WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:20:pm 18/12/11 Đăng ngày “December 18th, 2011”

Vĩnh biệt Vaclav Havel

Vĩnh biệt Vaclav Havel

Với Ba Lan, Vaclav Havel là người bạn chân tình, thân thiết cùng chia sẻ kinh nghiệm cũng như thành công của quá trình tranh đấu, chuyển đổi và xây dựng thể chế mới.

05:20:pm 18/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người quân tử

Người quân tử

Còn ngày nay, các băng nhóm giang hồ chúng như những con thú dữ, chúng triệt hạ, truy sát đối thủ …

03:31:pm 18/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Toàn văn bức thư của T.T. Mỹ Obama gửi Aung San Suu Kyi

Toàn văn bức thư của T.T. Mỹ Obama gửi Aung San Suu Kyi

Chúng tôi luôn sát cánh với bà, bây giờ và trong mọi lúc.

09:48:am 18/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Báo cáo y tế cộng đồng Việt ở Santa Clara County

Báo cáo y tế cộng đồng Việt ở Santa Clara County

Bản báo cáo cho thấy người Mỹ gốc Việt tại Santa Clara County chiếm một tỷ lệ khá cao so với các sắc tộc khác trong bệnh lao, bệnh tim và ung thư. Nhất là con số tử vong về bệnh Gan do ung thư, cao gấp bốn lần so với những dân số khác trong vùng.

12:01:am 18/12/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tôi xuống đường

Tôi xuống đường

Trong tôi sợ hãi và xấu hổ cứ đan xen trong nhiều đêm mất ngủ. Tới một ngày, nỗi hổ thẹn dâng lên trong tôi cùng cực: tôi xấu hổ với chính tôi, với những bài thơ tôi làm… và, tôi quyết định…

Xuống đường ngày Chúa nhật 14.08.2011

12:01:am 18/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Liệu kinh tế Trung Quốc có sẽ rơi vào khủng hoảng?

Liệu kinh tế Trung Quốc có sẽ rơi vào khủng hoảng?

Giữa lúc hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Âu Châu còn đang chao đảo thì không ít các chuyên viên nhận định rằng mức phát triển tại Hoa Lục cũng sẽ chậm lại và sắp bị khủng hoảng. Chỉ tiếc là đã có nhiều lời dự đoán tương tự từ 30 năm nay mà [...]

12:00:am 18/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Việt Nam có thể thay đổi được không?

Việt Nam có thể thay đổi được không?

Tuy nhiên, để cho bất cứ điều nào trong những điều trên xảy ra, trước tiên phải có sự sẵn lòng thay đổi.

12:00:am 18/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »