WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:18:pm 09/06/14 Đăng ngày “June 9th, 2014”

Ai bán Ải Nam Quan?

Ai bán Ải Nam Quan?

Mạc Ðăng Dung đã được Việt sử ghi như một kẻ “quỳ phục nhà Minh, hai tay dâng đất xin hàng”. Sự kiện Mạc Ðăng Dung lên Ải Nam Quan để trói mình, dâng đất cho quan lại Tàu đều đã được ghi nhận như một vết nhơ trong lịch sử hồi thế kỷ thứ [...]

09:18:pm 09/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Làm sao để thoát Hán…g

Làm sao để thoát Hán…g

05:47:pm 09/06/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hành trình lá cờ đỏ

Hành trình lá cờ đỏ

Trong thời gian gần đây, nhân các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng của người Việt khắp nơi ở hải ngoại, trong khi những lá cờ vàng tung bay rợp trời chung quanh quả đất để phản đối Trung Quốc, thì ở một vài nơi cũng xuất hiện lá cờ đỏ của chế [...]

04:49:pm 09/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hà Sĩ Phu: Không thể “Thoát Trung” mà không “Thoát Cộng”!

Hà Sĩ Phu: Không thể “Thoát Trung” mà không “Thoát Cộng”!

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn tiến sĩ Hà Sĩ Phu Từ hơn một tháng nay, giàn khoan Trung Quốc thăm dò dầu khí chỉ cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý, nằm sâu trong khu vực mà Việt Nam khẳng định là vùng đặc quyền kinh tế, tạo sự phẫn nộ và [...]

12:43:am 09/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »