WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Việt trồng cần sa tại Anh Quốc

An investigation into how Vietnamese children trafficked to the UK to work in the cannabis trade are often prosecuted as criminals rather than treated as victims.

1 Phản hồi cho “Người Việt trồng cần sa tại Anh Quốc”

  1. nguyen xuong says:

    Theo dõi đoan vidéo clip trên tôi có nhận xét như sau:
    Tệ nạn hình sự trồng cây ma tuý trước hết là do Đảng CSVN gây ra, tại sao tôi khẳng định như thế , là vì chính ĐCVN đã cho người dân nhất là giới trẻ xuất ngoại bất hợp pháp qua các tổ chức môi giới với sự bao che của chính quyền mà bọn công an là đầu não nhằm mục đích thu tiền bất chánh nên không lạ gì những tên cán bộ các cấp đều sống xa hoa, trụy lạc, đó là đầu giây của hậu quả người việt ra xứ ngoài làm những chuyện bất chánh, cho nên muốn diệt tệ nạn này các quốc gia liên hệ nên triệt từ gốc theo luật hình sự quốc tế về việc bài trừ ma tuý mà ĐCSVN đã ký kết.
    Những lời khai của các thanh niên nêu trên chỉ là ngụy biện trước luật pháp sở tại. Đó là hậu quả trồng người của ĐCSVN gây ra, giới trẻ VN mờ mắt trước cuộc sống hiện tại hậu quả cuả một xã hội phi đạo đức, cuộc sống giả tạo vật chất, đầy dẫy nạn hình sự, v…v… mà ĐCSVN là thủ phạm gây nên phát xuất từ triết lý đạo đức hồ chí minh ” hy sinh đời bố, củng cố đời con”, người dân nghèo trước một xã hội đại tham nhũng của các viên chức lớn nhỏ đã gây khó khăn cho cuộc sống mà đại đa số 90 triệu dân phải gánh chịu, từ đó một số phải ra đi để kiếm tiền phi pháp mong một khi thoát được lưới pháp luật tại các quốc gia sẽ trở về với số tiền bất lương kiếm được mau chóng hầu giải quyết vấn nạn khó khăn cho gia đình và sau đó lại trở thành giới tư sản đỏ , cái vòng luẩn quẩn từ nghèo khó bị bóc lột trở thành tư bản bất lương để lại đi bóc lột người khác như đảng viên CS vì cứ theo như chủ thuyết của CS thì chúng đều vô sản thế nhưng nhìn lại cuộc sống của chúng bây giờ thì thấy chúng đâu có vô sản chuyên chính
    Tóm lại, đất nước VN muốn ngửng mặt lên thì điều kiện tiên quyết là chế độ CSVN phải được khử trừ tận gốc sau đó phải là một quốc gia có một nền dân chủ thực sự , người dân được tự do chọn lựa người lãnh đạo và cùng nhau xây dựng một quốc gia trên căn bản TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN

Phản hồi