WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:40:pm 22/10/10 Đăng ngày “October 22nd, 2010”

Đảng và internet

Đảng và internet

03:40:pm 22/10/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sài Gòn, ngày đón hụt Điếu Cày

Sài Gòn, ngày đón hụt Điếu Cày

Các anh đã dũng cảm để thốt lên thay cho hàng triệu người dân Việt tiếng nói đòi hỏi về chủ quyền đất nước, về quyền căn bản của con người.

08:50:am 22/10/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Vì sao trấn áp Blogger vào những ngày này?

Vì sao trấn áp Blogger vào những ngày này?

Trách nhiệm tiên phong trong phong trào đấu tranh phải dành cho những người Việt yêu nước có quốc tịch nước ngoài với sự yểm trợ về mọi mặt của các đảng chính trị ở Hải ngoại là hợp lý.

08:04:am 22/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Think tanks và sự hưng vong của quốc gia

Think tanks và sự hưng vong của quốc gia

Một dân tộc không có lực lượng tư duy chiến lược chuyên nghiệp, hoặc có nhưng què quặt, thì dẫu có độc lập đi nữa, cũng sẽ rơi vào trạng thái nô lệ mới: nô lệ về trí tuệ, dẫu có mở cửa đi nữa, thì cũng rơi vào trạng thái cô lập mới: cô [...]

01:07:am 22/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bầu cử California: Ngạc nhiên tháng Mười

Bầu cử California: Ngạc nhiên tháng Mười

October Surprise hay “Ngạc nhiên tháng Mười” là cụm từ chỉ những đòn gây sốc của các ban vận động tranh cử đưa ra cận ngày bầu cử nhằm thu hút phiếu cử tri. Vài ngày trước bầu cử tổng thống Mỹ năm 1972, ngạc nhiên tháng Mười là việc tổng thống đương nhiệm Richard [...]

12:01:am 22/10/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Nghịch lý của Lưu Hiểu Ba và thực tế tại Trung Quốc

Nghịch lý của Lưu Hiểu Ba và thực tế tại Trung Quốc

Bằng cách trao giải thưởng này cho một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, nó sẽ làm nổi bật các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, và có thể khuyến khích sự phát triển dân chủ Trung Quốc và cải cách chính trị. Tuy nhiên, trên một phương diện khác, ông Lưu Hiểu Ba đại diện cho những nhà cải cách ôn hòa, những người cố gắng hết sức mình để không xúc phạm đến chính quyền. Và, cho dù như vậy, ông đã phải nhận một bản án 11 nằm tù mà đáng lý ra ông ấy không phải có.

12:01:am 22/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Từ chuyện chiếc ô của bí thư tỉnh ủy…

Từ chuyện chiếc ô của bí thư tỉnh ủy…

Chống chọi với thiên tai khủng khiếp, người dân chủ động đùm bọc nhau là quan trọng bậc nhất, tuy nhiên sự có mặt của người lãnh đạo vẫn là tối cần thiết và không thể thay thế. Sự có mặt một cách gần gũi dân giữa cơn hoạn nạn (không rầm rộ tiền hô [...]

12:00:am 22/10/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

STOP Bauxite: 1700 người ký kiến nghị

STOP Bauxite: 1700 người ký kiến nghị

Có những tên tuổi lớn như cựu phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Giáo sư Tiến sĩ Toán học Ngô Bảo Châu, thiếu tướng Lê Văn Cương, GS Đặng Hùng Võ, GS TS Hồ Ngọc Đại,

12:00:am 22/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »