WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thơ viết gửi Điếu Cày

DIEU-CAY_400

Tự do không sắc màu
Mà bao người đổ máu
Cũng bao người vật vã
Trong lao tù thẳm sâu

Anh tượng thần không đổ
Một tấm lòng không vơi
Nhánh sông đời không lở
Điếu Cày ! Điếu Cày ơi

Bên anh là bạn hữu
Quanh anh triệu bà con
Con trai cùng vợ …ngóng
Bao lo lắng khôn cùng

Ba hai ngày khắc khoải
Không một thìa cơm canh
Anh kiên gan bền tánh
Anh quyết cháy đến cùng

Tro tàn đẻ ra lửa
Ngọn lửa của tự do
Của niềm tin, độc lập
Thiêu cộng sản thành tro

Lũ cộng sản nhầm to
Khi xử anh trốn thuế
Càng sai lầm hơn thế
Khi kết anh “tuyên truyền…”

Càng xử lý bất công
Càng gieo rắc bất bình
Cộng sản ðang chuốc lấy
Nỗi sợ hãi cho mình

Xã hội không niềm tin
Cuộc ðời không nhân tính
Chế ðộ này tự dẫm
Lên thân xác chính mình

Bây giờ dẫm tới cổ
Vẫn chưa tỉnh ngộ ư?
Nếu không thả Ðiếu Cày
Ðầu chúng mày xuống hố

Điếu Cày ! Điếu Cày ơi
Ngọn lửa anh sáng chói
Gọi bao người tìm tới
Phá ngục tù, đêm ðen …

Sacramento ngày thứ 32 Điếu Cày tuyệt thực

© TKTT

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Thơ viết gửi Điếu Cày”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Một bài thơ hừng hực lửa!!! Xin cám ơn chị TKTT.

Leave a Reply to Hồ Bác Cụ