WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:15:pm 09/12/11 Đăng ngày “December 9th, 2011”

Rơi vào ván bài nước lớn, Việt Nam lỡ bước

Rơi vào ván bài nước lớn, Việt Nam lỡ bước

Tháng 12.1978, Bộ Ngoại giao Mỹ còn chuyển cho phía Việt Nam ảnh chụp toà đại sứ ở Washington D.C. của chính quyền Sài Gòn cũ nữa.

04:15:pm 09/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người biểu tình bị đưa đi ‘giáo dục’ 2 năm

Người biểu tình bị đưa đi ‘giáo dục’ 2 năm

Luật biểu tình đang được quốc hội xem xét nhưng ban hành ra sao và thực thi thế nào vẫn là một dấu hỏi và nhiều người ngờ vực về động cơ thực sự của chính quyền trong việc ban hành này.

08:43:am 09/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tài tử Đơn Dương bị ép rời khỏi Việt Nam như thế nào?

Tài tử Đơn Dương bị ép rời khỏi Việt Nam như thế nào?

Công điện Wikileaks viết: Đơn dương đã bị “xua đuổi ra khỏi quê hương mình.”

07:55:am 09/12/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đảng & Đảng Cướp

Đảng & Đảng Cướp

Phải thêm bao nhiêu cuộc đời bầm dập (đến) te tua nữa thì dân tộc Việt mới “chuộc” lại được cái lầm to thế kỷ mà chúng ta đã lỡ chuốc này?

05:23:am 09/12/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bộ phim The Lady xuất hiện đúng lúc

Bộ phim The Lady xuất hiện đúng lúc

Bộ phim bắt đầu từ quãng thời gian này, khi bà Aung San Suu Kyi lao vào cuộc đấu tranh chính trị gay gắt với tấm lòng trong sáng vì dân, vì nước…

04:55:am 09/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ai gánh nợ cho các tập đoàn?

Ai gánh nợ cho các tập đoàn?

Chỉ riêng năm 2009, nợ của 81/91 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (chưa tính Vinashin) đã là 813.435 tỷ đồng.

04:29:am 09/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chủ tịch VN thăm thác Bản Giốc

Chủ tịch VN thăm thác Bản Giốc

Báo chí Trung Quốc gọi thác này, tên tiếng Trung là Đức Thiên, là một trong những “cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời nhất đất nước Trung Hoa”…

04:17:am 09/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mê Thảo Thời Vang Bóng

Mê Thảo Thời Vang Bóng

Mê Thảo Thời Vang Bóng là một cố gắng đáng kể của nền điện ảnh Việt nam trên con đường vươn tới một trình độ nghệ thuật cao hơn.

12:01:am 09/12/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »