Home » 09:02:am 23/09/09 Đăng ngày “September 23rd, 2009”

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [2]

Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [2]

Nông Đức Mạnh người dân tộc Tày, sinh ngày 11.9.1940 (lại con số 11 tháng 9) – tại xã Cường lợi, huyện Na rì, tỉnh Bắc Cạn, con ông Nông Văn Lai và bà Hoàng Thị Nghi.

09:02:am 23/09/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »