WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:21:am 17/06/14 Đăng ngày “June 17th, 2014”

Liên hoàn kế của TQ

Liên hoàn kế của TQ

Các hành động trong liên hoàn kế của TQ có mục đích duy nhất : chuẩn bị cho chiến tranh, chuẩn bị cho độc chiếm hoàn toàn Biển Đông.

11:21:am 17/06/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đã qua rồi trò chính trị đu dây của CSVN

Đã qua rồi trò chính trị đu dây của CSVN

    Sự kiện giàn khoan HD 981 xảy ra đã hơn một tháng. Một tháng với không biết bao nhiêu biến cố dồn dập ngoài thềm lục địa VN và trên đất liền, loang rộng xung đột làm cả biển Đông dậy sóng dư luận. Một tháng không biết bao nhiêu phân tích, bình [...]

11:12:am 17/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

BCT hãy làm gương đoàn kết thống nhất

BCT hãy làm gương đoàn kết thống nhất

Từ xa tôi chân thành góp ‎ý kiến với 16 vị trong Bộ Chính trị – thường gọi là Bêcêtê. BCT, cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản VN, tự nhận có quyền lãnh đạo toàn diện và duy nhất đất nước và nhân dân, mặc dầu nó không hề nhận được [...]

01:38:am 17/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trước giờ bóng lăn: Tại sao phải ngại Ghana?

Trước giờ bóng lăn: Tại sao phải ngại Ghana?

Khi nói đến sân cỏ thể giới và World Cup, không ai phủ nhận chuyện Ghana chính là “hồn ma” ám ảnh các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ. Đội banh Châu Phi này đại diện cho một quốc gia nghèo nàn, dân số chỉ bằng 1/5 dân số Mỹ, nhưng chính [...]

01:31:am 17/06/14 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »