Home » 05:25:am 02/09/09 Đăng ngày “September 2nd, 2009”

CIA và các ông Tướng [3]

CIA và các ông Tướng [3]

Chương 3: Hoa Kỳ tìm đường rút lui Chương 4: Trận tấn công Mậu Thân và nỗ lực của Hoa Kỳ chính trị hoá cuộc chiến Việt Nam Hoa Kỳ tìm đường rút lui: Tháng 3, 1965 khi Trung đoàn 3 TQLC Hoa Kỳ đổ bộ lên Đà Nẵng, quân số Hoa Kỳ tại Việt [...]

05:25:am 02/09/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »