WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hành trang cho Lech Walesa và Occupy Wall Street

Phong trào “Occupy Wall Street”  đã diễn ra qua tuần thứ tư. Các  cuộc biểu tình đã lan ra trên 900 thành phố nằm khắp 4 lục địa. Người biểu tình phần đông là giới trẻ rất ôn hòa. Riêng cuộc biểu tình tại Rome có một nhóm thanh niên đã xuất hiện bịt mặt đốt phá nhiều nơi. Phong trào nói lên lòng bất mãn của giới trẻ trước hố ngăn cách giàu nghèo ngày mỗi rộng ra và lòng tham lam quá đáng của giai cấp thống trị đã cướp hết tài sản trong xã hội gây cho họ nghèo đói thất nghiệp như hiện nay nhưng không có lãnh  đạo và mục tiêu rõ ràng nên rất dễ bị chệt hướng, bị lợi dụng và có thể leo thang bạo lực.

John Mauldin, giám đốc Millennium Wave Advisors, phát biểu “Trò chơi này thường chấm dứt bằng bạo lực vì người biểu tình cảm thấy thương tổn do mình không có được cái quyền gì cả” ông nói thêm “nếu chúng ta vẫn giẫm chân trong vũng bùn  suy thoái, nạn thất nghiệp gia tăng và không làm gì cả để kích thích nền kinh tế thì phong trào càng lan rộng. Tôi nghĩ họ không nên chiếm đóng Wall Street mà nên chiếm đóng quốc hội ( Occupy Congress ) thì đúng hơn”.

Lech Walesa

Lech Walesa, cựu chủ tịch Công Đoàn Đoàn Kết, cựu tổng thống Ba Lan, giài Nobel hòa bình, đã cho báo chí biết ông ta sẽ đến thăm hay viết thư ủng hộ phong trào Occupy Wall Street “Tôi đang cân nhắc bằng cách nào và khi nào là có thể yểm trợ họ mà không gây thiệt hại cho họ”.

Ông John Mauldin thì chỉ lo phong trào lan rộng trong nước Mỷ. ông Lech Walesa thì ởm ờ chưa muốn dấn thân vì không biết phong trào Occupy Wall Street sẽ đi về đâu. Một phong trào không có cương lĩnh hoạt động, không mục tiêu, không kế hoạch, không có kẻ chỉ huy mà chỉ có những tấm khẩu hiệu nho nhỏ tự làm và lòng bất mãn trước muôn ngàn lừa phỉnh và sự tham lam quá quắt của giai cấp thống trị mới bùng lên  trong vòng 4 tuần tại New York nay đã lan ra toàn thế giới.

Ngưỡng mộ lòng nhiệt huyết của giới trẻ khắp năm châu, thấy được sự tham lam cướp bóc phá hoại của bầy quỉ sứ núp bóng trong giai cấp thống trị, nghe được tiếng kêu gào của bao con người khốn khổ, tôi ngồi vào bàn viết gõ gõ vài hàng muốn trình bày những hành trang cho ông Lech Walesa và phong trào Occupy Wall Street để bạn đọc đọc chơi vì tôi biết rằng điều tôi viết ra chỉ được vài mạng lên mạng đọc xong rồi đi vào quên lãng nhưng tôi cứ viết.

Hành trang cho Ông Lech Walesa và Phong trào Occupy Wall Street không to lớn nặng nề mà chỉ là một câu nói rất đơn gỉản là: Tiền thành viên nào đóng góp thì tổ chức của thành viên đó có trách nhiệm và có quyền sử dụng.

Tiền của chúng ta làm ra thì chúng ta có quyền sử dụng. Đó là chân lý muôn đời không thay đổi. Nhưng tiền của chúng ta làm ra mà bị kẻ khác dùng đủ mọi thủ đoạn  phương pháp và lý luận (bằng đủ loại thuế khóa) để lấy đi một ít thì chúng ta cần phải đặt vấn đề vì chính số tiền một ít này tưởng không ra gì nhưng chính là nguyên nhân đưa đến chiến tranh, hố ngăn cách giàu nghèo và phong trào Occupy Wall Street hiện nay.

Câu nói tiền thành viên nào đóng góp thì tổ chức của thành viên đó có trách nhiệm và có quyền sử dụng là một quan niệm chính trị của giai cấp thống trị đặt ra từ ngày xã hội loài người thành hình từng quốc gia. Từ quan niệm chính trị này giai cấp thống trị mới đặt ra quốc hội, là tổ chức của dân vì do dân bầu lên có trách nhiệm và có quyền sử dụng số tiền dân đóng góp, để hợp pháp hóa ngân sách quốc gia hằng năm do chính phủ hoạch định đưa qua.

Quan niệm chính trị này là một quan niệm chính trị đúng trong thời gian qua nhưng giai cấp thống trị đã bày ra muôn ngàn cách lừa phỉnh để tạo ra những quốc hội bù nhìn hay số đông toàn là người của giai cách thống trị để dễ bề biểu quyết  cho một ngân sách quốc gia chi tiêu theo quan điểm và có lợi cho giai cấp thống trị. Năm này qua năm khác nhờ đó giai cấp thống trị ngày càng giàu lên nắm lấy toàn bộ tài sản của xã hội. Giai cấp bị trị, chiếm đến 99% dân số, ngày càng nghèo.

Quan niệm chính trị này cũng đúng trong thời gian ngày nay nhưng cần phải bổ túc thêm một tổ chức mới trong chữ tổ chức của thành viên, vì giai cấp bị trị đã hình thành có tổ chức, đó là các Công Đoàn, những tổ chức do người dân tự nguyện tham gia luôn luôn bảo vệ quyền lợi cho họ khác với tổ chức chính phủ, tổ chức của giai cấp thống trị lập ra, luôn luôn lừa phỉnh và gây cho người dân muôn ngàn thảm cảnh không còn đáng tin tưởng. Nhưng tổ chức Công Đoàn lại không biết được trách nhiệm và quyền hạn có được của mình để hoạch định ngân sách quốc gia, gồm số tiền của giai cấp bị trị đóng góp, theo quan điểm và chi tiêu có lợi cho giai cấp bị trị.

Thời Trung Cổ ở Châu Âu đã có những tổ chức Phường, Hội để bảo vệ người thấp cổ bé miệng trước trước sự lộng hành của những kẻ có quyền có của. Đến thế kỷ XIX, nền kỹ nghệ phát triển, các công nhân trong từng nhà máy bắt đầu thành lập những tổ chức giống như tổ chức Phường, Hội ngày xưa để bảo vệ quyền lợi của mình gọi là tổ chức Công Đoàn. Ngày nay tổ chức Công Đoàn đang có mặt trên mọi lãnh vực, mọi ngành nghề, mọi hãng xưởng từ trong từng quốc gia ra ngoài quốc tế.

Lịch sử hoạt động của Công Đoàn là một lịch sử đầy máu và nước mắt. Các thành viên của các Công Đoàn thường bị giai cấp thống trị tiêu diệt hay tù đày hoặc  bị lợi dụng hay bị chia rẽ trù dập nhưng rồi họ cũng lớn dần theo thời gian không còn là tổ chức đại diện cho giới công nhân mà là tổ chức đại diện cho cả giai cấp bị trị. Khi tổ chức Công Đoàn được phát triển to lớn và lên cao họ thường quờ quạng biết phải làm gì và đi lạc đường với những hoạt động vô tích sự.

Liên Hiệp Công Đoàn Tự Do Quốc Tế – ICTFU thành lập từ năm 1949, có 230 hội viên, 150 triệu thành viên hiện diện trên 152 quốc gia, đã thay đổi bổ túc hiến pháp 18 lần vẫn không hoạt động hữu hiệu và chỉ hiện diện trong xã hội như một tờ báo chuyên đăng những phản đối những chèn ép trong lao động. Tháng 4 năm 2006. 12 Công Đoàn quốc tế đồng thuận thành lập Công Đoàn Toàn Cầu (Global Union- GU) và đồng chịu dưới sự chỉ huy của GU. Công Đoàn Toàn Cầu ra đời và đi theo con đường như ICTFU là hiện diện trong xã hội như một tờ báo trên mạng điện toán.

Tại sao chúng ta (giai cấp bị trị ) có một tổ chức chuyên bảo vệ quyền lợi mà không thể mang lại công bằng trong xã hội trái lại còn để cho hố giàu nghèo mỗi rộng ra để cho giới trẻ bất mãn gióng lên tiếng chuông Occupy Wall Street vang động cả thế giới. Vì những người trong các tổ chức Công Đoàn không trang bị cho mình câu Tiền của thành viên nào đóng góp thì tổ chức thành viên đó có trách nhiệm và có quyền sử dụng.

Khi họ trang được trong đầu câu nói trên thì trách nhiệm và nhiệm vụ của Công Đoàn được nới rộng ra. Trách nhiệm của Công Đoàn không còn quanh quẩn đòi hỏi tăng lương cho công nhân trong các hãng xưởng mà trách nhiệm của Công Đoàn còn phải bảo vệ số tiền đóng góp của các đoàn viên (qua thuế khóa) trong ngân sách quốc gia làm sao để cho ngân sách ấy được chi tiêu theo quan điểm và có lợi cho giai cấp bị trị.

Khi họ trang bị được trong đầu câu nói trên thì quyền hạn của Công Đoàn được nới rộng ra. Quyền hạn của Công Đoàn không chỉ đơn thuần là quyền đòi hỏi, như các ông chủ thường châm biếm gọi là quyền vòi vĩnh (ask) mà là quyền hoạch định ngân sách quốc gia theo quan điểm và chi tiêu cho giai cấp bị trị. Để cho quyền này được thực hiện hữu hiệu Công Đoàn phải đưa người ra tranh cữ đề dành lui quốc hội để biểu quyết cho được ngân sách Công Đoàn đề ra.

Người Phương Tây không biết thuyết Âm Dương, không biết Nguyên Lý Quân  Bình Âm Dương để sử dụng làm nền tảng lý luận bảo vệ những hoạt động của mình nhưng họ lại được thừa hưởng đức tính công bằng bác ái của Thiên Chúa giáo nên luôn tạo công bình trong mọi hoạt động, thấy không công bình thì phản đối. Occupy Wall Street là một hoạt động phản đối sự không công bình. Muốn tạo được công bình trong xã hội hiện nay chỉ có một tổ chức duy  nhất đủ tư cách và lý lẽ để thực hiện mà thôi: Tổ chức Công Đoàn.

Nói như người Phương Đông là duyên đưa đẩy, nói như người Phương Tây là  Thiên Chúa sai bảo nên ông Lech Walesa, cựu chủ tịch Công Đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan, mới tuyên bố với báo chỉ đang cân nhắc bằng cách nào và khi nào có thể yễm trợ phong trào Occupy Wall Street mà không gây thiệt hại cho họ. Những nam nữ thanh niên mặt sáng ngời đang dầm mưa giải nắng trong các công viên trên các thành phố khắp năm châu  đang chờ đợi ông, một con người xuất thân từ trong tổ chức Công Đoàn nên đã hiểu rất rõ về những hoạt động của Công Đoàn, đến bên họ đứng giữa họ hay đứng giữa sự bất công hướng về các tổ chức Công Đoàn kêu gọi họ cải tổ lại cho hợp với tình hình mới để nhận trách nhiệm và quyền hạn bảo vệ cho được số tiền thành viên của công đoàn đóng góp.

Lúc ban đầu các Công Đoàn lên tiếng nói trong việc hoạch định ngân sách quốc gia, dần dần chính Công Đoàn là tổ chức hoạch định ngân sách quốc gia, khi Công Đoàn đã đưa được người dành lui được quốc hội thì ngân sách quốc gia do công đoàn hoạch định có cơ được thiết lập. Lúc đó sự bất công mới triệt tiêu và sự Quân Bình mới được thiết lập.

© Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

© Đàn Chim Việt

 

2 Phản hồi cho “Hành trang cho Lech Walesa và Occupy Wall Street”

  1. David says:

    Đâu có ai cấm người của công đoàn ứng cử vào quốc hội đâu nhỉ??

  2. Nguyen says:

    ĐCV nên mail 3 bài viết của ông này cho Lech Walesa và kiếm người giỏi tiếng Ba Lan giải thích cho Lech Walesa về thuyết Nhị Nguyên để ông ta dễ bề ăn nói tại OWS.

Leave a Reply to Nguyen