WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

USCIRF lên án hành động hăm dọa LS Lê Thị Công Nhân

Washington DC: Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế USCIRF hôm nay đã tuyên bố Việt Nam lại tiếp tục xuống dốc trên vấn đề tự do nhân quyền và tôn giáo khi bắt giữ LS Lê Thị Công Nhân hôm thứ Tư vì cô đã đồng ý trả lời phỏng vấn của truyền thông quốc tế.

Lê Thị Công Nhân, luật sư nhân quyền tôn giáo và cũng là nhà bất đồng chính kiến, đã được trả tự do hôm thứ Bảy, 2 tháng trước khi án tù “hoạt động chống chính quyền” 3 năm mãn hạn.   Nhưng một lần nữa cô đã bị tạm giữ tại Hà Nội hôm thứ Tư vì đã trả lời phóng viên rằng thời gian cô ở trong tù đã chứng thực niềm tin của cô đối với công cuộc “đấu tranh bất bạo động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.”

Chủ tịch USCIRF ông Leonard Leo nói, “USCIRF mạnh mẽ lên án hành động bắt giữ LS Lê Thị Công Nhân.  Cô ấy [Công Nhân] là nhân vật tiêu biểu cho thành phần ưu tú đối với tương lai của Việt Nam, không phải là một mối đe dọa cho chính quyền quốc gia này.  Cộng đồng quốc tế thế giới cần phải hành động để bảo đảm cô không đi từ nhà tù này đến nhà tù khác.   USCIRF đồng thời cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho LS Lê Thị Công Nhân và các nhà tranh đấu ôn hòa tự do nhân quyền tôn giáo khác, kể cả LM Nguyễn Văn Lý và LS Nguyễn Văn Đài.  Chúng tôi yêu cầu Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi này và gặp mặt LS Lê Thị Công Nhân.”

LS Lê Thị Công Nhân đã bị giam vào năm 2007 cùng thời điểm với nhà bất đồng chính kiến LS Nguyễn Văn Đài và LM Nguyễn Văn Lý. Trong những chuyến viếng thăm Việt Năm của phái đoàn đại diện USCIRF vào năm 2007 và 2009, chính quyền Việt Nam đã cho phép các đại biểu USCIRF tiếp xúc với 3 nhân vật này. Cả ba người đều đã thể hiện sự quyết tâm đối với việc đấu tranh ôn hòa nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo và pháp trị ở Việt Nam. Ba người đều cho rằng đó là điều tất yếu đối với tương lai của Việt Nam và các quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

USCIRF đã từng vận động kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy trả tự do cho các tù nhân này cũng như những người khác đang bị giam giữ hoặc sách nhiễu vì đã hoạt động đấu tranh tự do tôn giáo, kể cả việc kêu gọi phóng thích cha Lý vì lý do nhân đạo khi cha bị suy yếu vì chứng đột quỵ vào tháng 10 năm 2009.  Cha Lý hiện vẫn còn bị biệt giam trong tù.

Ông Leo cũng cho biết rằng “USCIRF đã trao cho chính phủ Obama và Quốc Hội Hoa Kỳ các chứng cứ thuyết phục về những vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng hiện đang xảy ra ở Việt Nam, xác nhận nhu cầu đưa quốc gia này trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC).”

Việc tái chỉ định Việt Nam vào danh sách CPC sẽ khiến quốc gia này trở thành một trong các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhất.

Trong một buổi họp mặt của Ủy ban Đối Ngoại thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ vào tuần qua, Phụ tá Bộ Trưởng ông Kurt Campbell đã nhìn nhận rằng Việt Nam đang “sa đà” trong các vấn đề tự do nhân quyền và tôn giáo.  Ông Campbell hiện đang viếng thăm các nước Đông Nam Á nhưng Việt Nam không có tên trong danh sách các quốc gia mà ông sẽ dừng chân.

Bản Báo Cáo Nhân Quyền 2009 của Chính Quyền Hoa Kỳ, ban hành ngày hôm qua, có ghi: “Hồ sơ nhân quyền của chính quyền Việt Nam vẫn còn có vấn đề.  Chính phủ VN đã gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, bắt bớ và tố giác các nhà hoạt động chính trị…  Chính phủ VN đã lợi dụng và dung túng việc sử dụng bạo lực để giải quyết các tranh chấp với giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và các giáo xứ Thiên Chúa giáo trong những vụ tranh chấp đất đai.  Các công nhân thì không có quyền tự do kết lập các công đoàn độc lập, và các nhà tranh đấu lao động thì bị sách nhiễu và bắt bớ.

USCIRF cũng thỉnh cầu Quốc Hội thông qua Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam và tin rằng dự luật này sẽ đem đến những cải thiện xác thực đối với người dân Việt Nam và tái khẳng định sự kiên quyết của Hoa Kỳ đối với việc thúc đẩy các giá trị nhân quyền và dân chủ ở quốc ngoại.

Những phát biểu công khai về sự quan ngại hiện nay không đủ nữa; chúng tôi tin rằng chính phủ Obama cần phải có những hành động phối hợp để khuyết khích những cải thiện rõ ràng,” ông Leo cho biết.  “Khi được sử dụng trong quá khứ, việc chỉ định vào danh sách CPC đã không gây trở ngại gì cho những lợi ích đôi bên nhưng đồng thời đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong một số các mối quan tâm về nhân quyền.  Chính sách của Hoa Kỳ và quan hệ ngoại giao cần phải rõ ràng trong việc bảo vệ quyền lợi con người lẫn sự gia tăng trong mậu dịch.  Chúng cũng cần phải gửi một tín hiệu rõ ràng rằng hai mục đích kia không thể nào tiến triển riêng rẽ được.

USCIRF là một ủy ban độc lập bao gồm 2 đảng của chính quyền liên bang.  Thành viên hội đồng USCIRF được ủy nhiệm bởi Tổng thống Hoa Kỳ và lãnh đạo của cả 2 đảng phái chính trị trong Thượng viện và Hạ viện.  Các trách nhiệm cơ bản của USCIRF là xem xét những sự việc và trường hợp vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới nhằm thiết lập và đề cử cách xử lý đến với Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại Giao, và Quốc Hội.

Để phỏng vấn một thành viên hội đồng USCIRF, xin liên lạc trưởng ban Truyền Thông USCIRF ông Tom Carter ở số (202) 523-3257, điện thư: tcarter@uscirf.gov.

~~~~0~~~~

WASHINGTON D.C. – Vietnam continues to backslide on human rights and religious freedom with the detention Wednesday of Le Thi Cong Nhan for giving interviews to international media, said the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) today.

Le Thi Cong Nhan, a prominent human rights and religious freedom dissident, was released from prison Saturday, two months shy of completing a three-year sentence for “anti-government activity.”  But she was detained again at a Hanoi police station Wednesday for telling reporters that her time in prison confirmed her ắfaithă in the peaceful ắ”truggle for human rights and democracy in Vietnam.”

“USCIRF condemns the outrageous police harassment and detention of Le Thi Cong Nhan in the strongest possible terms. She represents the best of Vietnam’s future and not a threat to its government.  The international community should act to make sure she does not exchange one prison for another,” said Leonard Leo, USCIRF Chair.  “USCIRF also calls for the unconditional release of Le Thi Cong Nhan and other peaceful human rights and religious freedom advocates, including Father Nguyen Van Ly and Nguyen Van Dai.  We urge the U.S. Ambassador to Vietnam to echo this call and to meet with Le Thi Cong Nhan.”

Le Thi Cong Nhan was imprisoned in 2007 at the same time as fellow dissidents Nguyen Van Dai and Fr. Nguyen Van Ly.  During USCIRF visits to Vietnam in 2007 and 2009, the Vietnamese government granted USCIRF delegations unusual access to all three prisoners.  All expressed a firm commitment to the peaceful advancement of religious freedom and the rule of law in Vietnam, saying that such action was essential to the future of Vietnam and better U.S.-Vietnam relations.

USCIRF has lobbied the Vietnamese government for the release of these prisoners and others detained or harassed for religious activity or religious freedom advocacy, including seeking the humanitarian release of Father Ly who suffered a debilitating stroke in October 2009. He remains in solitary confinement.

“USCIRF has given the Obama Administration and the U.S. Congress compelling evidence of severe and ongoing religious freedom violations in Vietnam, warranting its re-designation as a Country of Particular Concern (CPC),” said Mr. Leo.

The CPC designation would mark Vietnam as one of the world’s most egregious violators of religious freedom.

During a House Foreign Relations Committee hearing last week, Assistant Secretary Kurt Campbell acknowledged that Vietnam was “backsliding” on human rights and religious freedom issues.  Mr. Campbell is touring Southeast Asia at this moment, but Vietnam is not his itinerary.

“The human rights record of the government of Vietnam remained problematic,” said the State Department’s 2009 Human Rights Report, which was released yesterday. “The government increased its suppression of dissent, arresting and convicting several political activists.  The government utilized or tolerated the use of force to resolve disputes with a Buddhist order in Lam Dong and Catholic groups with unresolved property claims. Workers were not free to organize independent unions, and independent labor activists faced arrest and harassment.”

USCIRF has also urged passage of the Vietnam Human Rights Act in Congress believing that this measure will bring tangible improvements for the Vietnamese people and reaffirm America’s commitment to the promotion of human rights and democratic values abroad.

“Public statements of concern are no longer enough; we believe the Obama Administration should take concerted action to encourage specific improvements,” said Mr. Leo.  “When used in the past, the CPC designation did not hinder progress on other bilateral interests, but led to tangible improvements on a number of critical human rights concerns.  U.S. policy and diplomacy must be clear champions for both universal rights and increased trade, and should send a clear signal that these interests cannot proceed separately.”

USCIRF is an independent, bipartisan U.S. federal government commission. USCIRF Commissioners are appointed by the President and the leadership of both political parties in the Senate and the House of Representatives. USCIRF’s principal responsibilities are to review the facts and circumstances of violations of religious freedom internationally and to make policy recommendations to the President, the Secretary of State and Congress.

To interview a USCIRF Commissioner, contact Tom Carter, Communications Director at tcarter@uscirf.gov, or (202) 523-3257.

2 Phản hồi cho “USCIRF lên án hành động hăm dọa LS Lê Thị Công Nhân”

 1. Nhật Lan says:

  Đọc bài viết về cuộc phỏng vấn chị Lê thị Công Nhân của chị Trà Mi mà lòng tui dấy lên niềm thương cảm lẫn cảm phục Công Nhân quá trời. Thiệt là hiếm có người phụ nữ trẻ nào lại bình tĩnh nhưng kiên cường với lập trường như chị Công Nhân.
  Khi chị thuật lại những sự việc sảy ra trong thời gian bị tù đầy vừa qua, chị vẫn chưa cho đó là quá mức chịu đựng của chị, khi có người hỏi tại sao chị từ chối dịp may “có thể được xuất ngoại”?
  Quả là một phụ nữ vừa thông minh vừa gan dạ, tui nghĩ chị BIẾT VIỆC CHỊ LÀM (SHE KNOWS WHAT SHE IS DOING!) và chị ấy biết là chị ấy làm đúng !
  Chị Lê t C N ơi, chị là một phụ nữ có phước, vì việc làm của chị ngoài song thân của chị, đa số người trong khối người VN không chấp nhận chế độ tà giáo cs ĐỀU cho là chị làm đúng với thiên chức của MỘT CON NGƯỜI VN.
  Cám ơn chị Lê thị Công Nhân, đã Dám làm cái công việc mà nhiều người khác không làm được . God bless you,Công Nhân !
  Thân mến
  NL

 2. Trung Kiên says:

  Cám ơn ông Leonard Leo, chủ tịch USCIRF đã lên tiếng bảo vệ cô Lê Thị Công Nhân và những nhà bất đồng chính kiến đang đấu tranh ôn hoà cho Dân Chủ hoá Việt Nam.

  Thiển nghĩ, Qúy Ông cùng cộng đồng quốc tế nên có những hành động cụ thể và hữu hiệu đối với những người lãnh đạo csvn, nếu chỉ khuyến cáo hay lên án suông thì đừng nên, vì như thế thì chỉ làm cho nhà cầm quyền csvn coi thường và lờn mặt mà thôi!

Phản hồi