WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:52:pm 02/06/14 Đăng ngày “June 2nd, 2014”

Viết thêm về những cá nhân trong tập đoàn Ba X

Viết thêm về những cá nhân trong tập đoàn Ba X

  Người ta đồn ông Nguyễn Văn Hưởng chính là bộ não của anh Ba. Tất cả mưu mô, thủ đoạn của anh Ba đều xuất phát từ tướng Hưởng. Ông Hưởng còn đi khoe rằng bản giải trình trong TƯ 4 của Anh Ba X là do tao viết. Trên tinh thần là chối [...]

08:52:pm 02/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phùng Quang Thanh đánh chuông ở Shangri-La

Phùng Quang Thanh đánh chuông ở Shangri-La

02:58:pm 02/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mỹ dự định ném bom nguyên tử xuống Điện Biện Phủ 1954

Mỹ dự định ném bom nguyên tử xuống Điện Biện Phủ 1954

Sơ lược diễn tiến Trận Điện Biên Phủ đã được tròn 60 năm. Nhiều nhà nghiên cứu Tây phương về Chiến tranh Đông Dương đã xếp Điện Biên Phủ trong số những trận đánh lớn nhất thế giới như Stalingrad 1942, trận hải chiến Midway 1942… vì nó đã thay đổi một khúc quành lịch [...]

01:57:pm 02/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đỗ Vẫn Trọn: Thư trả lời bạn

Đỗ Vẫn Trọn: Thư trả lời bạn

Bạn hỏi, Lo lắng lớn nhất của tôi bây giờ là gì? Nếu chẳng may, Trung Cộng gây chiến với Việt Nam. Tôi sẽ làm gì? Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ cùng bạn – bạn cùng tôi trở về Việt Nam với một lý tưởng cao cả, là đẩy giặc ngoại xâm ra khỏi [...]

12:01:am 02/06/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngồi xuống để lật đổ bạo quyền

Ngồi xuống để lật đổ bạo quyền

Khi đọc tựa đề bài viết này, xin độc giả đừng nghĩ rằng đây là bài phiếm có tính cách giải trí cho vui. Không, đây là bài góp ý nghiêm chỉnh, nếu toàn dân trong nước dám liều thân, quyết tâm thực hiện thì rất có cơ may mang lại kết quả. Người viết [...]

12:00:am 02/06/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »