WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nỗi ám ảnh của đảng sộng sản Việt Nam

Trong Tạp chí cộng sản, số tháng 4/2011, Mai Anh cho phổ biến một bài nhận định tình hình đảng và Nhà nước cộng sản Hà Nội bị trong và ngoài nước tấn công kịch liệt trên lãnh vực Nhân quyền và Dân chủ. Tác giả nêu lên những lực lượng tấn công gồm có ở trong nước và ở bên ngoài, phân tích chiến thuật tấn công và đề nghị cho cán bộ đảng cách ngăn chận và phản công. Nhưng qua bài viết của Mai Anh có giá trị như một chỉ thị của đảng, chúng ta nhận thấy đảng cộng sản thật sự đang đuối lý trên mặt trận Nhân quyền và Dân chủ hiện nay. Đó quả thật là những thắng lợi bước đầu rất phấn khởi của “Phe thù địch của đảng cộng sản Hà Nội”, tức những lực lượng tranh đấu Nhân quyền và Dân chủ trong nước và hải ngoại hiện nay.

Đảng cộng sản và Nhà nước Hà Nội gọi mặt trận “Nhân quyền và Dân chủ” là chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Chiến lược này là luôn tìm cách tấn công mạnh vào các mục tiêu nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc mà chế độ độc tài ở Hà nội đang vi phạm có chủ trương. Bài viết của Mai Anh chính là sự thú nhận nỗi lo sợ Mặt Trận Nhân quyền và Dân chủ đang tấn công đảng và chế độ xhcn Hà Nội.

Mặt trận Nhân quyền và Dân chủ là nỗi ám ảnh thật sự

Chiến lược “diễn biến hòa bình  của các thế lực thù địch” là nỗi ám ảnh của Hà Nội được Mai Anh bộc lộ “Đặc biệt từ sau năm 1991 đến nay, lợi dụng sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng sử dụng các vấn đề nhạy cảm Dân chủ và Nhân quyền để chống phá, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, hướng Việt Nam đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa.Về cơ bản, hoạt động của các thế lực thù địch chống ta tập trung vào vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn gắn liền với vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm can thiệp, gây sức ép, kích động chủ nghĩa ly khai gây mất ổn định chính trị – xã hội diễn ra ngày càng gay gắt, ráo riết tập trung vào các hoạt động chủ yếu thông qua các tổ chức quốc tế, các đạo luật, các báo cáo lên án Việt  nam vi phạm Nhân quyền, Dân chủ”.

Hà Nội biết rất rõ “vấn đề nhân quyền và nghĩa vụ thực hiện nhân quyền là mối quan tâm chung của nhân loại, là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu”, nên Hà Nội vô cùng lo sợ các nước phương Tây đang gia tăng bảo vệ và thúc đẩy thực hiện vấn đề này. Họ sẽ can thiệp và có những biện pháp mạnh xử lý Hà nội mỗi khi vi phạm. Những buổi điều trần, hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành nghị quyết của các Tổ chức tranh đấu Nhân quyền và Dân chủ… đều là những hình thức lên án Hà Nội vô cùng hữu hiệu đã làm cho đảng cộng sản phải lo tìm tìm cách đối phó. Hà nội rất sợ phản ứng của các cơ quan, tổ chức, như: Bộ Ngoại giao Mỹ, Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, Nghị viện Châu Âu, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI)… vì trong các báo cáo hàng năm đều xếp Việt Nam vào danh sách những nước vi phạm Nhân quyền nghiêm trọng. Thực tế, Việt Nam tiếp tục đàn áp và sát hại hàng loạt người dân tộc thiểu số như vừa rồi giết gần 60 người Hmong. Đây là tội chống nhân loại của cộng sản Hà Nội. Đối với đồng bào Kinh, đảng và Nhà nước vẫn đàn áp và cướp đoạt tài sản tôn giáo, khủng bố các chiến sỹ Nhân quyền và  Dân chủ, cướp đoạt tài sản của nhân dân và nhứt là của nông dân, xuất khẩu lao động thu tiền trong chiến dịch xóa đói giảm nghèo lại vừa khéo léo cướp đoạt luôn ruộng đất thế chấp ngân hàng của người đi lao động. Mà họ đều là nông dân nghèo Miền Bắc và Trung. Hà nội bị thế giới lên án vi phạm nhân quyền vì vẫn duy trì và áp dụng Nghị định 31/CP nhằm bỏ tù tại tư gia mọi người một cách tùy tiện.

Hà nội bị bao vây trong Mặt Trận Nhân quyền và Dân chủ

Đáng chú ý gần đây, trong báo cáo nhân quyền năm 2009, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục lên án Việt Nam gia tăng đàn áp những người tranh đấu Dân chủ và Nhân quyền ôn hòa, các nhà báo nói sự thật, các blogger, tước đoạt quyền tự do ngôn luận, lập hội, tự do tôn giáo, sử dụng hệ thống tư pháp đàn áp những người bất đồng chính kiến, ngăn cấm  thành lập các công đoàn độc lập của người lao động, tình trạng tham nhũng gia tăng, ….

Cùng quan điểm với Mỹ, ngày 17/3/2010, Bộ ngoại giao Anh công bố “Báo cáo Nhân quyền năm 2009” của các nước trên thế giới . Nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của “Nhân quyền” trong các mục tiêu chính sách can dự của Anh ở nước ngoài. Đáng chú ý là Anh cũng  đưa Việt Nam vào danh sách 22 nước cần đặc biệt quan tâm về “Nhân quyền” vì trong năm 2009, ở Việt Nam vẫn còn tồn tại những vi phạm Nhân quyền mang tánh cơ bản như tự do bày tỏ chính kiến, tự do báo chí, tự do lập hội, … đều không được thừa nhận tuy những quyền đó có ghi trong Hiến pháp 92 .

Trong Quốc hội Mỹ, một số Nghị sĩ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống Việt Nam, liên tục đòi Tổng thống Mỹ Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách “Các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo” (C.P.C). Ngày 25/3/2010, Uỷ ban Nhân quyền thuộc Hạ viện Mỹ tổ chức điều trần về tình hình Nhân quyền Việt Nam đã nhận định hết sức sát thực tế “tình hình Nhân quyền Việt Nam ngày càng sa sút” và ủng hộ thông qua “Dự luật Nhân quyền Việt Nam” (HR.3096). Ngoài ra, chính quyền Obama  tái khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện “Tự do”, “Dân chủ”, “Nhân quyền” trên toàn thế giới vì đó là “Đạo lý trách nhiệm của Hoa Kỳ” (Ethique de responsabilité).

Cùng lập trường với Mỹ về Mặt Trận Dân chủ và Nhân quyền, Liên Hiệp Âu châu thông qua hoạt động hợp tác văn hoá, giáo dục, đang công khai hoặc ngấm ngầm khích lệ xu hướng chống đối nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “dân chủ hoá” Việt Nam.

Tác giả Mai Anh cho rằng nhiều nước, nhất là các nước trong Liên Hiệp Âu châu, luôn tìm cách gắn liền vấn đề hợp tác phát triển viện trợ, đầu tư với những điều kiện đòi hỏi về cải thiện dân chủ, nhơn quyền như mở rộng tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, đòi cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài được tham dự các phiên toà xét xử những người bị bắt vì lý do chánh trị và nhân quyền, đòi thả những “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo”.

Mai Anh không phản bác các nước Hoa Kỳ và Tây phương cho rằng Nhân quyền mang tính phổ cập toàn cầu vì Nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia. Khi phủ nhận điều đó, Mai Anh đã quên con người có trước quốc gia, chánh trị là sản phẩm của con người để phục vụ con người, chớ không phải để khủng bố con người. Nên hiểu Nhân quyền không phụ thuộc vào tính đặc thù văn hoá, xã hội của từng quốc gia, từng khu vực. Không thể nói theo Mác  “thứ gọi là nhân quyền… là thứ nhân quyền của bọn tư sản. Nhân quyền của ta phải là quyền để bảo vệ giai cấp lao động vô sản”.Vả lại, Việt Nam đã tham gia 2 Công ước Quốc tế về Quyền Chánh trị và Kinh tế xã hội thì luật pháp Việt Nam phải phù hợp với tinh thần của hai văn kiện đó. Không tôn trọng điều đã ký là lật lọng. Phải chăng lật lọng vốn là bản chất cố hữu mang tính phổ quát của cộng sản?

Tác giả Mai Anh cảnh cáo cho đảng là các thế lực thù địch vận dụng Dân chủ, Nhân quyền để phá hoại tư tưởng, tác động “tự diễn biến hòa bình” vào nội bộ đảng.

Cũng Mai Anh cho rằng “các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng; đưa ra các quan điểm sai trái cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với trình độ phát triển của khoa học, công nghệ nhanh chóng như hiện nay ; chế độ XHCN không còn thích hợp để làm suy giảm niềm tin của quần chúng đối với chế độ”.

Những lời phản bác của Mai Anh trên đây không thể bênh vực cho đảng cộng sản không suy thoái đạo đức được vì làm sao Mai Anh trả lời về tài sản của cán bộ lãnh đạo các cấp? Cụ thể lương của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng bao nhiêu tháng và tài sản của họ hiện có là bao nhiêu? Còn chủ nghĩa Mác-Lê, chế độ xhcn nếu có giá trị thì tại sao toàn khối Liên-Xô, nơi sản sanh ra nó, lại sụp đổ trọn vẹn chỉ trong một thời gian ngắn? Phải chăng vì tự nó không còn cần  thiết tồn tại nữa? Tới nay, có chế độ xhcn nào giúp phát triển xã hội và đem lại phúc lợi cho nhân dân ? Nếu chế độ xhcn đã khá thì Việt Nam đã không “đổi mới”, tức đi theo chế độ kinh tế của Miền Nam trước 75, mà chỉ nửa vời nên Việt Nam ngày nay hãy còn đi khặp khiễng .Và Mai Anh nên nhớ chỉ có cộng sản mới có khả năng giết cả trăm triệu dân của chế độ? Vậy cái thứ này có nên tồn tại không?

Sau cùng Mai Anh lo sợ cách tranh đấu của Người Việt Hải ngoại là vận động Hạ viện Mỹ, Nghị viện châu Âu… ban hành các “Dự luật”, “Nghị quyết”, “Báo cáo”… tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Người Việt Hải ngoại chống phá chế độ. Đồng thời Mai Anh cũng thừa nhận những cuộc biểu tình, hội thảo, các diễn đàn trên mạng, liên hệ những tổ chức tranh đấu hải ngoại với trong nước đều nguy hiểm cho chế độ. Đây chính người cộng sản công khai thừa nhận thêm những thắng lợi của phe Dân chủ .

Thuận lợi mới

Đầu thập niên 70, cả thế giới, cả bạn đồng minh của Việt Nam, đều tỏ ý muốn Miền Nam Việt Nam hãy mất đi cho mọi người được nhẹ nhõm. Ngày 30/04/75 xảy ra, Miền Nam mất vào tay cộng sản Hà Nội, quả thật chẳng thấy ai tỏ lòng thương hại. Tiếp theo thảm cảnh thuyền nhân Việt nam là hiện tượng di dân đầu tiên vĩ đại của loài người, gồm đủ hạng người, đủ lớp tuổi, đã làm cho thê giới kinh ngạc đã phải nghoảnh mặt lại nhìn những người Việt Nam với lòng thương hại. Phản ứng của thế giới chỉ vì lòng nhân đạo phải có, không nghĩ tới số phận của Miền Nam Việt Nam bị chính họ ra tay khai tử.

Hai Hiệp định chấm dứt chiến tranh cho Việt Nam trong đó có ghi đậm nét “Quyền Tự Quyết Dân tộc” đều bị những nước ký kết bảo đảm việc thi hành Hiệp định làm ngơ khi cộng sản Hà Nội xé bỏ .

Nhưng ngày nay, sau khi khối cộng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thế giới như bừng tỉnh với lẽ phải nhân loại. Trước hơn hết, Hoa Kỳ vì “đạo lý của niềm tin” ở lẽ phải, không chờ đợi sự chấp thuận của LHQ, một mình tiến đánh dẹp Irak, một nhà cầm quyền độc tài ác ôn và mối nguy cho thế giới. Trong cuộc cách mạng dân chủ ở các nước hồi giáo, LHQ đồng thanh chấp thuận cho các quốc gia Hoa Kỳ và Tây phương can thiệp bảo vệ dân chúng các nước Á-Rập nổi lên lật đổ chế độ độc tài ác ôn cai trị lâu đời xứ họ. Hoa Kỳ đã hành xử theo “đạo lý trách nhiệm” vì trước đây Hoa kỳ và cả Tây phương đã từng suốt thời gian dài ủng hộ các chế độ đôc tài đó.

Phản ứng đồng loạt của thế giới ngày nay về thiên tai ở Thái-Lan năm 2004, ở Nhựt vừa qua và cuộc cách mạng dân chủ ở các nước Á-Rập cho thấy cùng với sự toàn cầu hoá vừa nảy sanh tình cảm về lòng vị tha, tính bao dung. Lòng ích kỷ, hẹp hòi của cuối thế kỷ XX đã cáo chung. Khi thấy xe tăng của Kadhafi cán dân chúng, bom dội xuống để dẹp cuộc biểu tình đòi Nhân quyền và Dân chủ, thế giới không thể chịu nổi. Họ bảo nhau không thể để như vậy được. Tình cảm vị tha này đã lập tức tiến thẳng vào trụ sở LHQ .

Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, con người thật sự đang phải đối diện với sự tự hủy thể bởi con người có xu hướng tiến tới một nền văn minh toàn cầu, được cai trị chung, liên hệ với nhau thường xuyên, phải vượt qua những thử thách, những nguy hiểm chung .

Hơn bao giờ hết, nay thật sự là lúc thuận lợi về cả hai mặt: quan điểm của thế giới và sự suy thoái của chế độ cộng sản Hà Nội để chúng ta, người việt yêu chuộng Dân chủ Tự do, cùng nhau nỗ lực, kết hợp trong ngoài, nắm tay nhau tranh đấu cho Việt Nam sớm có đưoc chế đô dân chủ tự do để mọi người được sống đúng nhân phẩm của mình .

© Nguyễn Văn Trần

© Đàn Chim Việt

 

 

2 Phản hồi cho “Nỗi ám ảnh của đảng sộng sản Việt Nam”

 1. Thích Lợi Dụng says:

  Mai Anh trong Tạp chí Cộng sản cho rằng “các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng”
  Tôi không phải ” thế lực thù địch”, không muốn “lợi dụng” khuyết điểm của đảng viên, tưởng được xem Mai Anh đưa ra được cách khắc phục mà không thấy. Hô hào đảng viên học tập tư tưởng đạo đức HCM? Nửa thế kỷ càng học càng mất dạy, biến chất người, thủ đoạn ăn cắp “của một bộ phận cán bộ, đảng viên” càng “tinh vi”.
  Tôi không hiểu biết nhiều về chủ nghĩa Mác-Lênin mà đảng CS VN đang theo đuổi (hoặc giả vờ theo đuổi), nhưng tôi biết: 1. chủ nghiã ấy đã bị “phe ta” quăng vào sọt rác.Lý do???
  2. độc tài, độc đảng là đứng trên pháp luật, là có tội với nhân dân, nguyên nhân tất yếu, bất khả kháng của sự sa đọa đạo đức của đảng viên, không thần thánh, lãnh tụ vĩ đại, đỉnh cao trí tuệ nào có thể cưú vãn nổi.
  Chỉ có tự diễn tiến thì mới tìm được cái Nhân tâm của mình.
  Khi có Nhân tâm thì mới tôn trọng Nhân quyền, hội nhập được vào THẾ GIỚI VĂN MINH Thế kỷ XXI.

 2. Cu Tý says:

  TRỐNG DÂN CHỦ

  1.
  Trống dân chủ liên hồi giục giả,
  Cờ nhân quyền rộn rã phất cao.
  Từ Nam chí Bắc nôn nao,
  Trong ngoài hội ứng đón chào tự do.
  Chống độc tài chỉ lo cho đảng,
  Diệt tham quan nội gián tay trong.
  Nối dài cho giặc cuồng ngông,
  Non dời biển lấn chận giòng nước thiêng.

  2.
  Trống dân chủ nhiệm huyền trổi dậy,
  Cờ nhân quyền phe phẩy loa truyền.
  Nước nhà nguy biến ngưã nghiêng,
  Biển Ðông dậy sóng Tây Nguyên xới đào.
  Thờ Lê Mác quên sao Tông Tổ,
  Treo buá liềm tường đổ hoa leo.
  Bắc sầu Nam luỵ nạn eo.
  Quang vinh thắng lợi sao nghèo lâu năm.

  3.
  Trống dân chủ ầm ầm vang dội,
  Kèn nhân quyền thúc trổi thiều ca.
  Rồng Tiên vượt lượn thiên hoa,
  Lạc Hồng kết chặt dựng toà Thiên Long.
  Sóng Biển Ðông chập chồng bóng giặc,
  Cõi Tam Biên cài đặt kỳ binh.
  Hồng mao lớp lớp lang tình,
  Chữ Vàng Bốn Tốt uốn mình đẩy đưa.

  4.
  Trống dân chủ trút mưa giải hạn,
  Ðuốc nhân quyền thắp sáng xua tan.
  Ðộc tài đảng trị cường gian,
  Tình riêng quên nghiã oán than ngút trời.
  Thuận lợi mới đổi dời chuyển hướng,
  Hương Hoa Lài chung hưởng năm châu.
  Sao kia cứ mãi cưỡng cầu,
  Ðộc tài toàn trị khó âu sinh tồn.

  5.
  Trống dân chủ dập dồn trẩy hội,
  Loa nhân quyền kết nối nhiệm mầu.
  Khắp nơi khắp chốn đâu đâu,
  Hoa Hồng nhuỵ Lạc kết cầu Sông Ngân.
  Lượn dáng Rồng chín tầng vượt lướt,
  Vút cánh Tiên tha thướt Nghê Thường.
  Tình Nam nghiã Bắc yêu thương,
  Thuận thuần nhuần nhuận dọn đường tự do.

  6.
  Trống dân chủ gọi đò tách bến,
  Kèn nhân quyền vang lệnh tỉnh lay.
  Toàn cầu xoá bỏ độc tài,
  Mác Lê liềm buá đến ngày cáo chung.
  Kíp chuyển đổi họp cùng lo liệu,
  Sao kia còn bận bịu tình lang.
  Tây Thi thẹn nổi lỡ làng,
  Cối Kê Câu Tiễn nào an thân hèn.

  7.
  Trống dân chủ thúc khèn tiến bước,
  Cờ nhân quyền lũ lượt dấn lên.
  Trong ngoài khua động vang rền,
  Bắc Nam nung chí giử bền lòng son.
  CHỐNG ÐỘC TÀI hao mòn nguyên khí,
  NGĂN BÁ QUYỀN gian ý tóm thâu.
  Nết Tần dạ Sở cưỡng cầu,
  Ngưạ hồ quen lối vó câu nhịp dồn.

  8.
  Trống dân chủ gọi hồn Hồng Lạc,
  Hương nhân quyền thơm ngát Rồng Tiên.
  Khí thiêng hồn nước lưu truyền,
  Trời Nam TỰ CHỦ vĩnh miên thường hằng.
  Quyết chung sức chống ngăn bành trướng,
  Nguyện chung lòng trổi xướng Hùng Ca.
  HOÀNG SA LÀ TRÁI TIM TA,
  TRƯỜNG SA LÀ MÁU CON NHÀ VIỆT NAM.

  Hoành Sơn Dã Mã nham nham !!!

Phản hồi