WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:05:pm 05/03/13 Đăng ngày “March 5th, 2013”

Một cuộc biểu tình độc đáo

Một cuộc biểu tình độc đáo

Hiện đang diễn ra một cuộc biểu tình lớn của Dân tộc Việt Nam! Một cuộc biểu tình rất độc đáo, có hàng nghìn người mà không cờ xí, không băng rôn, không hò hét ầm ĩ. Một cuộc biểu tình của đồng bào trong nước và ngoài nước cùng đứng chung trong một đội [...]

05:05:pm 05/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Gío Mới đã nổi lên rồi

Gío Mới đã nổi lên rồi

Vào những ngày cuối năm 2012, đảng CSVN toan tính tung ra một cái bẫy, bày trò lấy ý kiến dân để sửa đổi “hiến pháp” 1992. Trước là lấy tiếng, sau là tiếp tục hát bài “đó là ý nguyện của toàn dân Việt Nam”, để một , hai, ba, ta chia nhau chỗ ngồi và tiếp tục khống chế 90 triệu người Việt Nam trong tất cả mọi lãnh vực, từ quyền sở hữu tinh thần cho đến vật chất. Phần ta, được tự do cúc cung phụng thờ Tàu cộng cho đáng mặt làm nô lệ! Không ngờ, người nằm trong bẫy cho đến chết lại chính là những kẻ gian trá tạo ra nó.

12:01:am 05/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Coi dân là thù, họ sẽ sống với ai?

Coi dân là thù, họ sẽ sống với ai?

Một cơ quan lãnh đạo già cỗi, mất hẳn liên hệ với nhân dân đông đảo đang thức tỉnh, nay lại bị cô lập, cay cú liền điên rồ coi nhân dân là thù địch để hăm dọa “xử lý” bộ phận tiên tiến nhất, cũng đồng thời là bộ phận tinh hoa dũng cảm thông minh nhất còn lại của đảng Cộng sản.

12:01:am 05/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những chiến dịch mang tên Võ Nguyên Giáp

Những chiến dịch mang tên Võ Nguyên Giáp

Trước khi viết về tướng Giáp, tôi đã nhiều lần nhìn lại cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và lần thứ hai, tôi có những ưu tư thắc mắc nặng trĩu trong lòng là phải chi Việt Nam mình tránh được cuộc chiến tranh huynh đệ, kéo dài gần nửa thế kỷ? Điều [...]

12:00:am 05/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nước Tầu và Đặng Tiểu Bình

Nước Tầu và Đặng Tiểu Bình

Nước Tàu trong hơn 30 năm cải cách kinh tế, mặt phải và mặt trái của nó? Có phải ông Đặng tiểu Bình là tác giả cải cách này không? Ông là một nhà cải cách như nhiều người nghĩ hay ngược lại? Mục đích của bài này như phụ đề đã nói rõ: điểm [...]

12:00:am 05/03/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »