WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dân tộc và Phật giáo Việt Nam được gì qua sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức

Vụ tự thiêu gây tranh cãi của H.T Thích Quảng Đức

Vụ tự thiêu gây tranh cãi của H.T Thích Quảng Đức

Sự kiện “Bồ tát Thích Quảng Đức“ là một đề tài nổi bật trong dư luận người Việt thời gian qua. Để có thể thông rõ vấn đề tác giả đã vào google tìm kiếm bài về đề tài này để đọc. Kết quả cho thấy phần lớn các báo điện tử trong nước đều đăng hàng loạt các bài về đề tài này. Từ Bắc chí Nam hầu như tỉnh nào cũng có lễ tưởng niệm Bồ tát, nhiều thành phố, tỉnh đã lấy tên Bồ tát để đặt tên đường phố như ở Phú Nhuận, Bình Dương, Long Khánh, Đà Nẵng vv… Tất cả các bài báo trong nước đều đồng một quan điểm là Hoà Thượng Thích Quảng Đức đã „xả thân vì Đạo, vì độc lập Dân tộc[1]“.

Với bài viết ngắn này tác giả xin được tóm luợc lại những gì đã đọc được, qua đó nêu ra những gì Dân Tộc và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đạt được qua sự kiện „Bồ tát Thích Quảng Đức“.

Thành quả đem lại cho Giáo Hội Phật Giáo

Trong buổi lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức vào ngày 23/05/2013 với sự hiện diện của “lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM cùng đông đảo chư tôn, tăng ni, phật tử2“, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, đã tóm tắt công ơn của Bồ Tát Thích Quảng Đức đối với Phật Giáo Việt Nam như sau “ngọn lửa của Bồ tát Thích Quảng Đức đã khơi dậy ý thức đoàn kết dân tộc trong các tổ chức Phật giáo cả nước; đưa cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng tôn giáo và tự do tín ngưỡng tôn giáo đi đến thành công vào năm 1963, làm tiền đề cho sự thống nhất Phật giáo trong cả nước, cụ thể là Giáo hội Phật giáo VN hiện nay[2]“. Sự hy sinh của Bồ tát Thích Quảng Đức đã là chất xúc tác liên kết Phật tử trong cả nước đoàn kết, đồng lòng đấu tranh đi đến thắng lợi tiên khởi là đạt được „quyền bình đẳng tôn giáo và tự do tín ngưỡng tôn giáo“ vào năm 1963, đồng thời đã dẫn đến thắng lợi cuối cùng là “sự thống nhất Phật giáo trong cả nước, cụ thể là Giáo hội Phật giáo VN hiện nay“.

Tại Hà Nội ông Lê Bá Trình, Phó chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã thúc đẩy Phật tử „Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và kỷ niệm 50 năm ngài vị Pháp thiêu thân, thấm nhuần tinh thần xả thân vì Đạo pháp và Dân tộc của Ngài mà không ngừng chăm lo việc Đạo, việc đời, góp công, góp sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của toàn dân, vừa thường xuyên, đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, làm cho Phật giáo Việt Nam mãi xứng đáng là thành viên của MTTQ Việt Nam”.

Niềm tự hào của Phật giáo Việt Nam được là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc được biểu lộ qua bản báo cáo thành tích vào năm 1992 “Phật giáo Việt Nam là một tổ chức duy nhất hợp pháp của nước Việt Nam[3]“. Do đó „trong bầu không khí hân hoan của đất trời TPHCM lịch sử5“ Hoà thượng Thích Trí Quảng đã „Cầu nguyện ánh sáng của Bồ Tát Thích Quảng Đức mãi là ngọn đuốc thiêng liêng và bất diệt để soi đường cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, phật tử Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng luôn phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt sứ mạng cao cả trên tinh thần “Tốt đạo, đẹp đời” của đạo Phật theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội[4]”.

Thành quả đem lại cho Dân tộc Việt

1. Chấm dứt nền Đệ Nhất Cộng hoà

Hoà Thượng Thích Trí Quang, người lãnh đạo phong trào đấu tranh Phật giáo năm 1963 cho biết: “Một trong những cuộc vận động vì hòa bình năm 1963 là xuất hiện vị Bồ tát Thích Quảng Đức. Sự tự thiêu của Bồ tát ngay khi mới xảy ra đã làm cho ông Ngô Đình Diệm rụng rời. Rồi mấy giờ sau đó, cả thế giới, nhất là ở Mỹ, ngọn lửa tự thiêu của Ngài rực lên như muốn đốt cháy tan tành hình ảnh ông Diệm và chế độ của ông ta[5]”.

Một trong những thành tựu đem lại từ sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức được Hương Lam đưa ra trong bài viết vào năm 2012 là “Hành động tự thiêu của Thích Quảng Đức được coi như một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng Phật giáo Việt Nam, dẫn tới việc xóa bỏ nền Đệ nhất Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam.[6]“.

2. Là tấm gương cho Phật tử noi theo trong cuộc “kháng chiến cứu nước“

LS Nguyễn Đình Kim tâm sự trên trang báo điện tử danviet rằng: „Ngày Hoà Thượng tử vì đạo tôi chỉ mới 4 tuổi. Tôi đã nghe cha tôi kể lại. Muời tuổi tôi đến chùa gia nhập Gia đình Phật tử tôi được các huynh trưởng kể lại. 13 tuổi tôi tham gia kháng chiến cứu nước. Những câu chuyện kề về Thầy đi theo suốt chặng đường kháng chiến[7]…“. Không biết những câu chuyện về „Thầy“ được kể trong Gia đình Phật tử như thế nào mà khiến cậu bé 13 tuổi sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân của mình lao vào cuộc chiến. Vũ khí trang bị vào cuộc chiến là những câu chuyện về Thầy và Thầy luôn hiện diện „theo suốt chặng đường kháng chiến“ như thể là „Thầy đang cùng chúng con hành quân“ tương tự như bộ đội từ miền Bắc luôn tâm niệm „Bác đang cùng chúng cháu hành quân“. Nhưng „Thầy đang cùng chúng con hành quân“ có vẻ lợi hại hơn nhiều vì Thầy đã chịu đớn đau hy sinh mạng sống của chính mình để „cứu nhân độ thế“, sự kiện này „Bác“ không có được. „Những chuyện kể về Thầy“ đã giúp người kháng chiến quân chịu đựng được mọi gian khổ và quyết chí „thà chết chớ lui [8]“.

3. Xây dựng vững mạnh Mặt trận Giải phóng miền Nam để tiến tới „đại thắng mùa xuân“ năm 1975

Thành viên bộ chính trị Lê Thanh Hải chiều ngày 23/05/2013 đã đến tượng đài Thích Quảng Đức dâng hương và đã „bày tỏ tình cảm và sự kính trọng đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức, một tấm gương sáng của tinh thần đấu tranh vì xương minh đạo pháp và độc lập trường tồn của dân tộc.[9]“.

Tại chùa Long Sơn, Nha Trang, ông Bùi Hữu Dược -Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) khẳng định: “Sau 50 năm, xương máu và tâm linh của Bồ tát Thích Quảng Đức đã hòa quện cùng xương máu và tâm linh của bao nhiêu lớp người xả thân vì quê hương đất nước với hạnh nguyện và khát khao cho Độc lập – Tự do và hạnh phúc của nhân dân. Máu xương và tâm linh ấy đã hội tụ bồi đắp thêm cho hồn thiêng sông núi Việt Nam liền một dải[10]“,

Hoà thượng Thích Trí Quảng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua lời tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức đã xác nhận lời tuyên bố của các đại diện đảng và nhà nước về thành quả của sự kiện Thích Quảng Đức. Ngoài ra Hoà thượng Thích Trí Quảng còn cho biết nguyên nhân chính của sự tự thiêu của Hoà thượng Thích Quảng Đức không phải vì „việc đối xử bất công của chính quyền họ Ngô về chính sách tôn giáo“ mà chính là „cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng ách thống trị“ và „cuộc đấu tranh do Phật giáo khởi xướng … đã tác động rất lớn đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam sau này“:

„Sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 11-6-1963 không chỉ vì việc đối xử bất công của chính quyền họ Ngô về chính sách tôn giáo mà nguyên nhân sâu xa chính là sự đày đọa và áp bức người dân Việt của bàn tay ngoại bang, nhằm thiết đặt việc bành trướng văn hóa và tôn giáo ngoại lai. Vì thế, cuộc đấu tranh do Phật giáo khởi xướng không chỉ mang tính tôn giáo mà động lực sâu xa là cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng ách thống trị. Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh này đã tác động rất lớn đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam sau này4.“

Hương Lam đã kết thúc bài viết „”Ngọn lửa Thích Quảng Đức” và bức ảnh từng chấn động thế giới“ bằng câu t ổng kết thành quả của sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức như sau: „chính ngọn lửa này đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh dũng cảm của tăng ni phật tử, và bao lớp người yêu nước, thúc đẩy phong trào cách mạng của miền Nam đi đến thắng lợi to lớn.[11]“.

4. Chia rẽ Dân tộc

Mỗi lần nhắc đế sự kiện „Bồ tát Thích Quảng Đức“ và phong trào đấu tranh Phật giáo thì ng ười dân Việt lại chia ra làm hai phe cãi nhau kịch liệt. Họ dùng mọi phương tiện để mạt sát, hạ nhục và nếu có điều kiện có thể dẫn đến việc giết chết nhau. Sự kiện nêu trên không chỉ xảy ra giữa Phật tử và Công giáo mà còn xảy ra mãnh liệt giữa Phật tử với nhau. Trước sự kiện đau lòng đó Đại đức Thích Chân Tuệ ở Canada phải thốt lên trong bức điện thư đề ngày 24/07/2013 rằng: „Chúng tôi quá chán nản trước cảnh những người gọi là yêu nước, lại cắn xé nhau như loài thú dữ, mạt sát miệt thị nhau và không từ bỏ bất cứ thủ đoạn đê tiện nào để triệt hạ đối phương, qua chiêu bài tôn giáo và lịch sử…

Giờ đây, đối phương ngồi cười cười, để nhìn bọn người … của 2 chế độ cộng hòa chửi bới nhau thậm tệ, coi nhau như chó mèo, thua loài súc vật..[12].“

Sự kiện „Bồ tát Thích Quảng Đức“ và cuộc đấu tranh của Phật giáo đã được ghi sâu đậm vào lịch sử Việt Nam và sẽ không bao giờ xoá bỏ đi được. Sự kiện này mãi là chất xúc tác gây bất hoà giữa con Dân nước Việt với nhau.

Kết luận

Mỗi thành viên của cộng đồng dân tộc không phân biệt Tôn giáo phải có nhiệm vụ gìn giữ và phát triển Tổ quốc cùng nền văn hoá và đạo lý cổ truyền của Tiền nhân đã bao đời để lại. Những thành viên có những công lao đóng góp lớn lao phải được tuyên dương đời đời và các thế hệ sau phải nối tiếp những gương sáng đó.

Nếu XHCN là một chế độ ưu việt của loài người, nếu XHCN là một chế độ thực sự đem lại „Độc lập, tự do, hạnh phúc“ cho Dân tộc Việt Nam, nếu chế độ XHCN luôn bảo vệ, phát triển nền văn hoá và đạo lý của Dân tộc Việt Nam, nếu XHCN luôn gìn giữ bảo vệ đất đai, sông, núi, biển mà Tổ tiên ngàn đời của Dân tộc Việt để lại, nếu XHCN là một xã hội luôn bảo vệ quyền lợi của mọi con dân Nước Việt trong mọi tình thế, mọi hoàn cảnh và nếu sự xích mích, hận thù giữa các thành viên của Dân tộc Việt đem đến quyền lợi cho Tổ quốc và quê hương Việt Nam… thì Bồ tát Thích Quảng Đức đích thực là một vị anh hùng vĩ đại của Dân tộc Việt Nam.

Nếu nền đạo đức của xã hội Việt Nam ngày nay phù hợp với Phật pháp, nếu sự phân chia bất bình đẳng trong xã hội ngày nay phù hợp với triết lý Phật giáo, nếu bất hoà, chia rẽ là một trong những điều Đức Phật dậy, nếu Phật giáo thực sự là một phần của XHCN, một phần của xã hội cộng sản để Phật giáo Việt Nam phải thúc đẩy tăng ni Phật tử dấn thân đấu tranh chịu đựng mọi gian khổ, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình noi gương Bồ tát Thích Quảng Đức hầu „Giải phóng miền Nam“ để Phật giáo được hân hạnh trở thành thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc VN và tự hào là được chịu sự „lãnh đạo sáng suốt“ của „đảng CSVN vinh quang“ hầu Phật giáo có thể „hoàn thành tốt sứ mạng cao cả trên tinh thần “Tốt đạo, đẹp đời” của đạo Phật theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội“4 “.… thì Hoà thượng Thích Quảng Đức quả thực là một vị Bồ tát chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

© Nguyễn Hội

© Đàn Chim Việt

—————————————————————–

[1] trích Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo Hội Phật giáo VN trên trang www.kienthuc.net.vn
[2] http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130524/tuong-niem-50-nam-bo-tat-thich-quang-duc-vi-phap-thieu-than-24-5-2013.aspx
[3] Những thành quả của giáo hội Phật giáo Việt Nam, (Báo Giác Ngộ số 40, năm 1992) http://www.chuahuenghiem.net/thu-vien/thu-vien-sach/tu-tuong-phat-giao-iii/nhung-thanh-qua-cua-giao-hoi-phat-giao-viet-nam/#
[4] Mãi là ngọn đuốc thiêng liêng và bất diệt http://www.sggp.org.vn/xahoi/2013/5/319261/ (phần dưới)
[5] Xem „:Hòa thượng Thích Quảng Đức: Trái tim và ngọn lửa bất diệt„: http://www.baomoi.com/Hoa-thuong-Thich-Quang-Duc-Trai-tim-va-ngon-lua-bat-diet/122/11137080.epi
[6] “Ngọn lửa Thích Quảng Đức” và bức ảnh từng chấn động thế giới: http://ww2.doisongphapluat.com.vn/ngon-lua-thich-quang-duc-va-buc-anh-tung-chan-dong-the-gioi-a57051.html#.UfQWBo1M_RM
[7] http://danviet.vn/140083p1c24/ky-niem-50-nam-bo-tat-thich-quang-duc-tu-thieu.htm
[8] Trích bài hát „đoàn giải phóng quân“ của tác giả Phan Huỳnh Điểu
[9] http://www.sggp.org.vn/xahoi/2013/5/319261/
[10] http://soha.vn/xa-hoi/thanh-kinh-tuong-niem-50-nam-ngay-hoa-thuong-thich-quang-duc-tu-thieu-2013052814044942.htm
[11] “Ngọn lửa Thích Quảng Đức” và bức ảnh từng chấn động thế giới: http://ww2.doisongphapluat.com.vn/ngon-lua-thich-quang-duc-va-buc-anh-tung-chan-dong-the-gioi-a57051.html#.UfQZTI1M_RM
[12] Email Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ cutranlacdao.2010@gmail.com (Chủ-Nhiệm VP.PHTQ.CANADA): những người gọi là yêu nước, lại cắn xé nhau như loài thú dữ… (phổ biến trên các diễn đàn Internet)

722 Phản hồi cho “Dân tộc và Phật giáo Việt Nam được gì qua sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức”

 1. Juda says:

  Nhờ vừa vào đọc các trang mạng Cộng giáo , tôi đã được sáng trí sáng lòng với những câu hỏi đã nêu.

 2. tudo says:

  Thành thật cám ơn ….Tientri says : 21/09/2013 at 08 : 09 đả giải thích …ĐẠO LÀM NGƯỜI… là : ” vừa tín đồ,vừa giáo chủ…” đúng,thật đúng,rất đúng 100% . Khó ! có cách nào giải được hợp lý,hợp nghỉa hơn…. . Sau đây xin được trả lời ….Juda . Chà ! cái nầy khó nghe hỉ…!các Đấ ng Bậc ở vào thế ” ” kẹt ” ” !!!

 3. Haile says:

  Chúa cũng như Phật. Hai tín ngưỡng nầy vô can. Nhưng người theo (nhất là người Việt-Nam) quá cực-đoan (mê-tín) cuồn-tín. Đã tạo ra không biết bao nhiêu huyền-thọai linh-thiên. Lông-giã thành chân làm cho Dân-tộc Việt-Nam phân-hóa chia rẽ. Mất hẵn khí-thế hào-hùng chống độc-tài đảng trị. Chống đô-hộ xâm lăng của Tiền-nhân trước đây khi chưa có Chúa và Phật vào Việt-Nam !!! Lạy Chúa và Phật có linh-thiên thật, biểu-hiện mầu-nhiệm bằng cách vô-hiệu-hóa xúc-tác gây hấn xung-đột tín-ngưỡng trên mạng, trong lòng người Việt-Nam hiện nay rất nguy-hiểm vì dã bị qủy nhập tràng. Chúa Phật thật tôi đâu ? Còn hay đã mất ? Các Ông là ai ? Lại sai con-chiên của Chúa ! Lại khiến Phật-tử của Phật mù-quán quên mất Tổ-quốc Tổ-tiên Dân-Tộc Việt Nam của mình, đã, đang bị Tàu cọng xâm-thưc nhiều nơi trên khắp nước rồi đó ! Có biết hay chưa ?

 4. Choi Song Djong says:

  Mấy bữa rày nhá báo đăng toàn mấy chuyện tang thương điếu đóm ông Đại Tướng nên có người ghiền chửi nhưng không biết cách nào hơn vì hình như không đúng đài.Nghĩ bbt cũng kỳ,đã im ắng được một đoạn dường nhưng không biết sao nay lại cho cái xóm làng thoá đứng lên dựng cờ khởi nghĩa.Cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng.Lỗi tại thượng đế chăng,suốt ngày rình rập tru tréo,rõ khổ cho thân.Uh còn được tru tréo bằng bằng việt ngữ cũng vững bụng,chớ nay mai phải rống lên bằng ngôn ngữ của kẻ thù truyền kiếp thì có kẻ vật ra kêu trời.

 5. Phát biểu ở LHQ says:

  Thủ tướng Nguyễn TấnDũng nhấn mạnh, “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạohóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyềnấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sinhmạng con người dù màu da nào cũng quý như nhau. Mạng sống của một ngườibị cướp đi thì đối với một gia đình dù ở ngay khu Ma-hát-tan này hay ởnơi hẻo lánh nào đó trên trái đất cũng đều là mất mát thương đau.

  Bấtkỳ hành động hiếu chiến nào đều phải bị lên án, ngăn chặn. Bất cứ nỗlực ngăn ngừa xung đột nào đều phải được trân trọng, ủng hộ. Còn mộtbiểu hiện dù mong manh của sự sống, người thầy thuốc cũng phải tận tâmcứu người. Còn một tín hiệu dù nhỏ nhoi của hòa bình chúng ta cũng phảitận sức để tránh chiến tranh. Bởi chiến tranh sẽ cướp đi sinh mạng khôngchỉ của một mà của rất nhiều người –trong đó chắc chắn sẽ có nhiều phụnữ và trẻ em.

  Xung đột, chiến tranh chỉ có thể được ngăn chặn khinhững hành động trái với Hiến chương LHQ, trái với luật pháp quốc tế,mang tính áp đặt và chính trị cường quyền… phải được đấu tranh loạibỏ. Hòa bình chỉ có thể được gìn giữ khi các quốc gia tôn trọng độc lậpchủ quyền và truyền thống văn hóa của nhau, không áp đặt tiêu chuẩnchính trị, đạo đức lên nhau; khi vai trò của LHQ, của Hội đồng bảo anLHQ được phát huy… Và trên hết là lòng tin chiến lược giữa các quốcgia phải không ngừng được vun đắp bằng sự thật tâm, thái độ chân thànhvà những hành động thiết thực, cụ thể, như việc dỡ bỏ cấm vận đối vớiCu-Ba hay công nhận quyền tự quyết của Palestine.

  • lethan says:

   Tên ăn mày Nguyễn tấn Dũng tới Nữu Ước xin vay tiền “đế quốc” Mỹ :

   Dũng Đi Mỹ Xin Vay Cứu Nguy
   (09/28/2013) – Việt Báo

   WASHINGTON/NEW YORK – Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tới họp Liên Hiệp Quốc ở New York, nhưng trước đó đã ghé thủ đô Washington DC của Mỹ để gặp nhiều cơ quan quốc tế…

   Có phải là để xin cứu nguy kinh tế VN?

   Bản tin VnExpress tưạ đề “Thủ tướng đối thoại với các doanh nghiệp Mỹ” cho biết, vào “đêm 27/9 theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng và đối thoại với cộng đồng các doanh nghiệp lớn của Mỹ tại New York, nhân chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.”

   Đặc biệt, VnExpress ghi lời ông Dũng mời gọi tư bản Mỹ:

   “…”Rất mong các bạn ủng hộ cải cách ở Việt Nam. Điều này cũng tạo ra môi trường để các bạn đầu tư thành công ở Việt Nam”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắn nhủ các nhà đầu tư hàng đầu của Mỹ. Ông bày tỏ hy vọng việc nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ lên “đối tác toàn diện” sẽ giúp quan hệ kinh tế hai nước có bước đột phá lên tầm cao mới, để Mỹ trở thành bạn hàng, nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam….”

   Bản tin nói, ông Dũng sau đó “đối thoại cởi mở với hơn 50 doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực của Mỹ như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, công nghiệp, xuất nhập khẩu, dệt may, xây dựng cơ sở hạ tầng, hàng tiêu dùng…”

   Bản tin cũng nói, trong thời gian ở Mỹ ông Dũng đã gặp “lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB); chào xã giao Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon; gặp lãnh đạo UNICEF, UNDP…”

   Trong khi đó, trang blog Bác sĩ Hồ Hải nêu vấn đề gọi là bí ẩn đằng sau chuyến công du cuủ Thủ Tướng.

   BS Hồ Hải viết:

   “Cách đây 2 tuần, tôi có một cuộc khảo sát các bạn tôi là những giám đốc kinh doanh ở các lĩnh vực thương mại gồm: điện máy, hàng nông sản thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu, thì sức mua của người dân giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm 2013 chỉ còn 40% so với cùng kỳ năm 2012. Một số doanh nghiệp đã giảm biên chế hoặc giảm lương chỉ còn 40%. Sức mua giảm thì hàng tồn kho tăng, hàng tồn kho tăng thì buộc doanh nghiệp phải giảm hoặc ngưng sản xuất…

   …Hôm nay, ông thủ tướng vừa đặt chân tới Washington DC. Gọi là đi họp lần 68 của Liên Hiệp Quốc, nhưng ông đã tức tốc đến thăm 3 nơi vô cùng quan trọng, mà từ trước tới nay chưa có nhà cầm quyền nào ở Việt Nam làm chuyến con thoi tấp cập như thế: World Bank, IMF và Bộ thương mại Hoa Kỳ, với những lời đề nghị rất thiết tha về vấn đề vay mượn, và mong mỏi Hoa Kỳ công nhận nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường tự do…”

   Hóa ra, ông Dũng muốn mượn tiền Mỹ và quốc tế để kinh tế VN khỏi sụp đổ?

   • cononglienminh says:

    Công nông liên minh và thành viên trong nhóm thông báo: Sau một thời gian tranh đấu thì chúng tôi nhận thấy thế này. Các đối tượng chống phá cách mạng Việt nam ở trang này cũng không có gì là ghê gớm và không cần phải quá tôn công sức. Những tham luận lạc lõng của họ cũng chỉ đạt chuẩn VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP ÍT LỖI CHÍNH TẢ- TRỪ KỲ LƯU RA- Những nhân vật này không nguy hiểm gì cho cuộc sống bình yên của toàn thể nhân dân Việt Nam. Cái tâm cái tầm của họ đã hiện nguyên hình qua cuộc thử sức vừa rồi. Chủ nhà TTXCC6 nói một câu khá hay: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÔNG DỄ DÀNG BỊ LỪA DỐI. Thật đúng là như vậy và có lẽ chân lý đang thuộc về những gì đang diễn ra ở Việt Nam đó là: ĐOÀN KẾT-TIN TƯỞNG –HĂNG SAY HỌC TẬP- HĂNG SAY LÀM GIÀU MỘT CÁCH CHÍNH ĐÁNG.
    Có câu tre già măng mọc. Mấy ngày qua đã chứng tỏ một đội ngũ măng non đã trưởng thành đủ sức làm thất bại mọi âm mưu dù thâm độc và đen tối đấn đâu đi nữa của kẻ thù.
    Vậy chúng tôi lại lên đường đến một trận chiến mới. Xin để lại mặt trận này cho “LỰC LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ DÂN QUÂN DU KÍCH”
    ĐOÀN KẾT ĐOÀN KẾT ĐẠI ĐOÀN KẾT
    THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG
    Kính

  • Huong Nguyen says:

   Nếu 1 con quỷ cũng có thể cầm thánh kinh để thuyết phục loài người thì cần gì phải có những thánh tăng đức độ hy sinh vì đời?

   Những tên lãnh đạo CS Việt-Nam đã dùng tất cả những thủ đoạn để lừa bịp người dân hy sinh cho chúng, đã dùng tất cả thủ đoạn trấn áp dù dã man để cướp chính quyền và cai trị dân như những đám nô lệ ngu si và giờ đây, khi đã vững vàng trên ngai vàng thì kêu gọi hòa bình?

   Ăn cắp danh ngôn của vĩ nhân rồi tự bỏ vào mồm của mình… – “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng… ” cái đám mặt trơ mày đá này cho rằng thiên hạ đều ngu si?

 6. ĐĂNG says:

  Cảm ơn ô. Builan đã chiếu cố đến cái com của tôi.Ý tôi cũng trùng hợp với ý của ông, ma tăng đã đâm rễ ngót 38 năm trong Cộng đồng HN thông qua các chùa chiền, nay gần như hết thuốc chữa! Bên Công giáo hình như đang manh nha 1 thứ tựa tựa như GHPGVNTN, các bác Công giáo còn đợi gì mà không đập thẳng tay để trừ hậu hoạn ? Tôi rất ít thời gian nên việc tìm hiểu đạo khác có giới hạn, do đó chưa dám ý kiến gì cả.Trên bacaytruc rất nhiều bài viết về GH Công giáo rất hay, đọc sẽ hiểu và biết mình phải làm gì. Vì CS là 1 tai họa cho toàn dân tộc VN không loại trừ 1 tôn giáo nào.
  Và mọi người rất mong và rất cần các ông góp tiếng nói vào ĐCV trong những bài viết về Phật giáo như thế này.

 7. TRĂNG NGÀN says:

  NỰC CƯỜI

  Nực cười bọn chúng chưởi nhau
  Đứa cho “phật tử” đứa thì “con chien”
  Con chiên không có dấu ê
  Gọi rằng Phật tử chữ p viết thường
  Thật là đốn mạt mười phương
  Những người chân chính thuộc phường ấy sao
  Chúa thì vẫn ở trên cao
  Phật luôn bàng bạc bao la vạn thời
  Tiếc thay chỉ bọn trời ơi
  Nhân danh này nọ mượn đời chưởi nhau
  Lôi thêm cả chính trị vào
  Để nhìn theo khía tạp lù vậy thôi
  Quả đời vương đạo còn đâu
  Chỉ toàn bá đạo nói sao cho vừa
  Chưởi nhau biết mấy tháng rồi
  Lớp này chết hết hẳn còn lớp sau
  Chỉ người quân tử lâu nay
  Đứng ngoài mà ngó lũ cầy táp nham

  NGÀN TRĂNG
  (28/9/13)

 8. HOÀNG says:

  Xin mời vào danlambao xem bài :
  Chiếc áo Cà sa không làm nên nổi một nhà tu
  http://danlambaovn.blogspot.nl/2013/09/chiec-ao-ca-sa-khong-lam-nen-noi-mot.html
  Cảm ơn.

  • NGÚT NGÀN says:

   BIỂN ĐỜI

   Trời mây biển sóng mênh mông
   Mơ màng tu đạo có ông thầy chùa
   Giai nhân nép sát ngực rồi
   Chỉ cây thiền trượng vẫn lòi ra thôi

   DẤU NGÀN
   (27/9/13)

  • HƯƠNG NGÀN says:

   Y BÁT

   Các thầy nón cối áo vàng
   Vào thăm lăng Bác đàng hoàng vậy thay
   Tò mò lũ lượt trước sau
   Tạm quên y bát những ngày xa xưa
   Đã tu còn quyến luyến đời
   Dễ nào Phật tổ chứng người nào đây

   TRĂNG NGÀN
   (27/9/13)

   • DâM TiêN says:

    Y BÁT

    Các thầy nón cối áo vàng
    Vào thăm lăng Bác đàng hoàng vậy thay
    Tò mò lũ lượt MỘT BẦY
    Tạm quên y bát những ngày xa XÔI
    Đã tu còn luyến chuyện đời
    Dễ nào Phật tổ chứng người cho cam?

    Đồng toác jả TRĂNG NGÀN mí dâm tiên…

   • Nguyễn Trọng Dân says:

    DỐI Y GIẢ BÁT

    Cộng con đội lốt áo TĂNG
    THĂM LĂNG BẠO CHÚA LĂNG XĂNG một đàn
    Cố tình ĐÓNG KỊCH KHOE KHOANG
    Bát Y kinh kệ GIỐI GIAN PHẬT TRỜI
    Làm người phải hiểu trên đời
    Ác nhân bạo chúa MIỆNG ĐỜI nào tha !

 9. DĂNG says:

  Ai động tới cái ” dâm, vọng” của các ngài GHPGVNTN tức họ là con chien hay sao vậy anh Nguyễn ? Vậy anh hãy vào bacaytruc để xem các bài nói về những thành phần khả nghi núp trong GH Công giáo rồi anh cho rằng do Phật tử viết để đánh Công giáo hay sao ? Người Phật tử họ biết gì mà xía miệng vào đạo khác ? Tôi là người Phật tử nên cũng không rành về GH Công giáo tại Hải ngoại nên không tham gia tìm hiểu, bởi mình cũng chả có thời gian.Thời gian của tôi chỉ dành cho việc tìm hiểu những gì thuộc về Phật giáo mà điển hình là cái GHPGVNTN, vì vậy tôi mới góp tiếng TRUNG THỰC vào DCV.
  Các anh có là chưng sơn, vẹt Hán hay là gì gì đó thì những cái từ cố hữu ” le chien” đã vạch được cái địa chỉ của anh.Hãy tỏ ra LỄ ĐỘ và VĂN MINH 1 chút để công khai trên diễn đàn như bao người khác thay vì lấp la lấp lửng với nhiều tên mà nội dung thì y nhau.
  Qua cái vụ nổ làm thúi rùm cả bầu trời ĐẠO PHÁP của các ma tăng trong GHPGVNTN. Tôi có 1 ý nhỏ như thế này : Các Phật tử HN chớ nên mang tiền cúng dường cho các thầy vốn … chả phải là thầy, để rồi đồng tiền công đức của các Phật tử chấp cánh cho những kẻ xấu tạo … ÁC NGHIỆP, thì mình cũng có phần trách nhiệm trong đó.Vậy sao các bạn, cô , chú, bác ..v.v.. không dùng đồng tiền của mình vào những việc phúc lợi cho nước mình đang sống ? XIN HÃY GHÉ MẮT VÀO NHỮNG “TRẠI MỒ CÔI” đang lưu giử những chú cún vô thừa nhận, mà bản thân chính quyền gom các chú về trại vì mục đích NHÂN ĐẠO hay VÔ NHÂN ĐẠO khi chỉ lưu giử các chú trong 1 hoặc 2 tuần, nếu không có người đến xin nuôi, thì họ sẽ cho các chú ấy chết bằng mũi tiêm ” trợ tử” , hoặc nhốt từ 5 đến 10 chú vào 1 thùng bịt kín rồi xả khí ga cho các chú chết ngạt 1 cách đau đón như vậy !! Bởi vì chúng là thú nên chúng chẳng được quyền sống !! ?? Nhưng trong thuyết nhà Phật, thì chúng cũng như chúng ta thôi,nhưng do kiếp trước đã tạo ÁC NGHIỆP nên kiếp này mới mang hình hài thú vật ! Còn gì đẹp hơn khi đồng tiền của các bạn cứu sống được nhiều sinh mạng bị bỏ rơi và bị tước cả quyền được sống ?
  Xin hãy quan tâm đến tổ chức cứu hộ chó, mèo : HOPE FOR PAWS, BILL FOUNDATION, v,.v.. và v.v.. và các ” TRẠI MỒ CÔI” tại các nước bạn đang sống.Đồng tiền của bạn cho đi sẽ rất có ý nghĩa, hợp với tinh thần TỪ BI của nhà Phật, và tính BÁC ÁI của Thiên Chúa !
  Khi nhìn vào những ” TRẠI MỒ CÔI” này, CHÚA hay PHẬT cũng đều rơi nước mắt !
  Tại VN có trang blog YÊU ĐỘNG VẬT.

  • Builan says:

   KHÔNG nên đung chạm đến bất cứ tôn giáo nào !
   NÊN tôn trọng niềm tin tôn giáo cuả tất cả moị người !
   Con người VĂN MINH- có trí tuệ cần phaỉ hiều điều đó _ “Sống làm người cho ra cái giống người”

   Noí như thế không có nghĩa là TIẾP TAY, DUNG DƯỠNG, BAO CHE,.. cho bọn MA TĂNG, DÂM SƯ.. DÂM CHA… phá đạo !!!
   Phaỉ vạch mặt chỉ tên, phaỉ nẽ đầu chúng ra mà đánh, phải loại chúng ra khỏi ĐAỌ để cứu đạo – giữ thanh danh cho đạo !!!

   Mỗi một tín đồ- đạo hưũ….. cuả bất cứ TÔN GIÁO nào cũng đều phaỉ tích cực làm diều đó trong phạm vi cuả ĐẠO MÌNH !
   TRÁNH – TỐI KỴ cái chuyện ” ĐÍT mình thì lấm mê mê , lại đi dốt đước mà rê dít người ” Cau ca, tuy bình dân nhưng là bài học thiết thực 1!!

   TÔi đồng tình với bác ĐĂNG hoan hô tinh thần cuả bác:

   ” Qua cái vụ nổ làm thúi rùm cả bầu trời ĐẠO PHÁP của các ma tăng trong GHPGVNTN. Tôi có 1 ý nhỏ như thế này : Các Phật tử HN chớ nên mang tiền cúng dường cho các thầy vốn … chả phải là thầy, để rồi đồng tiền công đức của các Phật tử chấp cánh cho những kẻ xấu tạo … ÁC NGHIỆP, thì mình cũng có phần trách nhiệm trong đó.Vậy sao các bạn, cô , chú, bác ..v.v.. không dùng đồng tiền của mình vào những việc phúc lợi cho nước mình đang sống ? XIN HÃY GHÉ MẮT VÀO NHỮNG “TRẠI MỒ CÔI”..”
   Coms cuả bác khuyến khích tôi tiếp với bác mấy dòng nầy !
   KÍNH

   • Ấy Sĩ says:

    Chân mình đầy phẩm tanh hôi
    Đi cầm bó đuốc tìm rê chân người
    Chân chiên Lan dính phân Bùi
    Đừng tìm chân khác
    Hòng chia phân mình

   • tèo says:

    Có người về VN ,đưa các con lên viên Mồ côi đẻ các con biết thế nào là “mồ côi” …Và các con về Mỹ đã thay đỗi phần nào trong snh hoạt ,nhất là ăn uống (thực phẫm). Cố nhiên có cho ít quà và áo quần cho các EM nhỏ… . Cho nên TIN “chỉ lưu giử các chú trong 1 hoặc 2 tuần, nếu không có người đến xin nuôi, thì họ sẽ cho các chú ấy chết bằng mũi tiêm ” trợ tử” , hoặc nhốt từ 5 đến 10 chú vào 1 thùng bịt kín rồi xả khí ga cho các chú chết ngạt 1 cách đau đón như vậy !!…” SAO ĐƯỢC MÀ TIN? (Nếu nói về các trại mồ côi do chính quyền CS lập ra ,thì có thé TIN được. Nhưng Biết và có bằng chứng thì PHẢI TỐ CÁO vơi TG. cái hành đong hơn Đưc quốc xã này ,hành đông j dưới cã loài thú,phãi không Ong Bùi Lan ?
    “CHÂN mình những lấm lê mê….chớ không phải ĐÍT. Trích câu nói nhân gian thì cũng trich đúng chớ,phải không Ong BùiLan ?
    (t)

   • Builan says:

    _ Cảm ơn bác TÈO ! có lòng chỉ cho cái SAI (có chút cố tình)
    Ví với cái ĐÍT mà vẫn có người ôm hít mới lạ !
    Hình như bác TEÒ chư hiểu hết ý cua bác ĐĂNG về “TRẠI MỒ CÔI” !!!!

    _Xin lỗi Ấy Sỹ ! Không may chạm nọc !!!
    CS từng goị “con chiên BL” nay thì tới ẤY !
    BL thích thú cười khì !
    ” Lạy Chuá con là người ngoại đaọ nhưng con tin có Chúa ngư trong Chuà ”
    A Di Đa Phật – Amen !

    Thì ra vẫn còn có người THỜ một cách mù quán ! Tôị nghiệp
    Xin dùng lý trí mà phán xét sự việc một cách thông minh sáng suốt !
    Thôi thì “Lỗi tại tôi mọi đường ”
    Kính

 10. Học Hỏi says:

  Này các con chiên, nói lăng nhăng gì vậy? Chưng Sơn đã hứa là không trở lại sau khi đã xong bài đối thoại cuối rôì mà, sao lại còn nhắc đến Chưng Sơn làm chi? Bộ sợ Chưng Sơn đến vậy sao? Nhưng Chưng Sơn hay Học Hỏi thì có gì là quan trọng đâu? Đọc xem họ viết gì? Có sâu sát với tình hình không? Và nhất là có đúng với sự thật không? Như vậy là đủ rồi, Chưng Sơn vừa vắng mặt thì các con chiên hộc lên khoái trá, reo hò đắc thắng viết đủ thứ mất dậy, vô giáo dục với các sư Phật Giáo gọi họ bằng những từ như : Thằng trọc, Bò Tót, đốt sư, gọi Phật là Phập, cứ thế mà hể hả, tung hấng trên d/đ làm d/đ hằn lên một chiều xấu xa, nham hiểm. Trong tình hình đó thì Học Hỏi phải xuất hiện để nhắc nhở các con chiên trên d/đ, chỉ đơn giản như vậy thôi.
  Đây là xứ tự do, mà lại là thời đại thông tin, mọi người đều có quyền như nhau, trên d/đ ảo ai muốn viết gì thì cũng được, nhưng ngưòi viết phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình đưa lên dư luận. Theo tôi, một người muốn được một số bạn đọc nào đó biểu đồng tình, và để tỏ ra một người trưởng thành thì những điều anh ta viết ra phải là xuất phát từ: 1/ Sự thật. 2/ Có lý luận mạch lạc. 3/ Dám trả lời những tra hỏi mà mình viết ra.
  Nếu không đạt được cả 3 thì ít nhất cũng phải được một. Bỏ cái chuyện là Ch. S có phải là Học Hỏi hay không vì chi tiết này nó chẳng có gì là quan trọng cả, thì HH tôi vừa mới tham dự d/đ với chỉ có 3 còm, và theo tất cả các bạn đọc và các con chiên thì trong các còm đó có gì sai, xấu? Xin được chỉ ra tôi sẽ xem lại và đính chính, nếu các con chiên có can đảm chỉ ra, tôi sẽ trả lời đầy đủ, ngược lại nếu không chỉ ra được thì từ nay đừng nên nhận xét người khác bậy bạ nữa, và nếu cố tình làm vậy, sẽ bị phản ứng lại, đau hơn.
  Theo dõi d/đ đã lâu, điều làm tôi ngạc nhiên là tất cả các con chiên đều căm thù Phật Giáo và Phật Tử vì theo họ, những thành phần này đã là nguyên nhân làm đệ nhất CH tức nhà Ngô sụp đổ. Các con chiên tất cả các thành phần đều nằng nặc cho rằng Phật Giáo là CS, Thích Trí Quang là VC, HT Thích Quảng Đức là “bị” đốt, nhưng tất cả những tài liệu của CIA hiện đã đuợc giải mật thì kết qủa nhận định ngược lại. Đồng thời điều đó cũng là thực tế lịch sử. Đã được dẫn chứng qua những lý luận đối đáp giữa những người liên can đến v/đ, khỏi cần nhắc lại.
  Điều đặc biệt là trong một tài liệu mới đây được phổ biến trên các Webside như Thư Viện Hoa Sen, Chuyển Luân.com (Các tài liệu cũng của CIA) được dịch bởi cư sĩ Nguyên Giác xác định việc sụp đổ miền Nam đã xảy ra từ cuối năm 1961 đầu năm 1962. Xin các đọc giả vào đó đọc, tài liệu của CIA đàng hoàng, chánh hiệu con nai vàng.(Có link tới bản gốc).
  Và điều làm tôi ngạc nhiên đến kinh hãi là: Tất cả các thành phần con chiên, không kể là có tiếp xúc với tài liệu hay không đều lờ “cái con ma tịt” đi cái lổi lầm, vụng về, sai trái của anh em nhà Ngô. Mà chính đó mới là cái nguồn của sự sụp đổ chế độ, cả miền Nam về sau, (Theo các tài liệu của CIA) và làm tiêu tan hết những hy vọng thiết lập một thể chế dân chủ, độc lập (Cũng đã được dẫn chứng nhiều lần). Đọc giả chúng ta cũng đã nhiều lần đọc trên mạng sự xác định, ca tụng này: Cụ tài, cụ giỏi, cụ hiền. (Ra răng cụ lại chổng kiềng đời chiên?), bà cố vấn hiền thục, là anh thư nước Việt (Theo Phạm Phú Thứ). Mẹ kiếp, thiếu điều nếu không có sự mỉa mai của dư luận, con chiên Phạm Phú Thứ dám viết bà cố vấn đẻ 4 con xong vẫn còn…chinh đó à nghen.
  Các con chiên gọi Giao Điểm là điếm, là…tất cả những gì xấu có thể gọi được, nhưng dường như có lần tôi đọc đuợc cũng trên d/đ này có ai đó đã đưa ra giải thưởng 200 dollars cho ai đó dám viết một bài chỉ ra xem họ điếm ở chỗ nào mà dường như chưa có ai dám nhận lời viết cả, vậy tôi mong các con chiên. lần này, hãy can đảm mang cái điếm của GĐ ra (Trên các v/đ Vatican,Công giáo, đệ nhất cộng hòa) cho đọc giả đọc với, đừng nên chỉ viết khơi khơi yếu xìu như loài luơn, trạch dưới sự quan sát của người đọc nữa. Được Không các con chiên?
  Đọc bài : “Phật Tử Giáo Sư Trần Chung Ngọc, con bài của thế lực nào” của tác giả Người Buôn Gió (NBG) cùng với các góp ý của các con chiên tôi vẫn thấy thất vọng như mọi lần vì kể cả tác giả lẫn những góp ý bầy đàn đều không dẫn chứng được ông TCN chống CG ở chỗ nào? Vẫn chỉ uốn éo, lơ tơ mơ vài câu gọi là cho có rồi…mếu máo với nhau, tôi cố đọc để tìm những dẫn chứng nháng lửa về sự chống CG của TCN nhưng rồi lại xìu như mọi lần, chán như…con gián.
  Hay là tác giả NBG dùng chiêu :”Nói vậy, nhưng không phải vậy, nhưng chính là dzậy” để giới thiệu tác giả Trần Chung Ngọc trên diễn đàn DCV để mở mang theo chiều sâu cho các con chiên?. Chiêu này tuy cũ, mà cũng vẫn hiệu qủa.

  • NGUYỄN says:

   Đơn tố cáo ông Chân Quang

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   ĐƠN TỐ CÁO

   Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

   Chúng tôi là những Tu sĩ Phật giáo, hiện đang đăng ký tu tập tại chùa Phật Quang – ấp Chu Hải – xã Tân Hải – huyện Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu, gồm có:

   1. Nguyễn Ngọc Tuấn – Sinh năm: 1963
   Pháp danh: Thích Thiện Hòa – Giới phẩm: Tỳ kheo
   Số CMND: 271435542 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/12/1996
   Hộ khẩu: Chùa Phật Hưng – tổ 4 – ấp I – Xuân Hưng – Xuân Lộc – Đồng Nai.

   2. Phạm Duy Linh – Sinh năm: 1975
   Pháp danh: Thích Bảo Nguyên – Giới phẩm: Tỳ kheo
   Số CMND: 271455954 do Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 20/8/1994
   Hộ khẩu: Chùa Phật Quang – ấp Chu Hải – xã Tân Hải – Tân Thành – BRVT

   3. Ngô Quang Phú – Sinh năm: 1974
   Pháp danh: Thích Bảo Nhật – Giới phẩm: Tỳ kheo
   Số CMND: 271181984 do Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 21/6/2008
   Hộ khẩu: Chùa Phật Quang – ấp Chu Hải – xã Tân Hải – Tân Thành – BRVT

   Chúng tôi, hiện nay cùng cư trú tại ấp 5 – xã Tóc Tiên – Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu, xin thay mặt cho 59 Tu sĩ Tăng Ni hiện đang cùng cư trú tại địa chỉ như trên kính tường trình và tố cáo lên Quý cơ quan lãnh đạo nhà nước về những tội lỗi của thầy Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang như sau:
   Lý lịch trích ngang:

   - Họ và tên: Vương Tấn Việt, sinh năm: 1959
   - Pháp danh: Thích Chân Quang – Giới phẩm: Thượng tọa
   - Số CMND: 273038848
   - Hộ khẩu thường trú tại: Chùa Phật Quang – ấp Chu Hải – xã Tân Hải – tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu
   Đầu tiên, chúng tôi xin được trình bày những sự việc diễn ra trong thời gian qua liên quan đến những hành vi phạm tội của thầy Chân Quang:
   Thầy Chân Quang là người xây dựng lên ngôi chùa Phật Quang (từ năm 1992) và hiện đang là trị trì tại đây. Với tài hùng biện và sự thông minh hơn người, trong thời gian gần 15 năm, thầy Chân Quang đã thuyết giảng hơn 600 bài giảng về nhiều chủ đề được phát hành rộng khắp trong và ngoài nước. Chính những người xuất gia chúng tôi cùng với nhiều tín đồ, Phật tử khắp nơi đều dành cho thầy Chân Quang lòng kính trọng và xem ông ta như một vị Thánh sống của Thế kỷ này.
   Nhưng đến lúc này, mọi ánh hào quang của thầy Chân Quang hoàn toàn sụp đổ khi bản chất dâm dục đồi bại của ông ta bị phơi bày qua hàng loạt lời tường trình tố cáo của nhiều Sư cô bị hại trong chùa Phật Quang. Lợi dụng lòng tin vào luật nhân quả trong Đạo Phật và sự kính tin của tình thầy trò thiêng liêng trong Đạo, thầy Chân Quang đã dùng âm mưu nói cô này từng là vợ của ông ta hoặc với cô khác là thê thiếp, hoàng hậu, ái phi của ông ta trong những kiếp quá khứ… rồi dở trò xâm phạm thân thể, trinh tiết của nhiều người.
   Sau khi dụ dỗ hoặc dùng sức mạnh để cưỡng hiếp xong, thầy Chân Quang liền năn nỉ là “hãy vì uy tín của thầy, vì Phật pháp, vì uy tín của dòng giáo lý Phật Quang đang là chỗ nương tựa của nhiều Phật tử…” nên các nạn nhân đều im lặng chịu đựng suốt thời gian qua (Nội dung chi tiết xem trong các bản tường trình kèm theo).
   Để thu phục quần chúng và chiếm lòng tin của nhà nước, thầy Chân Quang đã tuyên truyền mạnh mẽ tinh thần Dân tộc yêu nước trong các bài giảng cũng như trong nhiều bài hát do thầy sáng tác. Việc làm này giúp thầy gặt hái được thành công rất lớn trong thời gian qua, kết quả là số tín đồ quy y theo thầy lên tới trên 30.000 người, thành lập được 35 đạo tràng sinh hoạt trải rộng khắp cả nước. Đồng thời thầy cũng nhận được sự ủng hộ trung thành của rất nhiều người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau.
   Khi có được một lực lượng tín đồ đông đảo như vậy, tham vọng của thầy Chân Quang mới bắt đầu lộ rõ và trở nên ngày một nguy hiểm. Cuối năm 2007, đầu năm 2008, sau khi không thành công trong việc giành được một vị trí trong giáo hội, thầy ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị các công việc để tiến tới thành lập “Giáo hội Phật Quang” và ly khai ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Để phục vụ cho tham vọng này, ông bổ sung, sửa đổi Thanh Quy (nội quy) của chùa Phật Quang để áp dụng cho Tăng Ni trong “Giáo hội mới” với những điều lệ theo kiểu những quy định của một hội kín như: bắt buộc Tăng Ni phải phát nguyện trung thành một cách tuyệt đối, thậm chí là mù quáng theo Sư phụ (thầy Chân Quang), bắt buộc Tăng Ni phải viết Nhật trình hàng ngày, ghi rõ các việc làm trong ngày như gọi điện cho ai, tiếp người nào, nói chuyện với ai trong mỗi ngày…
   Tất cả mọi ý đồ trên đều đã hình thành từ lâu trong tư tưởng của thầy Chân Quang, và điều kiện để nó thực sự phát sinh là sự xuất hiện của một người phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Ngọc Chúc.

   Lý lịch trích ngang:
   - Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Chúc – sinh năm: 1967
   - Đang là tu sĩ tại chùa Phật Quang – Pháp danh: Thích Nữ Tường Phổ
   - Quê quán: Bạc Liêu
   - Hộ khẩu: 2967 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8 – TP.HCM
   - Số CMND: 022335162
   Cô ta đến với chùa từ năm 2006, được thầy Chân Quang đặt pháp danh là Tường Phổ. Đến tháng 01 năm 2009, cô ta xuất gia tại chùa Phật Quang với pháp danh là Thích Nữ Tường Phổ. Ngay từ khi mới xuất hiện, thầy Chân Quang đã dùng uy quyền trụ trì của mình để che chắn, bảo kê cho cô ta tác oai tác quái suốt 3 năm qua.
   Khi mới đến chùa, cô ta tự xưng là cán bộ tình báo cấp cao của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng (được nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đưa sang Trung Quốc để đào tạo tình báo) và có nhiệm vụ vào chùa Phật Quang để bảo vệ thầy Chân Quang. Sau đó, cô ta kể rằng mình đã từng tham gia rất nhiều những vụ án tình báo quan trọng như: những chuyên án tình báo chống tội phạm ma túy khu vực Tam giác vàng, vụ lật đổ nguyên Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao… Sau những chiến công như thế, cô ta được phong hàm Thiếu tướng tình báo, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Quận ủy Trung ương. Vì xúc động trước những câu chuyện Tường Phổ kể, thầy Chân Quang đã sáng tác bài hát “Ai biết” để tặng những chiến sĩ tình báo. Tường Phổ còn dựng chuyện rằng, hàng đêm có những chiến sĩ, lính của tường Phổ ẩn nấp trong rừng để âm thầm bảo vệ an toàn cho thầy Chân Quang. Khi họp trước đại chúng, thầy từng tiết lộ điều này làm rất nhiều người ngỡ ngàng. Khi những đệ tử Tăng phản đối, không tin những câu chuyện của Tường Phổ dựng lên thì thầy Chân Quang tuyên bố thẳng thừng: “Bất cứ ai chống Tường Phổ là chống lại Sư phụ, sẽ bị đuổi ra khỏi chùa”. Trong suốt 3 năm, Tường Phổ đã sử dụng bàn tay độc đoán, mê muội của thầy Chân Quang để khống chế và kỷ luật Tăng Ni trong chùa một cách tùy tiện và hết sức ác độc. Ví dụ như trường hợp thầy Thích Tánh Minh, Tường Phổ chỉ kết tội vô cớ là thầy làm việc cho tình báo Mỹ, lập tức thầy Chân Quang lột Y Tỳ kheo (đây là hình thức trừng phạt rất nặng trong Đạo Phật). Hay đối với trường hợp cô Thích Nữ Viên Như cũng bị tùy tiện kết tội là tình báo Hồi giáo, bị cách chức Tri sự trong chùa, bị kỷ luật và phải chịu sự giám sát chặt chẽ như một tù nhân trong suốt hơn 1 năm qua…
   Sau này, Tường Phổ cùng thầy Chân Quang dựng lên câu chuyện động trời như cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh với hai bàn tay trắng mà hoạt động cách mạng được là nhờ hội Tam Hoàng tài trợ. Từ năm 2002, thầy Chân Quang đã dựng lên câu chuyện cụ Phó bảng khi về ẩn náu ở Cao Lãnh đã ăn ở với một bà họ Mai và sinh ra thân sinh của thầy hiện nay. Qua đó thầy tự nhận mình là cháu nội của cụ Phó bảng và là cháu gọi chủ tịch Hồ Chí Minh bằng bác ruột. Sự thật như thế nào thì chưa ai xác định được nhưng trong quần chúng Phật tử khắp cả nước mặc nhiên xem thầy như là cháu ruột của Bác Hồ. Thầy cũng đi tham dự những buổi họp mặt họ Hồ, tuyên bố và phát biểu những ý định đầy tham vọng chính trị của mình (có băng ghi âm).
   Cách đây khoảng gần 1 năm, thầy Chân Quang nói chuyện về một nhân vật là Nguyễn Ngọc Đảm. Theo thầy kể, ông Đảm là con ruột của chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhờ bác Lê Đức Anh nhận làm con nuôi từ nhỏ. Sau này, ông Đảm sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng bí thư Đảng thay TBT. Nông Đức Mạnh. Thầy Chân Quang tỏ vẻ rất tự hào và hi vọng ông Đảm (anh họ của thầy) sẽ là chỗ dựa để thầy xây dựng và phát triển giáo lý của mình. Nhân sự việc này, thầy đã sáng tác 02 bài hát: bài “Chờ anh” để tặng cho ông Nguyễn Ngọc Đảm và bài “Nếu không có người” để tặng cho Đại tướng Lê Đức Anh. Thầy tổ chức thành lập nguyên cả một ban thư ký nhiều người để giúp việc. Sau nhiều lần sắp xếp lên kế hoạch đi gặp ông Đảm không được, thầy thông báo ông Đảm bị đánh thuốc độc chết. Sự việc được thầy kể cho Ban quản viện như sau: nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh là kẻ bán nước, bị Hồi giáo mua chuộc, và đồng bọn của chủ tịch đã ganh ghét, triệt hạ, bí mật thủ tiêu ông Đảm. Sau sự kiện này, từ lòng tôn kính Đại tướng Lê Đức Anh, thầy quay sang nói xấu, bài xích. Thầy nói rằng Đại tướng đã làm nhiều điều độc ác nên bị quả báo phải nằm liệt một chỗ, tay chân bị thối rữa. Chính trong một buổi họp mặt họ Hồ, thầy đã từng tâm sự điều này với nhiều người trong họ. Trong số những người này có ông Hồ Huy là Tổng giám đốc Công ty TNHH Mai Linh.
   Tường Phổ và thầy Chân Quang tiếp tục dựng thêm câu chuyện rằng cụ Phó bảng còn có một người con trai nữa tên là Trương Đại Quang và được đưa sang Trung Quốc từ nhỏ. Khi lớn lên, ông này trở thành thủ lĩnh của hội Tam Hoàng. Không chỉ có vậy, ngay trong bộ máy lãnh đạo nhà nước Việt Nam, đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là người của hội Tam Hoàng với bí danh là A11. Và đặc biệt hơn, 2 người dựng lên chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đều là con ruột của chủ tịch Hồ Chí Minh có nghĩa thầy Chân Quang và 2 vị này là anh em họ hàng. Câu chuyện dần dần tiến xa hơn là ông Trương Đại Quang khi về Việt Nam thăm thầy Chân Quang bị bệnh chết. Theo di chúc để lại, ông có ủy quyền cho con trai là ông Hans có trách nhiệm chuyển tiền thừa kế cho thầy Chân Quang, đồng thời phải giúp thầy phát triển giáo lý Phật Quang. Thầy và nhân vật Hans này đã bí mật trao đổi nhiều kế hoạch liên quan đến hội Tam Hoàng. Đồng thời, Tường Phổ không chỉ là cán bộ cấp cao của nhà nước mà còn là nhân vật cao cấp của hội Tam Hoàng, cao hơn cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự việc rõ ràng hơn khi trong một bài thuyết pháp “Triết lý xã hội đen” gần đây tại chùa Từ Tân, thầy Chân Quang bắt đầu ca ngợi tổ chức tội ác hội Tam Hoàng. Thầy đã công khai khen ngợi một tổ chức xã hội đen, tuy không nói rõ, nhưng ai cũng có thể hiểu đó chính là hội Tam Hoàng. Hơn thế, tại điện thờ của công ty Pháp Quang – 28 Hoàng Diệu – Q. Phú Nhuận – TP.HCM và tại chùa Phật Quang, thầy cho lập bia thờ nhân vật Trương Đại Quang (thủ lĩnh của hội Tam Hoàng). Thầy đã bắt Tăng Ni ở chùa 2 lần tập trung, tổ chức lễ cầu siêu cho nhân vật này, đồng thời bắt buộc một số Tăng Ni chính trong chùa phải thực hiện một nghi thức trang trọng, phát nguyện trung thành với hội, với Sư phụ dù Sư phụ có phải xuống địa ngục…
   Sự nguy hiểm trong tiến trình sự việc nằm ở chỗ là thầy Chân Quang, thông qua những câu chuyện của Tường Phổ, đã thường xuyên nói xấu, công kích các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước như: Bộ Chính trị là theo Hồi giáo, Bộ Công an đã bị Hồi giáo mua chuộc toàn bộ, bộ máy lãnh đạo chính quyền nhà nước bây giờ đã bị các thế lực phản động Hồi giáo mua hết… Trong các bản tin nhắn thầy Chân Quang gửi cho Tường Phổ, thầy đã ra lệnh phải khống chế Bộ Chính trị, đập tan Bộ Chính trị… Thầy ra lệnh phải loại trừ những kẻ phản động do nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh (cũng là kẻ phản động) đưa lên, điển hình là bộ trưởng Võ Văn Ninh… (Có kèm theo băng ghi âm, bản giải trình và văn bản ghi lại nội dung các tin nhắn trong 02 chiếc điện thoại Tường Phổ sử dụng).

   Khi làn sóng phản đối tăng cao trong nội bộ chùa, cuối thàng 11 năm 2009, Tường Phổ và thầy Chân Quang đã vu cáo, kết tội hầu hết chúng Tăng đều đã bị Hồi giáo mua chuộc, thậm chí thầy đe dọa xóa bỏ hết chúng Tăng để xây dựng lại từ đầu. Những sự việc trên diễn ra dồn dập đã gây sự bức xúc rất lớn trong nội bộ Tăng Ni chùa Phật Quang chúng tôi. Sáng ngày 09/12/2009, khoảng 20 tu sĩ đại diện cho tăng Ni trong chùa đã lên công ty Pháp Quang – 28 Hoàng Diệu – Q. Phú Nhuận – TP.HCM gặp thầy Chân Quang, gặp Tường Phổ để đối chất về tất cả những sự lừa gạt, dối trá, vu khống diễn ra lâu nay ở chùa. Trong cuộc họp này (có sự chứng kiến của Thượng tọa Thích Viên Giác – trụ trì chùa Từ Tân – TP.HCM), khi bị hỏi về những hành vi dâm dục, thầy Chân Quang thú nhận rằng: do nhiều đời về trước, thầy từng làm vua nên kiếp này còn nghiệp đào hoa và sám hối chưa hết… Sau đó, Thượng tọa Thích Viên Giác có phát biểu: “thầy Chân Quang đã nhận những lỗi lầm và đề nghị giữa thầy Chân Quang nên tạo điều kiện cơ sở vật chất cho Đại chúng có thể tiếp tục tu tập…”. Trên tinh thần đạo lý, tài sản của Chùa là tài sản của Tam Bảo do Phật tử đóng góp cúng dường cho Đại chúng mới có được, vì thề nên thầy Chân Quang đã đồng ý và ký kết vào 01 biên bản cam kết bàn giao khu đất rộng 7ha do thầy đứng tên tại xã Tóc Tiên – Tân Thành – BRVT và 01 biên bản cam kết bàn giao một số tài sản, tiền mặt để tập thể Tăng Ni sử dụng xây dựng cơ sở tu tập mới và phục vụ đời sống trước mắt. Trong văn bản này, thầy Chân Quang cam kết trong vòng 15 ngày (tính từ ngày 09/12/2009), thầy sẽ hợp tác để hoàn thành các thủ tục giao đất theo đúng quy định pháp luật. (Chi tiết xem trong văn bản và đĩa ghi âm kèm theo).
   Nhưng ngay ngày hôm sau, thầy Chân Quang tổ chức họp với các Phật tử thông báo thầy đã bị Tăng Ni ở chùa hành hung, cướp tài sản, cướp chùa và gây lên một làn sóng phẫn uất trong phật tử cả nước đối với chúng tôi. Đến ngày 16/12/2009, thầy đã gửi đơn đến một cơ quan chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với nội dung vu cáo chúng tôi ép buộc đe dọa thầy ký giấy bàn giao đất đai tài sản, âm mưu lật đổ thầy, chiếm chùa, chiếm chức trụ trì.
   Trên thực tế, theo đúng tinh thần ghi trong biên bản ngày 09/12/2009, chúng tôi đã viết giấy mời gửi đi các cơ quan chính quyền, giáo hội và gửi thầy Chân Quang (lúc này đang ở trên Công ty Pháp Quang) thông báo sẽ tổ chức buổi bàn giao lại cơ sở vật chất, tài sản lại cho chùa và ghi nhận sự việc Đại chúng rời chùa Phật Quang. Trước đó 1 ngày, chúng tôi cũng có mời chính quyền địa phương, đại diện giáo hội cùng sự chứng kiến của toàn thể tăng Ni, 02 nhân vật đại diện cho thầy Chân Quang để kiểm kê tài sản có trong két sắt của chùa (Đây là két sắt nằm trong quỹ của cả chùa, thầy Chân Quang có những tài khoản riêng của thầy). Nhưng ngày 18/12/2009, thầy Chân Quang không về dự họp bàn giao mà chỉ cử đại diện thay mặt tiếp nhận cơ sở. Chúng tôi có lập biên bản bàn giao chi tiết, có sự ký nhận đầy đủ. Điều đáng nói ở đây là thầy Chân Quang đã dùng thủ đoạn kích động Phật tử các Đạo tràng trực thuộc chùa Phật Quang trong ngày 18/12/2009 này tập trung số đông tại Bò Sữa Long Thành – Đồng Nai để kéo về chùa uy hiếp, gây áp lực với Tăng Ni chúng tôi. May mắn là chính quyền đã kịp thời phát hiện ngăn chặn nên âm mưu này đã không thực hiện được. Và cũng trong ngày 18/12/2009 này, thầy Chân Quang đã tổ chức tự ghi hình và lưu hành trái phép, rộng rãi trong Phật tử cả nước một đĩa Video CD với tiêu đề “Những lời trăn trối”, nội dung xoay quanh một số ý sau:
   - Thầy Chân Quang nói có nhiều thế lực chính trị phản động đã âm thầm cài người vào chùa làm đệ tử xuất gia từ lâu để hại thầy. tất cả những hành vi tội lỗi thầy gây ra là do những người này âm thầm chuẩn bị, dựng chuyện vu cáo có hệ thống. chuyện thầy xâm hại tình dục với để tử Ni của mình, thầy hoàn toàn phủ nhận. (Nhưng thầy cũng có nói rằng trong cuộc đời thầy vẫn có những lỗi lầm nhất định).
   - Thầy kết tội tập thể Tăng Ni đã mang đi hết mọi thứ: tiền bạc, tàn sản, máy móc, lương thực thực phẩm khiến Chùa bây giờ trống trơn, không còn gì. Thầy vu cáo tập thể tăng Ni đang âm mưu chiếm đoạt tất cả những tài sản mà thầy đang đứng tên.
   - Thầy kêu gọi tất cả Phật tử hãy tin tưởng ở Thầy, không để mắc bẫy những âm mưu phá Thầy.
   Hơn thế, thầy công bố với các Phật tử ở mọi nơi rằng đệ tử của thầy đã nhận tiền của Giáo hội 16 tỷ đồng để lật đổ thầy. vì những sự vu khống trắng trợn này mà chúng tôi liên tục bị những cuộc điện thoại, nhắn tin khủng bố, xúc phạm chửi rủa, đe dọa tính mạng và tài sản. Và sự việc đang diễn ra ngày một trầm trọng hơn, nặng nề hơn. Đặc biệt là dịp kễ Phật Thành Đạo 06, 07, 08 tháng Chạp sắp tới (ngày 20, 21, 22/01/2010) sẽ có sự tham dự của khoảng gần 10 ngàn người từ khắp nơi (số lượng hàng năm của mỗi buổi lễ). Cũng nhân dịp đại lễ này, thầy Chân Quang đang truyền đi trong Phật tử một bản tin nhắn với nội dung như sau: “Bọn chúng lên 4 kế hoạch xử lý Thầy. một là tìm cách điều khiển Thầy theo ý của chúng, không yêu nước, không bảo vệ Phật giáo nữa. Sau nhiểu lần đem tiền, gái, chức vụ dụ Thầy không được, chúng chuyển qua kế hoach 2. Chúng sẽ bất ngờ áp đảo ép Thầy vào cốc khóa cửa lại rồi tuyên bố Thầy nhập thất, không cho ai gặp, bên ngoài chúng lái giáo lý Phật Quang theo hướng khác. May mắn Thầy bị đánh thuốc độc nên về Thành phố nằm nghỉ. Chúng chuyển sang kế hoạch 3, là triệt hạ uy tín thầy bằng chuyện sắc dục, vì tâm lý quần chúng rất ghét tu sĩ ham mê sắc dục. Nếu Phật tử vẫn tin Thầy thì chúng chuyển sang kế hoạch 4, là giết Thầy luôn (Thầy trụ trì Phật Quang).
   Để bảo vệ những giá trị cao đẹp trong sáng của Đạo pháp, bảo vệ lòng tin của hàng trăm ngàn Phật tử cả nước, bảo vệ sự an toàn cho đời sống tu tập của chính chúng tôi, chúng tôi xin khiếu tố cáo thầy Thích Chân Quang (Vương Tấn Việt) những điểm sau:
   1. Thầy Chân Quang đã có hành động vu khống Tăng Ni chúng tôi trước Phật tử cả nước rằng chúng tôi là tình báo của những tổ chức phản động. Vu khống chúng tôi cướp tài sản, cướp chùa, cướp địa vị trụ trì chùa Phật Quang.
   2. Thầy Chân Quang đã có hành động xâm phạm tình dục một cách có hệ thống với mức độ rất nguy hiểm đối với nhiều tu sĩ nữ tại chùa Phật Quang.
   3. Thầy có quan điểm chính trị mang chiều hướng chống lại đường lối của Đảng, Nhà nước như có biểu hiện tham gia hội Tam Hoàng, xuyên tạc nói xấu các vị cán bộ lãnh đạo Nhà nước. Dựng chuyện, tự nhận mình là cháu của chủ tịch Hồ Chí Minh.
   Ngoài ra chúng tôi xin kiến nghị một số điểm:
   - Đề nghị thầy Chân Quang dừng lại tất cả các hành động kích động Phật tử gây áp lực nguy hiểm đến đời sống tu hành của hcu1ng tôi.
   - Dừng lại hoàn toàn việc nuôi dạy đệ tử nữ và cư sĩ nữ trong chùa Phật Quang, vì đây là mối nguy hiểm bị xâm phạm tiết ạnh đối với họ.
   - Thầy phải có trách nhiệm hợp tác, hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sử dụng khu đất ấp 5 – xã Tóc Tiên – huyện Tân Thành – BRVT cho chúng tôi xây dựng cơ sở tu tập mới như đã cam kết. Ngoài ra, chúng tôi không có ý định tranh chấp về bất cứ tài sản và bất động sản nào thầy đang sở hữu tại TP.HCM (Tổng giá trị có thể lên tới hơn trăm tỷ đồng).
   Trên đây là những nội dung tố cáo và một số kiến nghị của tập thể tăng Ni chùa Phật Quang chúng tôi. Chúng tôi cam kết tất cả mọi điều đã trình bày ở trên là hoàn toàn trung thực, đúng với sự thực. Nếu có gì ngụy tạo, chúng tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Kính mong Quý Bộ, quý Cơ quan lãnh đạo nhà nước sẽ sớm xem xét điều tra, xử lý mọi sự việc theo Pháp luật.
   Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

   Tóc Tiên, ngày 8 tháng 01 năm 2010

   ĐẠI DIỆN TẬP THỂ TĂNG NI
   Nguyễn Ngọc Tuấn Phạm Duy Linh Ngô Quang Phú

   ĐĐ. Thích Thiện Hòa ĐĐ. Thích Bảo Nguyên ĐĐ. Thích Bảo Nhật

Phản hồi