WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:26:pm 24/10/10 Đăng ngày “October 24th, 2010”

Lại Văn Sâm làm phiên dịch viên cho Ngô Ngạn Tổ tại LHP QT VN

Lại Văn Sâm làm phiên dịch viên cho Ngô Ngạn Tổ tại LHP QT VN

Ngô: Good evening ladies and gentlemen. I just want to say what a pleasure and honor it has been to take part in the first Vietnam international film festival in this beautiful city of Hanoi on its 1000 years birthday. Sâm:  Vâng, Ngô Ngạn Tổ có… gửi tới lời chào tới tất cả n…hững người [...]

06:26:pm 24/10/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho Cồn Dầu

Giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho Cồn Dầu

6 giáo dân Cồn Dầu sẽ ra tòa ngày 27/10. Một số đang lánh nạn tại Thái Lan và chờ quy chế tỵ nạn tại Mỹ.

04:46:pm 24/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đọc “Nguyễn Trãi trước giờ tru di”

Đọc “Nguyễn Trãi trước giờ tru di”

Thế là đã gần sáu trăm năm, một vụ án oan, vô cùng thảm khốc, giết cả ba họ đại công thần khai quốc Nguyễn Trãi đã chìm vào quá vãng, như một vết bầm tím đau thương của lịch sử dân tộc.

09:10:am 24/10/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

‘Cần vận động chuyên nghiệp cho Nobel Hòa Bình’

‘Cần vận động chuyên nghiệp cho Nobel Hòa Bình’

Đa số người Việt thường thích đủ thứ, nhưng thích lung tung. Không định tâm trong những việc lớn, nên mọi sự thường dở dang.

12:00:am 24/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »