WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:12:pm 21/06/14 Đăng ngày “June 21st, 2014”

UPR: Việt Nam bác bỏ 45 khuyến nghị nhân quyền

UPR: Việt Nam bác bỏ 45 khuyến nghị nhân quyền

Geneva, 20/6/2014 – Vào 15h45 giờ địa phương (tức 20h30 giờ Hà Nội) ngày 20/6/2014, phiên họp toàn thể của UNHRC để thông qua bản báo cáo UPR của Việt Nam bắt đầu tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Việt Nam chấp thuận 182 trên tổng số 227 khuyến nghị của các nước về cải [...]

01:12:pm 21/06/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Làm thế nào để bảo vệ người lao động VN?

Làm thế nào để bảo vệ người lao động VN?

Quyền lao động gần đây trở thành một đề tài được bàn cãi đến rất nhiều vì nó là một điều kiện quan trọng đang được thương thuyết giữa 12 quốc gia trong khuôn khổ Hiệp Ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership) thường được gọi tắt là TPP. Lao động chiếm riêng [...]

12:56:pm 21/06/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Từ Phùng Quang Thanh, tới bà Barbara

Từ Phùng Quang Thanh, tới bà Barbara

Không phải bi quan, song nhìn toàn diện không có một lực nào, đủ khả năng đạp đổ đảng CSVN, tay sai của giặc Tàu, thì đất nước phải từ từ nằm xuống thôi!

12:13:pm 21/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phát ngôn của Nguyễn Văn Thọ – Đảng CSVN hai lần thiên tài đánh thắng đế quốc

Phát ngôn của Nguyễn Văn Thọ – Đảng CSVN hai lần thiên tài đánh thắng đế quốc

Nguyễn Văn Thọ là một nhà văn của hội nhà văn Việt Nam, hiện nay lúc sống vài ngày ở Berlin rồi về VN. Người viết bài này không đi vào đời sống riêng tư của NVT , mặc dù có quá nhiều tình tiết bi hài. Chỉ đưa lại những luận điệu điển hình [...]

07:54:am 21/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sao Hồng: Báo Nhân Dân qua góc nhìn bạn đọc

Sao Hồng: Báo Nhân Dân qua góc nhìn bạn đọc

Mỗi sáng họ thảy vô thùng báo của mình hai tờ. Các cụ bảo mình giữ một tờ mà đọc còn một tờ các cụ thỉnh thoảng… trải bàn nước khi đến bữa ăn.

07:09:am 21/06/14 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Giáo sư Carl Thayer: Đưa thêm giàn khoan, Trung Quốc mở “mặt trận” mới

Giáo sư Carl Thayer: Đưa thêm giàn khoan, Trung Quốc mở “mặt trận” mới

Viễn cảnh xấu nhất là Biển Đông tiếp tục dậy sóng. Trung Quốc tiếp tục đâm và đẩy lui tàu Việt Nam. Hoặc họ sẽ đưa giàn khoan khác vào khu vực…

05:33:am 21/06/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tại sao VN không dám kiện TQ ra trước tòa án quốc tế?

Tại sao VN không dám kiện TQ ra trước tòa án quốc tế?

Hiện nay, trong tình trạng “trên đe dưới búa” của CSVN, lối thoát duy nhất và khôn ngoan nhất của họ bây giờ là “đái công chuộc tội” bằng cách trở về với quốc gia dân tộc

05:03:am 21/06/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »