Home » 10:52:am 10/09/09 Đăng ngày “September 10th, 2009”

Nhân ngày11/9: tưởng nhớ anh bạn Mỹ Max

Nhân ngày11/9: tưởng nhớ anh bạn Mỹ Max

Tôi có anh bạn Mỹ là một cựu chiến binh ở Việt nam. Chúng tôi gặp nhau, quen nhau rất tình cờ. Anh là Max J. Beilke, thượng sỹ nhất, là một cán bộ ngành hậu cần trong Bộ chỉ huy quân sự Mỹ MACV đóng ở Sài Gòn. Tôi là thành viên trong đoàn [...]

10:52:am 10/09/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »