WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:34:pm 06/12/11 Đăng ngày “December 6th, 2011”

Niềm hy vọng của Miến Điện

Niềm hy vọng của Miến Điện

Bà Aung San Suu Kyi nói bà sẽ ra ứng cử, sẵn sàng “đánh cá” là chính quyền quân phiệt Miến Ðiện có ý định thật sự muốn tiến bước trên đường dân chủ hóa. Ðây là một quyết định can đảm; thêm một biểu hiện của đức can đảm mà bà Suu Kyi từng [...]

05:34:pm 06/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư ông André Hồ Cương Quyết v/v cấm chiếu phim “HS VN- Nỗi đau mất mát”

Thư ông André Hồ Cương Quyết v/v cấm chiếu phim “HS VN- Nỗi đau mất mát”

Bộ phim hoàn toàn nhân văn, hoàn toàn khách quan, tuyệt đối loại trừ bất cứ những lời phát biểu chính trị nào.

09:28:am 06/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từ ngu rực rỡ đến dối trá huy hoàng!

Từ ngu rực rỡ đến dối trá huy hoàng!

“Đừng tin những gì Dũng nói, hãy nhìn những gì Dũng làm!”

08:53:am 06/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam tập trận bắn đạn thật

Việt Nam tập trận bắn đạn thật

Quân đội Việt Nam thực tập phòng không bắn đạn thật cho các đơn vị tên lửa, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp ở trường bắn TB1 ở Lục Ngạn Bắc Giang, trong 5 ngày từ 1-5/12. Các bản tin của báo mạng VnExpress, Quân đội Nhân dân cho biết khoảng 2.000 cán bộ [...]

07:32:am 06/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

VN ‘nên đóng cửa trại cai nghiện và phục hồi nhân phẩm’

VN ‘nên đóng cửa trại cai nghiện và phục hồi nhân phẩm’

Theo tiêu chuẩn quốc tế, quyền đồng ý của người chữa bệnh (patient consent) là một phần quan trọng của nhân quyền.

05:15:am 06/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »