WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:21:pm 29/10/10 Đăng ngày “October 29th, 2010”

Công an ngăn cản việc tu sửa chùa Kim Quang tại Huế

Công an ngăn cản việc tu sửa chùa Kim Quang tại Huế

Thông báo khẩn của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có trụ sở tại Paris cho biết: Ngày 16/10/2010 lúc 8g30 sáng, hàng trăm công an, cán bộ, dân phòng thuộc các ban ngành của thành phố Huế, do Ủy Ban Nhân Dân Phường An cựu dẫn đầu, ồ ạt xông vào chùa Kim [...]

04:21:pm 29/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tám điều sám hối- Góp ý với thầy Thích Chân Tuệ về Phật Ngọc

Tám điều sám hối- Góp ý với thầy Thích Chân Tuệ về Phật Ngọc

Làm người đã khó. Làm Phật tử giữ gìn giới luật càng khó hơn. Làm kẻ xuất gia là chuyển hóa thân tâm từ phàm qua thánh. Trong muôn một, vẫn có kẻ chưa trả hết nghiệp tiền kiếp phải biến tướng từ thánh qua phàm.

10:50:am 29/10/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Một thư ngỏ mang nhiều sức nặng

Một thư ngỏ mang nhiều sức nặng

Có bạn nêu tại sao ta cứ phải theo đuôi Trung Quốc, trong khi Việt Nam ta nhỏ hơn, gọn hơn, dễ đạt đồng thuận dân tộc hơn, để chuyển mình mạnh mẽ cả về kinh tế, chính trị và văn hoá, hòa nhập sớm và trọn vẹn với nhân loại tiến bộ. Sao cứ hủ lậu hoài!

10:26:am 29/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chọn lựa của TQ: Tập Cận Bình- Siêu cường trước, dân sinh sau

Chọn lựa của TQ: Tập Cận Bình- Siêu cường trước, dân sinh sau

Ngày 18/10/2010  Trung ương đảng cộng sản Trung quốc  sau 4 ngày họp đã chọn ông Tập Cận Bình (Xi Jinping), ủy viên thường trực Bộ chính trị vào chức vụ Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đang kiêm giữ chức Chủ Tịch Quân [...]

09:57:am 29/10/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con đường thoát ly khỏi quỹ đạo Bắc Kinh

Con đường thoát ly khỏi quỹ đạo Bắc Kinh

Gần đây giới cầm quyền Bắc Kinh có tham vọng muốn chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ. Từng bước một rõ ràng Bắc Kinh đang tiến hành chiến lược tranh quyền bá chủ với Mỹ trên khắp thế giới. Riêng tại Đông phần Thái Bình Dương, bước đầu Bắc Kinh phải thực hiện việc chiếm trọn vùng biển này theo kế hoạch sao cho ăn khớp với bản đồ “lưỡi bò’’ đã đề ra; trước khi tiến ra giữa Thái Bình Dương tranh hùng với Mỹ.

01:11:am 29/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tính giấu dốt và sĩ hão của người Việt

Tính giấu dốt và sĩ hão của người Việt

Không biết các bác cho lên mạng nhằm mục đích gì hoặc hù, dọa ai, trong khi báo của các bác copy tòan bộ tin tức các báo trong nước. Thành ra chức danh tổng biên tập của các bác nên chữa thành –Tổng Copy- đúng hơn.

01:03:am 29/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dưới chế độ thực dân Pháp Việt Nam đã từng có tự do báo chí

Dưới chế độ thực dân Pháp Việt Nam đã từng có tự do báo chí

Sự thật thì vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn bị ngăn cấm. Song dưới thời thống trị của thực dân Pháp, ở nước ta đã có thời kỳ tự do báo chí. Báo của Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc đó gọi là Đảng Cộng Sản Đông Dương ở cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ đều đã từng xuất hiện. Tên các tờ báo đó là: Đọc, Le Peuple, Tin Tức, Dân Tiến, Dân Muốn, Đời Nay, Điện Tín…

12:01:am 29/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

‘Đảng không nên quyết tất cả’

‘Đảng không nên quyết tất cả’

- “Đảng lãnh đạo nhưng phải theo nguyên tắc để Quốc hội, Chính phủ bàn, sau đó nghe cả mặt phải, trái rồi ra quyết định. Còn nếu cứ Đảng làm thay thì các thiết chế khác thành hình thức thôi”. Quốc hội đã dành 1 ngày họp tổ hôm qua (28/10) để góp ý [...]

12:01:am 29/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »