WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:04:am 04/10/10 Đăng ngày “October 4th, 2010”

Bắt người trái pháp luật: Công an TP.HCM lập thành tích mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long

Bắt người trái pháp luật: Công an TP.HCM lập thành tích mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long

Khoảng 8 giờ sáng ngày 30/9/2010, tôi đang ngủ trong phòng thì nghe đứa cháu gái ở cùng nhà gọi: “Cô ơi, có rất nhiều người đến kiếm cô”. Cháu này sáng nào cũng mở cửa đi làm. Tôi ngồi dậy bước ra khỏi phòng nhìn xuống nhà dưới thấy nhố rất đông người đứng [...]

11:04:am 04/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thăng Long và ý nghĩa của Ngày Hội

Thăng Long và ý nghĩa của Ngày Hội

Sử còn ghi, vua Lý công Uẩn dời đô về Thăng Long vào ngày 10 tháng 8 âm lịch năm 1010. Đối chiếu theo ngày âm lịch, năm nay sẽ trùng vào ngày 17-9-2010 Như thế, Thăng Long kỷ niệm ngày 1000 năm phải là ngày thứ sáu 17-9-2010

12:01:am 04/10/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tội ác chồng chất của Cộng sản Việt Nam

Tội ác chồng chất của Cộng sản Việt Nam

Tội ác của NCQ CSVN từ thập niên 1930 tới nay, có lẽ không cá nhân nào vạch trần được hết. Nhưng cho dù họ có thủ đoạn lừa dối dư luận trong và ngoài nước bằng  những chiêu bài ngoạn mục, thì bộ mặt thật qua những việc làm CSVN đã và đang tiến [...]

12:01:am 04/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »