WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:36:pm 03/10/10 Đăng ngày “October 3rd, 2010”

Tiếp tục cuộc vận động “HS – TS – VN” nhân dịp Ngàn Năm Thăng Long

Tiếp tục cuộc vận động “HS – TS – VN” nhân dịp Ngàn Năm Thăng Long

Kính thưa quí vị, Như lá thư ngỏ mà chúng tôi đã gửi đến quí vị ngày 1 tháng 10, chúng tôi xin tiếp tục kính gửi đến quí vị những hình ảnh của nhóm chúng tôi gọi là “Mừng Ngàn Năm Thăng Long”. Trong khi các cuộc lễ hội vẫn tiếp tục diễn ra [...]

01:36:pm 03/10/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Về quyền làm Hiến Pháp và quyền sửa đổi Hiến pháp (1)

Về quyền làm Hiến Pháp và quyền sửa đổi Hiến pháp (1)

Ánh sáng buổi rạng đông dân chủ ở Việt Nam đã chiếu rọi. Ngày mai dân chủ của Việt Nam sẽ bắt đầu bằng quyền lập hiến.

06:20:am 03/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Trung Quốc muốn chia đôi Thái Bình Dương?

Trung Quốc muốn chia đôi Thái Bình Dương?

Lời người dịch: Trong số mới nhất của tờ Foreign Affairs, một tờ báo phát hành bởi Hội Đồng Ngoại Giao Hoa Kỳ (Council on Foreign Relations) Giáo sư Seth Cropsey dựa vào lời tuyên bố mới đây của Đô đốc Robert Willard Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương dự đóan [...]

03:09:am 03/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hà Nội khác trong tôi

Hà Nội khác trong tôi

Hà Nội với tôi không… già thế, không xa đến nỗi nghìn năm. Hà Nội trong tôi không thiêng liêng, cũng chả lớn lao vĩ đại, ầm ĩ ồn ào như cái không khí mà người ta đang diễn. Trong tôi, Hà Nội nhỏ bé, khiêm nhường, giản đơn như làn gió nhẹ thoảng qua [...]

12:01:am 03/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hà Nội đáng yêu, đáng giận, đáng thương

Hà Nội đáng yêu, đáng giận, đáng thương

Tôi vừa trở về Hà Nội sau một đợt công tác tại TP.HCM. Như mọi cuộc đi và về khác, chuyến công tác này cũng để lại trong tôi nhiều cảm xúc cả vui và buồn. Phần lớn là niềm vui, vì những tấm lòng bạn bè miền Nam cởi mở, chân thành, tự nhiên [...]

12:01:am 03/10/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Hà Nội khai hội nghìn năm

Hà Nội khai hội nghìn năm

Thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay khá mát mẻ, chỉ một số nơi có mưa nhỏ.

12:01:am 03/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Số phận bộ phim lớn về Thăng Long: Họ bắt đầu biết sợ dân?

Số phận bộ phim lớn về Thăng Long: Họ bắt đầu biết sợ dân?

Ngày 25 và 26-9-2010, Hội đồng duyệt phim do Bộ Văn hóa – Thể dục thể thao – Du lịch triệu tập đã họp để thẩm định về bộ phim dã sử lớn “Đường tới thành Thăng Long”. Cuối tháng 8, trong cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng đã có quyết định giao [...]

12:00:am 03/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »