Home » 05:35:am 11/09/09 Đăng ngày “September 11th, 2009”

CIA và các ông Tướng [4]

CIA và các ông Tướng [4]

Chương 5: Sự bối rối và làm nản lòng Chương 6: Mỹ áp lực tổng thống Nguyễn Văn Thiệu Sự bối rối và làm nản lòng: Vụ quân nhân Mỹ bắn chết thường dân ở Mỹ Lai vừa bị phanh phui thì giữa năm 1969 CIA dính líu vào một vụ tai tiếng vì bị [...]

05:35:am 11/09/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »