WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:31:pm 19/06/14 Đăng ngày “June 19th, 2014”

Đã đến lúc phải dứt khoát

Đã đến lúc phải dứt khoát

Trong cuộc mít-tinh của Hiệp Hội Hữu Nghị Nhân Dân Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 15-5-2014, tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) Tập Cẩm Bình tuyên bố rằng:”>Không có gene xâm lược trong máu người Trung Quốc. Trong khi các báo điện tử trong nước, hoặc các blog tư nhân đưa [...]

08:31:pm 19/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tình đồng chí: 16 chữ vàng, 4 tốt…bây giờ thì 4 không

Tình đồng chí: 16 chữ vàng, 4 tốt…bây giờ thì 4 không

Chiều 18/6, tại văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón ân cần Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì sang thăm và dự cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt – Trung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định [...]

06:50:pm 19/06/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cần xóa cơ chế “Đảng cử dân bầu”

Cần xóa cơ chế “Đảng cử dân bầu”

“Cần xây dựng cho được cơ chế giải pháp hữu hiệu mang tính khả thi cao, nhằm xóa bỏ mặc định Đảng cử dân bầu vốn trở thành nguyên tắc lâu nay. Cần đổi mới căn bản việc đề cử và tự ứng cử để tìm người hiền tài ra gánh vác việc nước. Phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng về cơ cấu, nặng theo hướng giảm đến mức tối đa cán bộ chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền tham gia Quốc hội, nhằm tạo điều kiện để các đồng chí lãnh đạo yên tâm chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, địa phương, không ngại vất vả, dự họp Quốc hội hàng tháng trời, không để ghế trống trong hội trường khi họp Quốc hội” – đại biểu Huỳnh Nghĩa kiến nghị.

10:03:am 19/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Trung Quốc mở cuộc chiến thông tin và biển Đông: Cứ thử coi!

Trung Quốc mở cuộc chiến thông tin và biển Đông: Cứ thử coi!

Cuộc đối đầu trên biển giữa Trung Quốc và Việtnam về vị trí của giàn khoan HYSY 981 ở biển Đông bắt đầu vào đầu tháng Năm đến nay đã được bảy tuần. Ngày 9 tháng Sáu, Trung Quốc bất ngờ tung ra một chiến dịch mới. Phó Đại sứ Vương Mẫn tại Liên Hiệp [...]

06:09:am 19/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội đàm Việt Trung

Hội đàm Việt Trung

02:24:am 19/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thoát Trung: Đầu thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21

Thoát Trung: Đầu thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21

Bài học lớn nhất của thời kỳ đầu thế kỷ 20 đem áp dụng cho Việt Nam hiện nay, đầu thế kỷ 21, phải chăng là: nếu chưa sáng tạo được con đường xây dựng đất nước vừa dân tộc vừa thời đại thì nước ta sẽ tiếp tục tròng trành giữa đông-tây, Âu-Á, giữa thoát Trung rồi thuộc Tây, thoát Tây rồi lại thuộc Trung, như 100 năm qua và hiện nay.

12:01:am 19/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »