WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:57:pm 20/10/10 Đăng ngày “October 20th, 2010”

Người Việt Úc châu vận động nhân quyền

Người Việt Úc châu vận động nhân quyền

Victoria, Úc châu: Trưa thứ sáu ngày 15/10/2010, một phái đòan 4 tổ chức chính trị (Khối 8406, Đảng Vì Dân, Đảng Dân Xã và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam) đã viếng Quốc Hội Victoria để thăm 2 người bạn của Phong Trào dân chủ Việt Nam, dân biểu Luke Donnellan [...]

02:57:pm 20/10/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đảng viên Việt Tân, bà Võ Hồng được thả

Đảng viên Việt Tân, bà Võ Hồng được thả

Bà Võ Hồng, 53 tuổi, công dân Úc gốc Việt bị bắt hôm mùng 9 tháng Mười khi phát áo mũ mang mầu sắc và Logo của Việt Tân ở bờ Hồ Hoàn Kiếm

01:57:pm 20/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xã hội dân sự, Xã hội công dân lừng lững bước tới

Xã hội dân sự, Xã hội công dân lừng lững bước tới

Xã hội dân sự, xã hội công dân ở Việt Nam, Cuba, Trung Quốc đang không hẹn mà chung những bước đi tự tin, vững chãi, có bề sâu, đang cùng nhau vẫy gọi, cộng hưởng trên con đường tự do dân chủ và nhân quyền.

11:05:am 20/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Điếu Cày vẫn mất tích trong khi vợ anh bị hành hung

Điếu Cày vẫn mất tích trong khi vợ anh bị hành hung

Nguyễn Văn Hải bị giam giữ tiếp để điều tra về tội “Tuyên truyền chống nhà nước XHCN” theo điều 88 bộ luật Hình Sự

02:59:am 20/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ðảng Dân Chủ sẽ thất thế vì kinh tế

Ðảng Dân Chủ sẽ thất thế vì kinh tế

Ðảng Dân Chủ lo sẽ trở thành thiểu số ở Hạ Viện, vì kinh tế Mỹ không lên. Trong tháng 9 cả nước chỉ tạo được 95,000 việc làm mới; trong khi mỗi tháng cần có thêm 100,000 công việc cho lớp trẻ mới bước vào thị trường nhân dụng lần đầu. Tỷ lệ thất [...]

02:25:am 20/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đã đến lúc nên thay đổi tên đảng CSVN

Đã đến lúc nên thay đổi tên đảng CSVN

… đã đến lúc phải dẹp bỏ tên đảng Cộng sản để thay vào bằng một cái tên nào khác cho được lòng dân. Thí dụ: như đảng Quốc Dân Tự Do, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hay đảng Vì Dân chẳng hạn v .v. . . để giữa những người Việt trong nước và những người Việt ở nước ngoài đang đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước, có thể ngồi lại đối thoại với chinh quyền hiện tại trong tình tự dân tộc.

12:01:am 20/10/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tôi đọc Hồi ký của Giáo sư Vũ Quốc Thúc

Tôi đọc Hồi ký của Giáo sư Vũ Quốc Thúc

Giáo sư Vũ Quốc Thúc năm nay đã vào tuổi 90, và hiện đang sinh sống tại Paris thủ đô nước Pháp. Giáo sư vừa cho ấn hành một bộ Hồi ký có nhan đề là “Thời Đại Của Tôi” gồm 2 cuốn, tổng cộng dài trên 1,100 trang, do cơ sở công ty Người [...]

12:01:am 20/10/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tâm sự với Angie Châu về tác phẩm đầu tay: “Quiet As They Come – Thầm Lặng Như Thế Đó”

Tâm sự với Angie Châu về tác phẩm đầu tay: “Quiet As They Come – Thầm Lặng Như Thế Đó”

Những câu chuyện Việt Nam trước đây bị quét dưới tấm thảm lãng quên của người Mỹ, giờ đây đã được vực sống dậy…

12:00:am 20/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dân chủ Chủ nghĩa Xã hội

Dân chủ Chủ nghĩa Xã hội

Người cộng sản thường rêu rao rằng “ CNXH dân chủ gấp một triệu lần CNTB” nhưng chúng ta đã thấy thực tế trên quê hương Việt Nam khốn khổ đã chịu biết bao điều bất hạnh kể từ khi có ông Hồ mang cái chủ nghĩa ngoại lai vào hành hạ dân tộc này. [...]

12:00:am 20/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »