WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tin tặc tấn công Gmail, Google đe dọa sẽ rút khỏi TQ

San Francisco: Công ty Google sẽ thôi không kiểm duyệt hệ thống truy cập của mình ở Trung quốc và có thể sẽ rút ra khỏi Trung hoa sau khi phát hiện tin tặc đã lừa những nhà tranh đấu nhân quyền để lộ trương mục điện thư của họ cho bên ngoài.

Sự thay đổi chủ trương được loan  báo hôm thứ Ba cho thấy một hướng đi mới của Google vì xưa nay họ vẫn cam kết với Trung quốc sẽ tuân thủ pháp lệnh không cho dân chúng truy cập những tin liệu nhạy càm mà các quốc gia khác có thể tìm đến được.

Google loan báo qua một bàn tin trên mạng rằng họ khám phá được “một cuộc tấn công tinh vi xâm nhập vào hệ thống đầu não của chúng tôi, xuất xứ từ Trung quốc.” Những cuộc điều tra sau đó cho thấy mục tiêu chính của tin tặc trong vụ này nhắm vào trương mục Gmail của các nhà tranh đấu nhân quyền ở Trung quốc,” Google đã thông báo qua blog của mình, do ông David Drummond, Luật gia trưởng chính thức của họ chắp bút.

Công ty Google không đích danh lên án cầm quyền Trung quốc. Nhưng họ cho biết thêm rằng: “(chúng tôi) sẽ không tiếp tục chấp nhận tự kiểm duyệt những truy cập trên mạng mình” ở Trung quốc, như cầm quyền Trung quốc đòi hỏi trước giở. Google cũng cho biết quyết định này có thể buộc họ phải ngưng hoạt động và đóng cửa trụ sở công ty mình tại Trung quốc.

Không hiểu như vậy thì sự  thiệt hại sẽ lên đến mức nào đối với Google nếu họ phải rút ra khỏi cho Trung quốc. Số người truy cập internet ở Trung hoa cao nhất thế giới, tuy nhiên công ty thống kê Analysys International cho biết năm ngoái Baidu.com (một công ty internet của Trung hoa) xử lý đến 62 phần trăm những vụ truy tìm trên mạng lưới ở Trung quốc so với 29 phần trăm của Google.

Clothilde Le Coz, giám đốc của Ký gỉa Không Biên Giới (Reporters Without Borders) ở Hoa Thịnh Đốn tuyên bố chuyện sẵn sàng rút khỏi Trung hoa của Google là một bước tiến khả quan, nhưng điều này không có nghĩa rằng một người Trung hoa bình thường sẽ có nhiều thông tin hơn.

Cô nói: “Chính phủ Trung Quốc là một trong những bộ kiểm duyệt mạng lưới toàn cầu hữu hiệu nhất.” Lâu nay chính nhóm theo dõi thông tin này đã chính thức lên án Google và các công ty Internet khác đã nhượng bước cho chế độ kiểm duyệt của Trung quốc.

Phát ngôn viên chính thức của lãnh sự quán Trung hoa ở San Francisco vẫn chưa có lời tuyên bố nào.

Lần đầu vào năm 2006, Google đồng ý tự kiểm duyệt các cuộc truy cập ở Trung quốc khi họ cấu tạo một phiên bàn của hệ thống truy tìm Trung quốc, mang tiếp vĩ ngữ “cn”. Trước đó, những truy tìm bằng tiếng Hán có thể tiếp cận được qua mạng Google.com

Để lấy được giấy phép của Trung quốc, Google thỏa thuận loại bỏ những nội dung mà chính phủ Trung quốc cảm thấy khó chịu. Vào lúc đó, những viên chức cao cấp của Google đang bị dằn vặt giữa những thỏa nhượng kiểm duyệt và châm ngôn “đừng theo tà đạo/ma giáo” của họ.  Đó cũng là lúc Yahoo bị tố tơi bời vì đã trao cho cầm quyền Trung quốc trương mục thông tin của một phóng viên người Trung hoa và sau đó ông ta bị lãnh án vi phạm bí mật quốc phòng.

Theo AP
© Đàn Chim Việt Online 2010

Phản hồi