WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:49:pm 19/10/10 Đăng ngày “October 19th, 2010”

Thêm Blog Trương Duy Nhất bị tin tặc chiếm đoạt

Thêm Blog Trương Duy Nhất bị tin tặc chiếm đoạt

Toàn bộ bài vở của Trương Duy Nhất trên Blog cá nhân đã bị xóa sạch.

03:49:pm 19/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Điếu Cày giữa buổi giao thời

Điếu Cày giữa buổi giao thời

Hải Điếu Cày là nạn nhân của một thời đại mới: Thời đại Bất Nhân, hay còn gọi một cách bỗ bã, theo cách nói của những blogger ở Việt Nam, là thời Đồ Đểu!

01:12:pm 19/10/10 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Báo TQ: Không thể để cho Mỹ xúc xiểm chia rẽ mối quan hệ Trung – Việt

Báo TQ: Không thể để cho Mỹ xúc xiểm chia rẽ mối quan hệ Trung – Việt

Việt Nam là nước do Đảng cộng sản lãnh đạo duy nhất ở Đông Nam Á, ở về phía đối lập với hình thái ý thức của Phương Tây, Trung Quốc lớn mạnh và phồn vinh là chỗ dựa quan trọng mang tính hợp pháp cho thể chế Việt Nam.

09:23:am 19/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Hải và HS- TS- VN

Nguyễn Văn Hải và HS- TS- VN

Ngay tại một thành phố như Hà Nội có hàng trăm nghìn căn hộ, cửa hàng cho thuê mà người cho thuê chưa bao giờ đóng một đồng thuế nào từ việc cho thuê nhà.

09:02:am 19/10/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giới Blog kêu gọi lấy 19/10 làm ngày Blogger VN

Giới Blog kêu gọi lấy 19/10 làm ngày Blogger VN

Blogger AnhBaSG bị bắt, Blog Tô Hải, Gốc Sậy, Huỳnh Công Thuận.v.v. bị hack sập

05:16:am 19/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quê hương

Quê hương

Ở nhà, cứ 6 giờ sáng là tụi này phải “chào cờ” vài “choác” cùng một bát phở. Thiếu tiết mục này là gay go lắm, người ngợm như cua bấy. Chẳng buồn làm chuyện gì cả.

04:32:am 19/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tuổi trẻ Việt Nam và Tổ Quốc

Tuổi trẻ Việt Nam và Tổ Quốc

Tổ Quốc, Đất Nước, Dân Tộc…. gắn liền với Độc Lập, Thống Nhất, Hòa Bình, Tự Do, Dân Chủ, Phát Triển, Tiến Bộ, Hạnh Phúc, Ấm No… Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng đó là điều “đương nhiên” phải như thế! Ấy thế mà cho đến giờ này những điều “đương nhiên” ấy vẫn [...]

12:01:am 19/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Giải Nobel cho Lưu Hiểu Ba và hiện tình Trung Quốc

Giải Nobel cho Lưu Hiểu Ba và hiện tình Trung Quốc

Như vậy thì con đường nào mà nền dân chủ Trung Quốc phải đi? Tôi nghĩ rằng chỉ có hai lựa chọn. Một là theo con đường của Nelson Mandela ở Nam Phi và con đường của Liên Xô cũ. Khi có cả hai áp lực mạnh mẽ ở trong và ngoài nước lên chế độ độc tài, chính quyền buộc phải chấp nhận diễn biến hòa bình. Điều này có thể xảy ra ở Trung Quốc.

12:01:am 19/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »