trang bị đến tận răng, chưa kể an ninh chìm, công an địa phương, và lực lượng xã hội đen để cưỡng [...]

07:14:pm 04/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bài học của di sản tư tưởng chính trị Hy Lạp cho người Việt Nam

Bài học của di sản tư tưởng chính trị Hy Lạp cho người Việt Nam

Trong mọi trường hợp, chưa biết người Việt Nam những năm đầu thập niên 2000 sẽ tiếp thu ra sao bài học “Phép lạ Hy Lạp”. Nhưng chắc chắn là người Việt Nam sẽ phải đặc biệt quan tâm về hai vấn đề rất cơ bản. Đó là, một mặt, phải biết pha chế như thế nào bài học Hy Lạp để sáng chế ra một học thuật chính trị mới, mau chóng hoàn thành tốt đẹp việc xây dựng một nước Việt Nam mới, độc lập, đích thực tự do, văn minh, tiến bộ. Mặt khác, phải ngăn giữ được không để xảy ra chia rẽ, nghi kị trong nội bộ dân tộc, tránh làm tiêu trầm cả một nền văn minh sáng chói chỉ vì gặp đại họa của cuộc bá chiến giữa hai Thành Quốc Athènes và Sparte, như ở Hy Lạp thời cổ.

10:26:am 04/06/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

25 năm Ba Lan tự do

25 năm Ba Lan tự do

Sáng ngày 04-06-1989, khi những chiếc xe tăng của quân đội Trung Quốc tiến vào quảng trường Thiên An Môn tàn sát những sinh viên biểu tình đòi hỏi dân chủ, thì những người dân Ba Lan đến các phòng phiếu để bầu cử quốc hội và thượng viện. Ngày 04 – 06 -1989 đã [...]

05:26:am 04/06/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tướng Phùng Quang Thanh

Tướng Phùng Quang Thanh

Trong những ông tướng đương quyền, Phùng Quang Thanh là ông tướng dày dạn trận mạc nhất. Đầu năm 1971, khi chiến dịch Đường 9 – Nam Lào nổ ra, tôi là thượng sĩ đang học tại trường sĩ quan Thông tin, đang đi diễn tập trong rừng Yên Thế, Hà Bắc, bây giờ là [...]

01:16:am 04/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »