WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:08:pm 07/06/14 Đăng ngày “June 7th, 2014”

Năm sự kiện chưa được biết về Khe Sanh

Năm sự kiện chưa được biết về Khe Sanh

Trận Khe Sanh là một điển hình của cuộc đối đầu, là một phép thử của khát vọng trong chiến tranh Việt Nam, nơi có 6.000 thủy quân lục chiến Mỹ chống cự lại 20.000 quân đội Cộng sản Bắc Việt, kéo dài 77 ngày đêm vào những tháng đầu năm 1968. Bóng ma của [...]

07:08:pm 07/06/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Obama và Putin tại Pháp: 15 phút đối mặt

Obama và Putin tại Pháp: 15 phút đối mặt

Lời người viết: hai Tổng Thống Obama và Putin đối mặt lần đầu từ sau sự kiện Ukraine trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi 15 phút tại Pháp nhân ngày kỷ niệm quân đội đồng minh đổ bộ Normandie 70. Người viết đã “nghe lén” để ghi trộm buổi chuyện trò này. Obama (hơi [...]

06:10:pm 07/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Thiên An Môn đến Bắc Phong Sinh

Từ Thiên An Môn đến Bắc Phong Sinh

Hai mươi lăm năm đã trôi qua, kể từ cái đêm 3/6 và suốt ngày 4/6/1989 khi quân đội theo lệnh lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn. Xe tăng cán nát tất cả, từ xe đạp đến xương thịt, [...]

03:38:am 07/06/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại tá Lương Xuân Việt được vinh thăng Chuẩn Tướng

Đại tá Lương Xuân Việt được vinh thăng Chuẩn Tướng

Đại Tá Lương Xuân Việt, tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ, Fort Hood, Texas, vừa được Tổng Thống Barack Obama đề cử thăng cấp Chuẩn Tướng hôm 20 Tháng Năm và có tên trong danh sách ngày 4 Tháng Sáu, đệ trình Thượng Viện Hoa Kỳ. Theo thông lệ, danh sách này coi [...]

03:22:am 07/06/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đơn xin đánh bắt cá

Đơn xin đánh bắt cá

Sở dĩ chúng tôi viết đơn này lên đảng và chính phủ Trung Quốc, vì thân phận bé nhỏ của người dân cần mưu sinh, và qúa tuyệt vọng, qúa chán ngán, khi đảng và chính phủ nước tôi, không hề có bất cứ một động thái nào đáng tin cậy, ngoài những lời nói hòng bịp bợm thế giới.

01:18:am 07/06/14 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Đề xuất khẩn cấp với Thủ tướng

Đề xuất khẩn cấp với Thủ tướng

,,, tôi kiến nghị Quốc Hội nhanh chóng ra quyết định phủ quyết giá trị pháp lý của Công Hàm 1958 để tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong sách lược bảo vệ chủ quyền đất nước. Quyết định phủ quyết này của Quốc Hội cũng là cơ sở pháp lý quan trọng cho một công hàm chính thức mà chính phủ Việt Nam sẽ gửi cho Chính Phủ Trung Quốc, và cho việc thiết lập hồ sơ pháp lý trong việc khởi kiện Trung quốc trước tòa án quốc tế.

12:01:am 07/06/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »