Home » 10:50:am 15/09/09 Đăng ngày “September 15th, 2009”

Tréo cẳng ngỗng là …như thế!

Tréo cẳng ngỗng là …như thế!

Sang năm 2010 trong nước sẽ kỷ niệm lớn Nghìn năm Thăng Long. Bộ chính trị Hà Nội ra nghị quyết từ năm 2001 về chuẩn bị cho cuộc kỷ niệm lớn này. Thành uỷ cộng sản của Hà Nội cũng ra nhiều kế hoạch và chương trình kỷ niệm. Đọc trên giấy thì thật [...]

10:50:am 15/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »