WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:23:pm 12/12/11 Đăng ngày “December 12th, 2011”

Nhà báo ‘gài bẫy’ CSGT phải nghỉ việc

Nhà báo ‘gài bẫy’ CSGT phải nghỉ việc

Báo Tuổi Trẻ vừa tạm đình chỉ công tác phóng viên Hoàng Khương vì ‘sai sót nghiệp vụ’ khi viết bài về cảnh sát giao thông. Quyết định này được đưa ra sau khi Công an TP Hồ Chí Minh có công văn gửi tới Cục Báo chí, Bộ Thông tin-Truyền thông, và Ban Biên [...]

06:23:pm 12/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tương lai dân chủ của Việt Nam

Tương lai dân chủ của Việt Nam

Về lâu dài, sẽ có thay đổi tại Việt Nam. Đảng Cộng sản có thể là một phần của thay đổi này, hoặc là nó sẽ bị bỏ rơi phía sau.

06:13:pm 12/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cởi truồng…chống tiêu cực giao thông

Cởi truồng…chống tiêu cực giao thông

Dân du lịch tới Việt Nam nườm nượp vì muốn xem hàng ngàn bức tranh có thật ngoài đời “Cởi truồng đứng giữa ngã tư”…

12:57:pm 12/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hành xử hợp lý khi ký công ước 1958

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hành xử hợp lý khi ký công ước 1958

Công hàm 1958 không có giá trị “thỏa thuận lãnh thổ biên giới”

04:01:am 12/12/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ chuyển thế – chúng ta làm gì?

Hoa Kỳ chuyển thế – chúng ta làm gì?

Đấu tranh giành lại tự do là nhiệm vụ của chính chúng ta. Tiếp tục xây dựng niềm tin, vận động quần chúng, liên kết hành động và sẵn sàng chủ động đứng lên chính là việc chúng ta có thể làm.

12:01:am 12/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »