WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:14:pm 31/10/10 Đăng ngày “October 31st, 2010”

Nghẽn Đường Và Nghẽn Mạch

Nghẽn Đường Và Nghẽn Mạch

Ở trang 83, trong cuốn Hai mươi năm miền Nam 1955–1975 (Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2010) Nguyễn Văn Lục ghi: “Vào những năm đầu của chính thể ông Diệm, có thể đi suốt ngày đêm từ Cà Mau đến Bến Hải một cách an toàn.” Qua trang 231, tác giả thêm: “Tóm lại, [...]

02:14:pm 31/10/10 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Ẩn dụ

Ẩn dụ

Hắn uống cạn tách càfê, uống theo thói quen như rót vào cái phễu không đáy, rồi lững thững ra bãi đậu xe nổ máy. Chiếc xe di chuyển theo những bảng dấu, những đèn hiệu xanh đỏ không vấp váp, là thứ trật tự không thể không tuân thủ như một quy luật đời sống văn minh.

01:30:pm 31/10/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Dự đoán kết quả bầu cử Madison- Minh Dương: 7/3

Dự đoán kết quả bầu cử Madison- Minh Dương: 7/3

Sự thắng thế của Madison hiện nay đã thể hiện rõ ràng qua những lần xuất hiện của cô trong mấy sinh hoạt đông đảo của đồng hương cộng đồng như cuộc lễ viếng Phật Ngọc, một sinh hoạt có gần 200 ngàn đồng hương tham dự.

12:10:pm 31/10/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngoại trưởng Clinton đề cập nhân quyền

Ngoại trưởng Clinton đề cập nhân quyền

Chúng tôi còn đặc biệt quan tâm về các bản án nặng nề dành cho các nhà hoạt động chính trị, tấn công vào các blogger, hạn chế tự do Internet, và tự do tôn giáo, thắt chặt kiểm soát đối với các tổ chức nghiên cứu và các phương tiện truyền thông.

12:05:pm 31/10/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

HS-TS-VN tại Tây Ninh

HS-TS-VN tại Tây Ninh

Kính thưa các bác, các chú, Tụi cháu là một nhóm sinh viên đang theo học ở Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh. Cách đây vài tháng, tụi cháu đã bắt chước các bạn sinh viên ở Nam Định, Bình Dương đi dán một số nơi ở Tây Ninh lời kêu gọi “Giới trẻ [...]

02:00:am 31/10/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Vũ Huy Quang – Nguyễn Huệ Chi: Dị biệt và Tâm giao

Vũ Huy Quang – Nguyễn Huệ Chi: Dị biệt và Tâm giao

Trong một hoàn cảnh đất nước, cái thiện cái ác lẫn lộn, khi nhân nghĩa, đạo đức có vẽ như bị suy đồi thì văn hóa, tình người thuần Việt của cha ông ta có lẽ còn tồn đọng ở những người như ông, chưa mất.

12:04:am 31/10/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Lời cuối cho những ai còn tự nhận mình là người Việt Nam

Lời cuối cho những ai còn tự nhận mình là người Việt Nam

Đã là con người thì bất cứ ai cũng phải có tình yêu quê hương đất nước, cũng phải tôn trọng sự công bằng, lẽ phải và lòng nhân ái. Cổ nhân có câu “nhân chi sơ, tánh bổn thiện” nghĩa là con người khi mới sinh ra cũng như lúc còn nhỏ đều có [...]

12:01:am 31/10/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Các tranh chấp tại Á Đông liệu có sẽ đe dọa những thành tựu về kinh tế của khu vực?

Các tranh chấp tại Á Đông liệu có sẽ đe dọa những thành tựu về kinh tế của khu vực?

Một nghịch lý là khi Trung Quốc càng lớn mạnh thì càng cảm thấy bị cô lập; càng muốn bành trướng thì càng bị bao vây; càng mở cửa đầu tư ra ngoài thì càng bị nghi kỵ. Những điểm này cùng với tham vọng và tính tự hào dân tộc dễ đưa Hoa Lục và toàn thể các nước Á Châu vào một cuộc phiêu lưu tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi.

12:01:am 31/10/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tranh cử tự do, dù bẩn còn hơn không!

Tranh cử tự do, dù bẩn còn hơn không!

Loài người không hoàn hảo như các thiên thần. Chính vì thế mà những cuộc tranh cử cũng không hoàn toàn lương hảo!

12:00:am 31/10/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »