WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:09:pm 05/06/14 Đăng ngày “June 5th, 2014”

Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ

Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ

Mỹ nhiều trở ngại nhưng vẫn giữ vị trí số một Cân bằng quyền lực đang chuyển đổi. Về phía châu Á của Thái Bình Dương, theo thời gian Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc gây ảnh hưởng. Mọi chuyện sẽ không còn như trước. Địa lý là điểm mấu chốt [...]

09:09:pm 05/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tình hữu nghị Việt – Trung

Tình hữu nghị Việt – Trung

Sinh thời, Hồ chủ tịch từng nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cũng hàm nghĩa “Độc lập, tự chủ”. Thế mà từ Hội nghị Thành Đô, một mặt thì giới cầm quyền TQ áp đặt, mặt khác do lãnh đạo phía ta tự ti, tự hạ nên mất dần độc lập [...]

07:41:pm 05/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trả cho ta!

Trả cho ta!

Trả cho ta hồ Gươm Hà Nội Sóng mặt hồ môt lớp suy tư Ôm nỗi đau non nước mịt mù Nhớ tiếng gọi người xưa diệu vợi Trả cho ta Huế thương, Thiên Mụ Giọng ca nào ai oán sông Hương Tóc thề mang vai nặng trĩu hờn Ui! O nhỉ! Yêu chi mà [...]

05:15:pm 05/06/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vương miện 4 tốt Đảng dành cho mẹ

Vương miện 4 tốt Đảng dành cho mẹ

04:41:pm 05/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tin bịa đặt: Chính phủ lưu vong thứ 5 ở hải ngoại

Tin bịa đặt: Chính phủ lưu vong thứ 5 ở hải ngoại

Đây là tin từ phía Pháp, Mỹ, chứ không phải từ ông Cù Huy Hà Vũ, Dân Biểu Cao Quang Ánh, hay từ Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng.

04:28:pm 05/06/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hậu Lục Vân Tiên

Hậu Lục Vân Tiên

Nhìn hình ảnh các thành viên của HPNNQVN và những thanh niên H’mông bên cạnh giường bệnh của Thúy Nga khiến tôi tin rằng “tinh thần đoàn kết cũng như sự bình tĩnh và sáng suốt” của dân Việt có thừa nhưng chỉ e là họ không chịu “đoàn kết xung quanh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc Hội – như ông Chủ Tịch Nước mong đợi thôi. Bộ điên hay sao mà lại đoàn kết quanh một bầy sâu, một đám côn đồ, hay một lũ bù nhìn – cha nội?

10:25:am 05/06/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »