WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:28:pm 27/10/10 Đăng ngày “October 27th, 2010”

Các dân biểu Mỹ gửi thư cho lãnh đạo VN về vụ Cồn Dầu

Các dân biểu Mỹ gửi thư cho lãnh đạo VN về vụ Cồn Dầu

Thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Ngày 26 tháng 10, 2010 Kính gởi ông Nguyễn Minh Triết Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hà Nội Kính thưa ông Chủ tịch: Chúng tôi viết thư nầy yêu cầu ông Chủ tịch can thiệp vào vụ xử án sắp tới [...]

01:28:pm 27/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tuyên án 6 giáo dân Cồn Dầu

Tuyên án 6 giáo dân Cồn Dầu

Sáng nay, bất chấp thư của Giáo Hội Việt Nam, các lời kêu gọi cũng như các ý kiến về việc phiên tòa trái pháp luật, sự phản đối của các tổ chức nhân quyền, Tòa án nhân dân Quận Cẩm Lệ vẫn tiến hành mở phiên tòa xét xử 6 giáo dân Cồn Dầu.

01:15:pm 27/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Đã đến lúc phải có luật cho Đảng cầm quyền”

“Đã đến lúc phải có luật cho Đảng cầm quyền”

Ngay như Hiến pháp xác định Đảng lãnh đạo thì cũng phải có luật cho Đảng cầm quyền, nghĩa là lãnh đạo theo luật cho chính danh. Không nên kéo dài tình trạng người đứng đầu các cấp uỷ lãnh đạo chánh quyền mà khi phải chịu trách nhiệm trước dân lại là người đại diện cho tập thể cấp uỷ, không phải một cá nhân cụ thể, sai hoài không sửa được là do không chính danh là vậy.

08:41:am 27/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Câu chuyện con Thiên nga Đen

Câu chuyện con Thiên nga Đen

Cái chế độ cộng sản độc đảng còn sót lại này có kiểu xử sự không giống ai. Họ cứ rêu rao thử bom hạt nhân mỗi khi muốn lên gân dọa nạt dân trong nước và làm giá cao với thế giới, khi thì muốn ăn vạ, mặc cả với thế giới để vòi vĩnh viện trợ cho không.

07:57:am 27/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Vận động dân chủ trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung-Việt

Vận động dân chủ trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung-Việt

Chúng ta sẽ làm gì để có thể cùng toàn dân bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc, nhưng vẫn đấu tranh hiệu quả để dành lại được Tự do và Dân chủ cho Việt Nam? Chúng ta phải làm gì để giữ chủ nghĩa dân tộc, giương ngọn cờ yêu nước để đảng CSVN không thể lợi dụng lòng yêu nước cho tham vọng tiếp tục giữ vững chế độ độc tài đảng trị của họ?

12:01:am 27/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »