WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:26:pm 23/10/10 Đăng ngày “October 23rd, 2010”

Tướng TQ Lưu Á Châu: “Đâu là chỗ đáng sợ của nước Mỹ”?

Tướng TQ Lưu Á Châu: “Đâu là chỗ đáng sợ của nước Mỹ”?

Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.

03:26:pm 23/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

‘Nobel Hòa Bình là một giải thưởng chính trị’

‘Nobel Hòa Bình là một giải thưởng chính trị’

Tôi hoan nghênh việc trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba, dù đúng ra đã phải trao giải này cho một người Việt Nam hoặc Trung quốc từ lâu rồi. Tại hai nước này cuộc vận động cho nhân quyền và dân chủ đã diễn ra liên tục trong nhiều thập niên nay.

03:12:pm 23/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Văn hoá kỷ lục

Văn hoá kỷ lục

Khoảng trên dưới 10 năm nay, người Việt Nam dường như có một đam mê mới: lập kỷ lục. Đọc báo chí trong nước, chúng ta thường xuyên bắt gặp những kỷ lục này kỷ lục nọ với vẻ đầy tự hào. Từng cá nhân, từng công ty, từng hội đoàn thi nhau lập kỷ [...]

01:11:am 23/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tranh cử vào Quốc hội tại Địa hạt California 47

Tranh cử vào Quốc hội tại Địa hạt California 47

Cuộc thăm dò vào hai tháng trước do American Action Forum thực hiện cho thấy tỉ lệ của Bà Sanchez so với ông Văn là 45% – 43% với tỉ lệ sai lầm là 4.9%. 1/ Nay sự cách biệt đã biến mất. Nếu đà này không thay đổi, ông Trần Thái Văn sẽ có nhiều triển vọng thắng cử vào Quốc Hội Liên Bang vào ngày 2/11 sắp đến.

12:01:am 23/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ngồi lại bên nhau

Ngồi lại bên nhau

Trong buổi hoàng hôn, anh em ta đã ngồi lại bên nhau. Nếu không làm nên cơm cháo gì, thì cũng nên ngồi lại cùng nghe thiên hạ chửi, hầu vơi được phần nào trách nhiệm tội lỗi với non sông.

12:01:am 23/10/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba và ảnh hưởng của nó lên TQ

Giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba và ảnh hưởng của nó lên TQ

Ngụy Kinh Sinh thảo luận với Jiang Tian của đài VOA và khách mời Gong Xiaoxia Ngày 11 tháng 10, 2010, Ông Ngụy Kinh Sinh (NKS) được mời xuất hiện trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trong chương trình “Các vấn đề và quan điểm” TV/Radio/Internet do Jiang Tian (Giang Điền) tổ chức. Trong chương [...]

12:00:am 23/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »