Home » 10:45:am 25/09/09 Đăng ngày “September 25th, 2009”

Tổng Giám đốc mới UNESCO: bà Irina Bokova

Tổng Giám đốc mới UNESCO: bà Irina Bokova

Tiếp theo bài “Lựa chọn gay go ở UNESCO” ngày 20-9 vừa qua, tối qua 22-9 có tin cuộc bỏ phiếu bàu Tổng giám đốc tại UNESCO đã có kết quả cuối cùng trong vòng bầu thứ 5 diễn ra vào lúc chiều… Đã có 9 vị được đề cử và ra ứng cử. Trong [...]

10:45:am 25/09/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »