WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:24:pm 17/12/11 Đăng ngày “December 17th, 2011”

Giáng Sinh qua những chặng đời

Giáng Sinh qua những chặng đời

Giáng Sinh khi xưa thường chỉ dành riêng cho những tín đồ trong Thiên Chúa giáo để kỷ niệm ngày “Ngôi hai nhập thể” gọi là “Emmanuel” có nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Dần dần theo thời gian người ta cảm nhận được rằng sự xuống trần cứu rỗi, chuộc tội cho [...]

06:24:pm 17/12/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Rác Tàu mùa Giáng sinh

Rác Tàu mùa Giáng sinh

04:25:pm 17/12/11 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tập Cận Bình thăm Việt Nam và ván cờ với hai tay chơi

Tập Cận Bình thăm Việt Nam và ván cờ với hai tay chơi

Chuyến đi Việt Nam là phép thử khó khăn cho Tập?

02:15:pm 17/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sanctuaire du coeur: Hậu Cung – tác phẩm mới của Dương Thu Hương

Sanctuaire du coeur: Hậu Cung – tác phẩm mới của Dương Thu Hương

Trong những tiểu thuyết gây chú ý trong số hơn 600 tác phẩm văn học ra mắt độc giả mùa khai giảng năm nay, phải kể đến quyển tiểu thuyết “Sanctuaire du Coeur”, tựa tiếng Việt là Hậu Cung của nhà văn Dương Thu Hương, do nhà xuất bản Sabine Wespieser phát hành. Trong hơn [...]

12:51:pm 17/12/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tập Cẩm Bình và Cuộc đấu tranh sinh tồn của dân tộc VN trên bán đảo Đông Dương

Tập Cẩm Bình  và Cuộc đấu tranh sinh tồn của dân tộc VN trên bán đảo Đông Dương

Sắp tới từ ngày 20-22/12/2011, “Thái tử đỏ” Tập Cận Bình, người chuẩn bị bước lên ngôi Hoàng đế Đế quốc phong kiến Trung Quốc sẽ sang thăm Việt Nam. Trong bối cảnh Hoa Kỳ tích cực trở lại Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương, qua việc Tổng thống Hoa Kỳ Obama trực tiếp tham dự [...]

12:19:pm 17/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thủ tướng Việt Nam thăm Miến Điện

Thủ tướng Việt Nam thăm Miến Điện

Miến Điện cũng đưa ra chỉ dấu xích lại gần các quốc gia Asean, trong khi tìm cách tách khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc.

06:00:am 17/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Dostoyevski trong một thế giới duy ác

Dostoyevski trong một thế giới duy ác

Bọn thống trị ấy hầu như đều nhân danh một mục đích cao cả nào đó, ví như mục đích giải phóng, mục đích mang lại tự do, hạnh phúc, mang lại thế giới đại đồng cho con người để lừa đảo con người, để làm bình phong, làm phương cách nô dịch hóa con người, bầy đàn hóa con người.

05:49:am 17/12/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Kinh tế khó khăn nhất từ 1991

Kinh tế khó khăn nhất từ 1991

Nông dân và nông nghiệp “đã cứu kinh tế Việt Nam” trong năm 2011 vì tình hình sẽ “hết sức phức tạp” nếu tình trạng thiếu lương thực diễn ra bên cạnh lạm phát cao.

05:49:am 17/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam-xui thì ráng chịu!

Việt Nam-xui thì ráng chịu!

Cả một quốc gia nhìn đâu cũng thấy những việc sai trái, cho đến lãnh thổ lãnh hải bị “nước lạ” “gặm” mất, cũng chả ai chịu trách nhiệm, chả ai bị rớt chức, càng không có ai từ chức!

05:29:am 17/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc đóng vai trò gì trong chính quyền Khmer Đỏ?

Trung Quốc đóng vai trò gì trong chính quyền Khmer Đỏ?

Cho đến hôm nay, có hơn 100 nghìn người Cambodia đã đổ về ECCC để tận mắt chứng kiến quá trình xử án.

05:22:am 17/12/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Việt Nam – tỉnh thứ 24 của Trung Quốc?

Việt Nam – tỉnh thứ 24 của Trung Quốc?

Lỗi lầm ngoại giao ở tầm quốc tế này do dân trí thấp, do xem phim Tầu quá nhiều, hay do tâm, tầm văn hóa và hiểu biết lịch sử của những tác giả cầu truyền hình “Láng giềng gần”.

05:15:am 17/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »