Home » 08:55:am 01/09/09 Đăng ngày “September 1st, 2009”

Đọc hồi ký của nhạc sỹ Tô Hải

Đọc hồi ký của nhạc sỹ Tô Hải

ào cái đêm bước vào tuổi 80 được 8 tháng 26 ngày, nhạc sĩ Tô Hải đã viết những dòng sau đây cho đoạn kết cuốn hồi ký[1] của mình: “Hãy cho tôi được chết như các anh Trần Độ, Lê Liêm…, khi đăng ‘cáo phó’ không có cái mục ‘đảng viên Đảng CSVN’, dù [...]

08:55:am 01/09/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Về đường đi của văn học tự do

Về đường đi của văn học tự do

Một nhà văn có thể có nhiều lựa chọn: Viết cho mình, viết vì Chân Thiện Mỹ nói chung, viết để chiến đấu (khi đứng về một phía chiến tranh, trong một lý tưởng hay một ý thức hệ)… Sự lựa chọn nào cũng không thoát khỏi sự chi phối của bối cảnh lịch sử, của chế độ mà nhà văn đang sống.

03:32:am 01/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »