WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:49:pm 28/12/11 Đăng ngày “December 28th, 2011”

Nhà tướng cảnh sát chống tội phạm bị mất trộm bạc tỉ

Nhà tướng cảnh sát chống tội phạm bị mất trộm bạc tỉ

Các báo trong nước đều đưa tin về các vụ việc này nhưng không báo nào đặt vấn đề, quan chức Việt Nam lấy đâu ra lắm tiền như vậy?

03:49:pm 28/12/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Người Việt trồng cần sa tại Anh Quốc

Người Việt trồng cần sa tại Anh Quốc

An investigation into how Vietnamese children trafficked to the UK to work in the cannabis trade are often prosecuted as criminals rather than treated as victims.

01:09:pm 28/12/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Putin đánh mất sự nhạy cảm chính trị

Putin đánh mất sự nhạy cảm chính trị

Những người biểu tình hôm thứ Bẩy phần lớn ở vào lứa tuổi từ 18 tới 40, nhiều người trong đó có trình độ cao và một phần tư điều hành các doanh nghiệp tư nhân.

07:44:am 28/12/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cuối cùng Mark cũng lộ hàng

Cuối cùng Mark cũng lộ hàng

Thư ký toà soạn một tờ báo mạng mới sáng sớm đã gọi điện chỉ đạo phóng viên văn phòng đại diện miền Bắc: – Alô, thằng Mark sáng nay thế nào, số lượng view hôm nay cao thấp tuỳ thuộc vào cậu đấy! – Mark nào? À, xeo Facebook hả sếp? Thằng này nó [...]

03:27:am 28/12/11 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Câu chuyện nợ nần của chính phủ Hoa Kỳ

Câu chuyện nợ nần của chính phủ Hoa Kỳ

Khi ngân sách khiếm hụt, thì chính quyền đi vay nợ để tài trợ các khoản chi, nếu không thể thu thuế đủ để trang trải.

03:13:am 28/12/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cháy xe liên tục là do xăng Trung Quốc?

Cháy xe liên tục là do xăng Trung Quốc?

Không nên đổ cây xăng của tư nhân trong thời gian này, còn cây xăng nhà nước thì có thể tin hơn…

02:49:am 28/12/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuối đời, cuối năm

Cuối đời, cuối năm

Buồn cho Ông Chirac, đã được ở trong Chánh quyền suốt đời, đó cũng là cái phước lớn hơn người, mà còn bất hạnh là không ở trong Chánh quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

02:32:am 28/12/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ông Ngô Đình Diệm: Chí sĩ và Tổng thống

Ông Ngô Đình Diệm: Chí sĩ và Tổng thống

Cái chết bi thảm của hai ông Tổng thống và Cố vấn – dù sao vẫn còn có phước hơn Tướng Ba Cụt, ông Nguyễn Bảo Toàn, ông Nguyễn Phan Châu, và nhiều nạn nhơn khác nữa, vì còn xác chết để chôn cất, có mồ mả

02:07:am 28/12/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »