WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:50:pm 20/12/11 Đăng ngày “December 20th, 2011”

Putin đã không còn thuyết phục được chúng tôi im lặng

Putin đã không còn thuyết phục được chúng tôi im lặng

Theo tôi, Đảng Một Nước Nga chỉ được 20% số phiếu chứ không phải 48,5% như công bố.

02:50:pm 20/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư gửi người em trong nhà tù

Thư gửi người em trong nhà tù

Kể từ cuộc điện thoại dang dở cuối cùng em gọi cho anh đến nay, em bị bắt bí ẩn và rồi cách biệt, chưa có một cơ hội nào để gặp lại em.

08:14:am 20/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung Quốc loan báo tập trận trên Thái Bình Dương

Trung Quốc loan báo tập trận trên Thái Bình Dương

Giới phân tích cho rằng động thái của Mỹ là thách thức trực tiếp đối với nỗ lực thống trị khu vực của Trung Quốc…

08:02:am 20/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng giao dịch trái phép

Tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng giao dịch trái phép

Đã xảy ra một số vụ tịch thu hàng trăm ngàn đô la khi người dân hay doanh nghiệp giao dịch bằng ngoại tệ.

04:42:am 20/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đổi mới hay cứ giữ như cũ?

Đổi mới hay cứ giữ như cũ?

Trả giá cho nền kinh tế chạy theo chỉ tiêu, đạo đức tan rã, giáo dục mất hướng, y tế quá tải, giao thông bế tắc.

04:32:am 20/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những “đứa con” lăng loàn

Những “đứa con” lăng loàn

Đảng là con sinh ra từ Mẹ Tổ quốc phải nằm trong và đứng dưới Tổ quốc và Nhân dân

03:46:am 20/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »