WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:24:am 12/09/09 Đăng ngày “September 12th, 2009”

Rễ “uống nước nguồn”… phương Bắc”!

Rễ “uống nước nguồn”… phương Bắc”!

1. Rễ “uống nước nguồn Miền Bắc”!1 nhưng đây không phải là “cây Kơnia” mà là một cây đại thụ,” một cây rất to, lá ruờm rà che hết ánh sáng của mặt trời, khiến ngay một ngọn cỏ cũng không mọc dưới chân nó được.”2 “Cây đại thụ” này Rễ của nó cũng “uống [...]

09:24:am 12/09/09 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Việt Nam: Hiệu trưởng cưỡng bức trinh tiết của hàng chục học sinh cấp II

Việt Nam: Hiệu trưởng cưỡng bức trinh tiết của hàng chục học sinh cấp II

Theo các báo trong nước, ông Sầm Đức Xương ngụ tại thị trấn Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) là hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh cầm đầu một đường dây mua trinh các bé gái tuổi vị thành niên. Theo công an địa phương có thể vài chục em nhọ là nạn nhân [...]

04:55:am 12/09/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »