1 Phản hồi cho “Đúng lúc đúng nơi”

  1. Hwy Tse says:

    HOAN NGHÊNH

    Thât hiếm có dịp để chụp được những bức hình như vậy!
    Chúng tôi vừa xem vừa thích thú vô cùng!

Phản hồi