WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:17:am 20/03/13 Đăng ngày “March 20th, 2013”

Nếu ở vị trí của tôi, bạn sẽ làm gì?

Nếu ở vị trí của tôi, bạn sẽ làm gì?

Ngày 19/3/2013 – Khi tôi hỏi bạn câu này không có nghĩa tôi mong bạn hay bất cứ một người Việt Nam nào phải trải nghiệm những điều giống như tôi. Đơn giản tôi muốn ở bạn sự đồng cảm. Tôi tin rằng cuộc sống sẽ thú vị và sống động hơn khi chúng ta [...]

06:17:am 20/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chính trị và tôn giáo đều phải vì dân và do dân

Chính trị và tôn giáo đều phải vì dân và do dân

Còn ở Việt nam thì tình hình đã quá rõ ràng là quan hệ sản xuất hiện nay quá mâu thuẫn và chính vì tham nhũng vì lợi ích nhóm mà biết bao khoản nợ xấu đã đang làm nền kinh tế trong cơn hùng hoảng nghiêm trọng.

04:47:am 20/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bàn về việc góp ý tu chính hiến pháp

Bàn về việc góp ý tu chính hiến pháp

Để cho công luận thế giới và nhân dân VN nghĩ rằng tại VN vẫn diễn ra một quá trình tự hoàn thiện chế độ, và trong quá trình hoàn thiện đó đảng CSVN luôn lắng nghe và tham vấn ý kiến của người dân cho nên trước đây và những ngày gần đây đảng [...]

04:32:am 20/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những sách nhiễu bẩn thỉu

Những sách nhiễu bẩn thỉu

Tuần trước, nhân viên của Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã thông báo với tôi là: ngày thứ Tư  20 tháng 3 này Viên chức Chính trị  của Lãnh sự sẽ đến thăm gia đình tôi. Tôi đã cho họ biết là thông báo qua điện thoại thì công an sẽ biết ngay và sẽ [...]

04:21:am 20/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dấu hiệu khởi sắc của Xã hội Dân sự tại Việt Nam hiện nay

Dấu hiệu khởi sắc của Xã hội Dân sự tại Việt Nam hiện nay

Ta thấy có một sự đồng thuận rất chặt chẽ giữa giới trí thức, giới thanh niên trẻ tuổi và nhất là giới quần chúng tôn giáo trong công cuộc tranh đấu bất bạo động lúc này

04:11:am 20/03/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuối tháng 3/75 tuyến đầu thất thủ [1]

Cuối tháng 3/75 tuyến đầu thất thủ [1]

Hạ Viện Mỹ đã cạn tầu ráo máng buộc miền nam VN phải đầu hàng CS. Trong khi tại chính trường nước Mỹ vấn đề VN không được ai quan tâm tới, chỉ còn TT Ford và người phụ tá Kissinger cố gắng một cách tuyệt vọng để xin chút phương tiện cho VNCH.

12:01:am 20/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Dự thảo Hiến Pháp, luật pháp hoá các tội phạm nhân quyền?

Dự thảo Hiến Pháp, luật pháp hoá các tội phạm nhân quyền?

Nhân đọc được rất trễ dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 được đăng trên trang báo điện tử của Chính phủ nước CHXHCNVN cùng những nhận định, góp ý về bản dự thảo nêu trên, người viết xin được nêu ý kiến về qui định về quyền con người của người dân trên [...]

12:00:am 20/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »