WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Occupy Wall Street” là hậu quả của hai quan niệm sai lầm

Cuộc biểu tình Chiếm Đóng Thị Trường Chứng Khoán New York (Occupy Wall Street) bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 năm 2011 tại Khu Liberty của quận Manhattan thành phố New York. Nay đã lan rộng đến nhiều thành phố của Hoa Kỳ và hàng trăm thành phố khắp thế giới. Có nơi như ở Rome đã xãy ra bạo lực và đốt phá. Đây là một phong trào của những người nghèo khổ khắp Năm Châu chiếm đến 99 phần trăm dân số trong xã hội phản ứng lại 1 phần trăm dân số giàu có đang giữ hết toàn bộ tài sản của nhân loại.

Người biểu tình hô câu khẩu hiệu “We are 99% ” và muốn chiếm đóng tất cả các cơ quan đáng qui trách và thiếu đạo đức đã gây cho họ cảnh nghèo đói thất nghiệp hiện nay. Họ đang bất mãn với hố ngăn cách giàu nghèo trong xã hội ngày mỗi tăng. Tài sản của Bill Gate với Warrant Buffet bằng tài sản của 10 quốc gia cộng lại. Các ông chủ của các đại công ty đang toa rập với giới cầm quyền sử dụng mọi mánh khoé cướp bóc hết tài sản trong xã hội làm họ nghèo mạt rệp. Họ không có và không biết một phương cách nào để giải quyết. Họ chỉ biết tạo ra một phong trào và mong phong trào sẽ làm thay đổi bộ mặt của xã hội đầy bất công. Phong trào đang được sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới trẻ và nhiều nhân vật tiếng tăm khắp thế giới.

Nhân cuộc biểu tình này kẻ viết bài này xin trình bày  những cốt lõi gây nên phong trào “Occupy Wall Street” để bạn đọc cùng suy tưởng.

Kể từ khi con người quây quần bên nhau để sống thì một loại vật chất mới ra đời: Xã hội loài người. Từ đó đến nay chúng ta đã 2 lần tạo ra khuyết điểm khi có quan niệm về xã hội loài người.

Lần thứ nhất chúng ta cho rằng xã hội loài người là một xã hội có nhiều giai cấp (Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh ) và đã dùng giai cấp quí tộc (Sĩ) cai trị các giai cấp khác và lập ra chế độ quân chủ để mong ổn định xã hội nhưng rồi không thể ổn định xã hội được và chiến tranh xảy ra liên miên suốt mấy ngàn năm.

Khi giai cấp quí tộc bị bóc trần như những tên vô lại khác, các nhà tư tưởng Phương Tây vốn có lòng thương con người bao la đã tư duy và tìm cách xây dựng một xã hội công bằng không giai cấp. Một số người cực đoan đã dùng bạo lực để xóa bỏ giai cấp (chủ nghĩa cộng sản). Nào ngờ khi có quan niệm xã hội bình đẳng không giai cấp thì con người đang tạo ra khuyết điểm lần thứ 2 nên các chế độ chính trị do con người đặt ra hiện nay vẫn tạo thêm những bất công khác, hố ngăn cách giàu nghèo càng nở rộng ra và cũng không thể mang lại ổn định cho xã hội loài người. Chiến tranh vẫn xảy ra liên miên có thể đưa toàn bộ nhân loại đến hố hủy diệt.

Định nghĩa hay có quan niệm về một vật thể là một vấn đề rất quan trọng. Định nghĩa đúng hay có quan niệm đúng thì chúng ta mới có hy vọng tìm ra phương thức chế ngự hay những thứ phù hợp với vật thể đó. Định nghĩa sai hay có quan niệm sai thì chúng ta có tìm ngàn phương cách cũng không bao giờ thành công hay thích hợp với vật thể đó. Tựa như người thợ may cần biết đúng cái áo mình muốn may là loại áo gì, là áo len thì phải dùng que đan nếu dùng hàng trăm loại kim may khác nhau thì cũng không thể làm ra chiếc áo.

Tại sao tôi dám nói hai định nghĩa hay hai quan niệm về xã hội loài người trên của các nhà tư tưởng Phương Tây là sai. Vì tôi dựa vào thuyết Âm Dương, một triết thuyết Phương Đông xuất phát từ Bát Quái, cuốn sách không chữ giải thích được toàn bộ thâm sâu của tạo hóa, theo truyền thuyết đến từ Cõi Trời.

Thuyết này cho rằng vạn vật hình thành và phát triển phải đi từ vô cực sanh ra hữu cực (Thái Cực) rồi đến lưỡng nghi (Âm Dương). Âm Dương này phải Quân Bình mới sanh ra được Tứ Tượng rồi từ đó sanh ra Bát Quái…

Xã hội loài người là một vật trong vạn vật nên không thể đi ra ngoài con đường đó. Âm Dương trong xã hội loài người chính là giai cấp bị trị và giai cấp thống trị. Hai giai cấp ấy đang hiện dần ra một cách rõ nét trong thế kỷ 21 của chúng ta và hiện ra một cách không Quân Bình. Kẻ giàu thì quá giàu chiếm lấy toàn bộ tài sản xã hội, kẻ nghèo thì đầy dẫy đến 99 phần trăm dân số trong xã hội với bao vẻ tang thương. Trong cuộc biểu tình “Occupy Wall Street” có người dương lên khẩu hiệu “Hôm Nay Đang Có 100.000 Người Chết Đói”. Tôi nghĩ bạn đọc bài viết này cũng đã biết bản tin 2 triệu người đang chết dần mòn vì đói ở Ethiopie.

“Occupy Wall Street” là một phong trào để đặt nhân loại trước một vấn đề to lớn của xã hội cần được giải quyết. Muốn giải quyết vấn đề quá to lớn này chúng ta cần bắt đầu từ trong tư tưởng là phải định nghĩa đúng hay có quan niệm đúng về xã hội loài người như sau: Xã hội loài người là một xã hội có giai cấp và chỉ 2 giai cấp mà thôi: Giai cấp bị trị và giai cấp thống trị.

Khi chúng ta có quan niệm về xã hội loài người như trên là chúng ta đã có quan niệm phù hợp với thuyết Âm Dương và một thực tại đầy căy đắng. Từ quan niệm này chúng ta thấy được:

Giai cấp bị trị bao gồm 99 phần trăm dân số trên toàn thế giới, là tập thể công nhân nông dân trong các hãng xưởng, đang lao động ngày đêm để sản xuất ra toàn bộ của cải tài sản cho nhân loại. Giai Cấp này có một tổ chức để bảo vệ quyền lợi của mình là Công Đoàn. Tổ chức này có mặt trong mọi hãng xưởng trong từng quốc gia ra ngoài quốc tế và đang hình thành dưới sự chỉ huy một tổ chức duy nhất trên hành tinh là Công Đoàn Toàn Cầu (Global Union).

Giai cấp thống trị là 1 phần trăm dân số còn lại đang sở hữu toàn bộ tài sản của nhân loại, Giai cấp này là các ông chủ các hãng xưởng và các giới chức trong các chính quyền, các nhà tư tưởng thường gọi là tên chủ và tên giữ cửa và cho rằng 2 tên này đang ngồi ăn chung trên một mâm tiệc thịt người. Hai tên này hay 2 giới này đang liên kết với nhau để điều khiển các hoạt động trong xã hội. Tổ chức của họ là các công ty và đại công ty và các chính quyền từ trong từng xã, ấp lên đến quốc gia và cao nhất là tổ chức Liên Hiệp Quốc.

Hai giai cấp này đang cuộn lẫn vào nhau, đang xung đột nhau nhưng lại bổ túc cho nhau tạo ra xã hội loài người. Một xã hội đầy oan trái bi thương bất công nghèo đói chiến tranh chết chóc nằm lẫn quẩn trong hai vấn đế chính: Giai cấp và tài sản.

Chúng ta đã có quan niệm xã hội loài người là một xã hội có nhiều giai cấp để tạo dựng một xã hội ổn định nhưng không thành công. Chúng ta đã có quan niệm xã hội loài người là một xã hội bình đẳng không giai cấp, đã giết trên 100 triệu con người để xây dựng một xã hội vô giai cấp vô sản cũng không thành công. Giai cấp vẫn hiện hữu trong xã hội và tài sản vẫn bị phân chia không công bằng nên giới trẻ với vùng lên tạo ra phong trào “Occupy Wall Street”.

Nên chúng ta phải chấp nhận một thực tại đầy phũ phàng: xã hội loài người là một xã hội có giai cấp và chỉ 2 giai cấp mà thôi: Giai cấp bị trị và giai cấp thống trị. Đề từ đó chúng ta qui trách nhiệm và tạo ra các quyền hạn cho các tổ chức của 2 giai cấp phân chia hay sử dụng đúng tài sản của nhân loại cho công bằng.

Chúng ta chỉ nên đặt vấn đề  đến ngân sách từng quốc gia hằng năm, là số lợi tức của cải làm ra của cả hai giai cấp.

Không cần phân tích nhiều, chúng ta cũng biết rằng quốc hội của các quốc gia phần đông là bù nhìn hay là bao gồm những người trong giai cấp thống trị, là trò chơi dân chủ của giai cấp thống trị bày ra để hợp thức hóa ngân sách quốc gia hằng năm do chính phủ hoạch định chuyển qua. Ngân sách này  chỉ chi tiêu theo quan niệm và cho giai cấp thống trị.

Không cần phân tích nhiều, chúng ta cũng biết rằng lợi tức làm ra hàng năm trong quốc gia là do giai cấp bị trị làm ra thì tổ chức của họ là Công Đoàn có đủ tư cách, lý lẽ và có quyền hạn hoạch định ngân sách quốc gia để cho ngân sách ấy được chi tiêu theo quan niệm và cho giai cấp bị trị nhưng các Công Đoàn không biết và không làm (vì không có một luồng tư tưởng vững chắc hướng dẫn).

Hai hoạt động này diễn ra từ năm nay qua năm khác làm cho Dương ngày mạnh, gia cấp thống trị ngày càng giàu. Âm ngày càng yếu, giai cấp bị trị ngày càng nghèo. Âm Dương không quân bình thì Thái Cực không thể chuyển qua Tứ Tượng, hay xã hội không thể ổn định và phát triển. Âm Dương càng méo mó thì Thái Cực có ngày vỡ tan. Thế giới chúng ta đang đứng trên bờ hủy diệt do chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế giới chúng ta ngày càng nghèo đói do những thằng to mặt trong giai cấp thống trị có sẵn tiền chùa trong ngân sách quốc gia đem ra trang bị từng đoàn xe tăng, tàu bay, chiến hạm để dọa nạt lẫn nhau. “Occupy Wall Street” là một phong trào hay một tiếng gào đau thương của nhân loại trước một bầy quỉ sứ đang tạo ra bao đau thương nhờ lừa phỉnh giỏi.

“Occupy Wall Street” đang đặt một vấn đề to tát có liên quan đến tất cả mọi người trên hành tinh. Tôi xin cám ơn và cầu nguyện cho các bạn trẻ thành công. Lịch sử sắp sang trang Thời Đại Mới bắt đầu ló dạng.

© Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho ““Occupy Wall Street” là hậu quả của hai quan niệm sai lầm”

 1. Nguyễn Tấn Trung says:

  Tôi là người nghèo nhưng không tán đồng cuộc biểu tình , Vì cuộc biểu tình nếu thành công thì xã hội rối loạn nhiều ngưòi sẻ đói khổ sẽ bị chết oan, chỉ có những kẻ trộm cướp và những nhóm độc tài quân phiệt có súng đạn trong tay mới tồn tại và lớn mạnh, đó là mối nguy của nhân loại,
  Mối nguy của nhân loại nếú không đến sớm do những cuộc biểu tình nhân danh 99% dân số tạo ra thì mối nguy của nhân loại cũng sẽ xảy ra hai nguyên cớ khách quan và một nguyên cớ chủ quan mà các nhà chiến lược thế giới ít quan tâm tới
  – Hai nguyên cớ khách quan là: Dân số thế giới tăng và sự hưởng thụ vật chất của từng cá nhân bừng nổ mà diện tích trái đất không tăng và tài nguyên sẽ cạn kiệt , Hai nguyên cơ nầy kết hợp với những cái bất hợp lý như: Phân bổ dân số và tài nguyên thế giới không công minh ( Một số nước dân quá đông không đất để ở dể canh tác, trong khi đó một số nước như Úc, Canada, Nga …đất đai bỏ trống rộng mênh mông không có người ở, Một số nước một số người nắm trọn tài nguyền thiên nhiên trong lúc đo đại đa số không có cái gì cả, Nếu những nước và những người khốn cùng đó có vũ khí có sức mạnh hơn thì họ có chấp nhận sự bất công đó không? ) , Hội viên của tổ chức Liên Hiệp Quôc lại bao gồm những chính phủ độc tài dã man không do dân bàu ra hay bầu cử trá hình gian lận và thói quen cùng mối tình cảm giữa Vợ với chồng (lẽ ra phải kết hoà thành một cuộc số’ng mới, nay là là hai thực thể thường đối đầu với nhau), Giữa con với cha mẹ ( Lẽ ra trẻ cậy cha mẹ, già cậy con nhưng nay kh^ng cìn như vậy nữa),, giữa người giàu với người nghèo ( Lẽ ra người giàu thương và giúp người nghèo, người nghèo thì chịu khó tầng tiện nhiều hơn, kính trọng và biết ơn ngưòi giàu giúp mình, Bây giờ người giàu khinh rẻ người nghèo, cực chẳng đừngf mới giúp, người nghèo tring những nước giàu lại lười biếng và tiêu saì phung phí đực cho bao nhiêu cũng thấy ít và đòi hỏi nhiều hơn và ghét người giàu, chứ hông tầng tiện, chịu cực và biết ơn người giúp mình.) Ngiữa người có quyền lực với dân đen thì lẽ ra người có quyền lực do dân mà có quyền lực nên phải thươg dân, biết ơn dân và tìm cách giúp dân lại hà hiếp dân, Dân lại bất kính và căm thù vì thấy mình bị coi rẻ bị hà hiếp )
  – Cái nguy hại chủ quan của nhân loại là: Giấc mơ của Trung quốc làm chủ thế giới, được tự do đưa dân đến Tây bá lợi Á, đến Úc, đến Canada … lập nghiệp và biến thế giới thành nước Đại Trung Quốc.

  Nếu mọi người nhất là những nhà chiến lược có thực quyền của thế giới thấy được mối nguy đó và có hành động cụ thể ngay bây giờthì mối nguy đó sẽ tan biến, Một thế hiới hòa bình, đầy tình thương và sung túc phồn vịnh sẽ từ từ xuất hiện, Nếu không hành động ngay thì thế giới sẽ chiến tranh, rối loạn và rồi bị hủy diệt do cái tâm và bàn tay nhân loại.

 2. Tien Pham says:

  OWS kô hẳn thuần tuý là 1 cuộc biểu tình giai cấp giàu nghèo. “We are 99%” là 1 khẩu hiệu nói rằng đa số chúng tôi là tầng lớp trung lưu. Chỉ có 1% các ông thuộc về tầng lớp giàu có. Các ông 1% này mải mê làm giàu, bất chấp hậu quả, bất chấp trách nhiệm. Khi các ông rớt, thì lại liên luỵ tới 99% chúng tôi. Cũng chính 99% chúng tôi nai lưng ra cứu vớt các ông, để rồi các ông lại mải mê làm giàu 1 cách vô trách nhiệm!

  Có 1 câu hỏi được đặt ra là, tại sao phải cứu vớt các tay đại tư bản này? Có phải rằng trong thể chế tư bản, ai rớt thì người đó ráng chịu, cứu vớt cái gì.

  Thật ra, những cơ sở được cứu vớt là những cơ sở được coi là cái xương sống của nền kinh tế Mĩ. Kô cứu vớt những cơ sở này, nền kinh tế Mĩ có lẽ còn trì trệ lâu hơn nữa. Trong 1 thế giới đầy năng động này, sự trì trệ lâu dài sẽ có nhiều bất lợi cho Mĩ, ví dụ như tiềm năng kinh tế của Trung Quốc. TQ có thể chỗi dậy thành 1 siêu cường kinh tế trong khi nền kinh tế của Mĩ đang trì trệ. Phục hồi càng nhanh càng tốt sẽ nhiều lợi ích cho nền kinh tế Mĩ.

  Người thuộc đảng DC muốn chính quyền đặt những luật lệ, kiểm soát lên những cơ chế để những ông đại tư bản này kô thể nào tự tung tự tác một cách dễ dàng và vô trách nhiệm. Máy người bên đảng CH thì chống lại, cho rằng chính quyền đã xen vô “nội bộ” của người dân quá nhiều!

 3. nguyenha says:

  Xây dựng môt Xã-hội cũng giống như xây một tòa nhà vậy.Xã-hội có nhiều giai-cấp,cũng giống như
  Tòa nhà có nhiều trụ dở,không phải trụ nào cũng giống trụ nào.Trụ chịu tải nhiều thì kích thước lớn hơn,sắt thép nhiều hơn,ngược lại trụ chịu tải ít, thì sự bố trí sắt thép cũng ít hơn…Hơn ai hết,người
  Kỷ-Sư kết cấu(structural engineer) biết rõ diều nầy,tính tóan sao cho Tòa nhà Thăng bằng (equilibration).Vậy thì muốn cho tòa nhà dược ổn dịnh,không phải bố trí trụ nào cũng giống trụ nào.
  Trong xã-hội cũng vậy ,muốn cho Xã-hội Công bằng thì phân bố Lợi-tức phải hơp lý,giống như người
  kỷ-sư phân bố Tải-trọng(the load).Hợp-lý không phải “cá-bằng-dầu”,ai cũng giống ai,như CS dã làm
  (dây cũng là một, trong ngững lý-do mà Chế-dộ XHCN sụp dỗ).Ở những chế-dộ Dân-chủ thành phần
  giàu có,không hẳn là “giai cấp bóc lột”,mà chính giai cấp nầy tạo ra những sáng-tạo ,và phát triển
  cho xã-hội.Vì giản dơn sự tiến lên của Xã-hội không ở lao-dộng bằng Cơ-bắp,mà ở trí-tuệ.Nói cho cùng, Sự công bằng chính là sự-bất công-bằng vậy!

 4. Duyên Vưong says:

  Xin góp ý với tác giả bài viết:

  Trích “Xã hội loài người là một xã hội có giai cấp và chỉ 2 giai cấp mà thôi: Giai cấp bị trị và giai cấp thống trị. Khi chúng ta có quan niệm về xã hội loài người như trên là chúng ta đã có quan niệm phù hợp với thuyết Âm Dương và một thực tại đầy cay đắng”, hết trích.

  Đây là quan niện xưa và sai (trừ trường hợp cố chấp nhận nó): khi loài người tiến tới XH dân chủ thì không còn có “bị trị” và “thống trị” mà chỉ còn là “đại diện” và “được đại diện”, nhưng hai vai trò này không cố định mà hoán chuyển cho nhau tùy theo diều kiện, hoàn cảnh.

  Trích: “Âm Dương này phải Quân Bình mới sanh ra được Tứ Tượng rồi từ đó sanh ra Bát Quái…”, câu này không chính xác, vì Quân Bình (cân bằng) không nẩy sinh ra gì hết. Nói Âm Dưong sinh ra Tứ Tượng, Tứ Tuợng sinh Bát Quái thì đúng hơn là kèm theo “QUÂN BÌNH sinh ra”.

  Ngoài ra Âm Dương không chỉ có nghĩa là đối nghịch mà còn là đối thuận, vì không thể dứt khoát chỉ có Âm hay có Dương tồn tại mà cả hai phải cùng tồn tại, cho nên nếu chỉ đối nghịch thì sẽ dẩn tới tiêu diệt nhau chứ không cùng phát triển và ít nhất là có được XH dân sự ngày nay. Ý nghĩa bài này chỉ nói về đối nghịch.

 5. D.Nhật Lệ says:

  Bài viết của Nhất Hướng có hơi hám của thuyết “đấu tranh giai cấp” nhưng lần này được giải thích một cách
  nhẹ nhàng,ít thù hận thù hơn.và người đọc vẫn chưa hiểu rõ ông có nắm bắt được sự kiện hay không !
  Tuy thế,ngay từ đầu ông đã tỏ ra lệch lạc khi khẳng định ranh giới rạch ròi 99% và 1% như kiểu phân biệt
  Bạn–Thù mà các chế độ CS.thường dùng để khích động quần chúng vô sản.Lý do là phân chia như thế thì giai
  cấp Trung Lưu bị triệt tiêu,bị xem như không hề có mặt trong đời sống xã hội ? Nhận định vấn đề như thế là
  cực đoan và phi lý trong khi thực tế số bách phân nói trên chỉ là khẩu hiệu để hô hào xuống đường mà thôi !
  Trong lúc này,người ta chưa thể biết rõ động cơ nào dã thúc đẩy họ đi đến hành động “chiếm phố Wall” mà
  ông đã suy diễn như thử là…người trong cuộc ! Tài tình thế chứ !
  Có nguồn tin cho là một thành phần thiên tả…qúa đà của đảng Dân Chủ đang muốn giúp TT.Obama cải cách
  xã hội Mỹ hơn nữa,mà muốn thế thì phải giúp ông có thể trụ thêm 1 nhiệm kỳ thứ 2 bằng cách tấn công vào
  giai cấp tư bản mà giới tài phiệt ngân hàng là nguyên nhân đầu tiên của bất công xã hội ?

 6. tu tuong says:

  Tat CA Chung ta AI cung co mot dau oc sang Tao…neu Chung ta biet du dung no…nhu Bill Gate…thi do la mot dau oc sang Tao vuot thoi gian….chinh ban than Bill Gate cung la mot nguoi khong phai sinh ra trong gia dinh ti phu….nhung voi su suy nghi Tao Bao da lam cho the gioi thay doi thi di nhien ong ta phai duoc huong nhung Cong Lao cua minh ……cai dieu do rat dung…..”.Social “…..quen di boi tui cs ngu dot Binh dang nhung that su do la mot tu ban do…..”occupy wall St”…..do Chi la nhung thang Puan chua suy nghi toi thich duoc huong nhung khong muon lam

 7. Bui Nga says:

  OWS không đơn giản là chuyện đấu tranh quyền lợi vì mục tiêu bát nháo ,qúa nhiều. Phạm vi trong nước, phong trào này đi theo hướng tuyển cử. Tại sao không nổi lên sớm hoặc trễ mà nổi lên trong mùa bầu cử.Đương nhiên kinh tế là trọng điểm nhưng kinh tế chưa có lối thóat vì không có kế hoạch cứu vãn đi đúng hướng. Nhớ lại mùa bầu cử trươc, ghi danh ngay tại đường phố, có cử tri bỏ phiếu nhiều lần. Dò tìm ra đã muộn vì dân chủ cũng có cả hủ mắm tôm. Có thể lần này đi theo chiều hướng mới, vì thế dân chưa hiểu nên dần dần tính sau. Nhân quyền, dân quyền đúng từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20, có lẽ cần reform vì hiện tại nhiều khi nó trở thành dụng cụ bị lợi dụng hơn là tác dụng.Còn chuyện lan sang cac nươc khac cũng không hẳn đúng như ý tưởng, châu Âu biểu tình nhiều rồi không ap lực được vì tiền không thể in thêm,thấy OWS có lý ngồi ỳ được vì thế đổi tên may ra kiếm chác. Dân chủ cũng ngủ mê chớ làm sao hoàn toàn được. Hễ lồng chính trị là bị rối ren ngay. Chờ

 8. HaGiang says:

  Sai lam la o cho :Lam dung quyen Tu huu de bao ve Dac quyen tich tu tai san.Co hai dac diem co ban cua sai lam nay
  1 Danh thue qua thap nhung nguoi co thu nhap tu Nguon von san co.
  Bao gom Ban quyen , Tien bac gui Ngan hang.,Tai san la nhung tu lieu San xuat
  2 Khong co gioi han Chan tren co viec tich luy tai san .Nghia la nguoi cang co Thu nhap lon thi kha nang tich luy tai san cua ho cang lon.Dung ra thi can phai co gioi han khi vuot qua gioi han nay thi can phai danh thue that nang de khong the vuot hoac vuot qua rat cham.
  Vi du nhu Bill Gate chi can nghi ra duoc mot san pham moi la Ong ta da co the thu duoc mon loi tram trieu Dollars .Trong khi do nhung nguoi cung lam viec voi Ong ta chi nhan duoc nhung dong luong chet doi.
  Do la nhung dieu rat bat hop li dan toi viec nguoi lam cong an luong suy nghi la Bi tuoc doat , va khong ai con muon lam viec .Vi co lam viec thi cung chi vay .

  (BBT: Đề nghị bạn đánh dấu tiếng Việt)

 9. Anhtrung says:

  Dân Mỹ ,các nước tư bản Tây âu và Nhật ,Hàn được Voi đòi Tiên và hoa Lài, hoa Liễu Nền kinh tế ,công nghiệp Mỹ đang cần tuyển gấp hơn ba triệu nhân lực cho mọi lĩnh vực xấp xỉ với số 10% thất nghiệp mà tuyển không xong Sướng quá hóa lười .Lương trung bình thì gấp vài chục lần dân đỉnh cao trí tuệ cộng sản chúng tôi .Chúng tôi nào dám kêu ca gì..Nhờ công Bác ơn đảng mới được ra thế .Thử các ông giống như chúng tôi vài ngày chắc các ông hóa rồ hóa dại hết .Thôi cam phận như chúng tôi rồi cũng hết kiếp người

Phản hồi