WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dấu hiệu khởi sắc của Xã hội Dân sự tại Việt Nam hiện nay

 civil

1/ Theo định nghĩa, XHDS gồm những tổ chức phi-chánh phủ và bất vụ lợi (NGO- NPO = Non-Governmental, Non-Profit Organisations), thì tại Việt nam hiện nay có rất nhiều NGO- NPO, kể cả Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Nhà Văn, Hiệp hội Thanh niên, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật v.v… Vì rõ ràng là các đòan thể, tổ chức đó không thuộc cơ quan nhà nước, và cũng có tính cách vô vụ lợi.

Nhưng vì các tổ chức đó lại do Đảng cộng sản đứng ra tổ chức và điều động, nên có tính chất chính trị quá nặng nề, có thể coi đó là các tổ chức ngọai vi của Đảng cộng sản vậy. Ngay trong nội bộ của Hội Chữ Thập Đỏ, thì luôn có một “chi bộ Đảng “ để lo việc lãnh đạo. Nói gì đến các đòan thể quần chúng khác trong giới thanh thiếu niên, phụ nữ v.v…

Như vậy, ta có thể nói rằng Đảng cộng sản đã bao trùm cả lãnh vực XHDS, chứ không chỉ giới hạn  trong phạm vi chánh quyền hay trong lãnh vực kinh tế tài chính – vì thế mà được gọi là “chế độ độc tài tòan trị” (a totalitarian dictatorship). Do đó XHDS ở Việt nam hiện nay bị “chính trị hóa”, bị đảng cộng sản thao túng, lũng đọan, giật dây khai thác – khác hẳn với tình trạng tại bất kỳ một quốc gia dân chủ nào khác. Đặc tính này là khía cạnh nổi bật, cần chú ý nhất tại Việt nam kể từ khi có chế độ cộng sản vậy.

2/ Vai trò của XHDS đối với Nhà nước.

Như ta đã biết, XHDS đóng 2 vai trò đối với Nhà nước : Vừa làm “Đối tác” (Counterpart) tức là hợp tác với Nhà nước trong các hoạt động phục vụ dân chúng, như việc từ thiện nhân đạo, cải tiến dân sinh, xóa đói giảm nghèo v.v…Vai trò khác là làm “Đối trọng” (Counterbalance) đối với Nhà nước, tương tự như “Checks and Balance” (Kiểm sóat và Quân bình), tức là “Phải theo rõi, phê phán, nhắc nhở can ngăn, cảnh báo” Nhà nước trong các chuyện bất công xã hội, đàn áp bóc lột, tham nhũng phí phạm tài sản quốc gia v.v…Cụ thể là phải cất lên “tiếng nói lương tâm” (the voice of conscience) trước những sa đọa, tồi tệ, ngoan cố, độc tài chuyên chế do cán bộ Nhà nước gây ra, khiến làm thiệt hại trầm trọng đối với quyền lợi chính đáng của tầng lớp người dân “thấp cổ bé miệng, thân cô thế cô”.

Vì như đã nói ở mục trên, các tổ chức NGO – NPO hầu hết đều là ”các cơ sở ngọai vi của Đảng cộng sản” , nên luôn có sự ”a tòng đồng lõa” (complicity) với mọi họat động sai trái, thất nhân tâm của Đảng, của Nhà nước cộng sản. Mặt khác, người dân vẫn còn sợ “bàn tây sắt” của công an mật vụ, hay một số nhân sĩ, lãnh đạo tôn giáo bị mua chuộc thế này, thế khác, nên đã khoanh tay bất động trước những lầm than cơ cực của “Dân Oan”, nhất là tại các vùng nông thôn hẻo lành.

Lại còn có thái độ “Mackeno” (Mặc kệ nó) của mỗt số người đã quá “trây lì, tuyệt vọng” trước những tình huống bế tắc, lộng hành do cán bộ của đảng và của nhà nước liên tục gây ra, nên đã tự biến mình thành lũ người tiêu cực, không hề còn chút sĩ khí, dũng cảm của mẫu người trượng phu quân tử như trong truyền thống xưa kia của cha ông chúng ta. Rút cục, thái độ thụ động nhu nhược như thế đó cũng là một hình thức tiêu cực của sự “đồng lõa” đối với Nhà nước độc tài chuyên chế cộng sản hiện nay ở Việt nam mà thôi.

3/ Làm sao tìm được “lối thóat” cho tình trạng bế tắc ngặt nghèo hiện nay?

Thiết nghĩ giới sĩ phu trí thức (Intelligentsia) là tinh hoa, là nguyên khí của quốc gia, thì họ phải đóng vai trò của một bộ óc, như là một thứ “think tank”. Họ cần phải tìm cách sát cánh, hợp tác chặt chẽ được với tầng lớp “lãnh đạo tinh thần” nơi các Tôn giáo, để cùng nhau nêu cao vai trò “làm Đối trọng đối với Nhà nước”. Cụ thể là hai giới trí thức hàn lâm và lãnh đạo tôn giáo (Academia and Churches) phải liên kết với nhau để cùng dấn thân nhập cuộc vào công trình thực hiện cả ba vế trong lời kêu gọi của nhà ái quốc Phan Châu Trinh đã hô hào từ hồi đầu thế kỷ XX, đó là : “Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí, Cải tiến Dân sinh”. Phải có dũng khí, can đảm cộng với sự nhẫn nại kiên trì và óc năng động sáng tạo, thì mới có thể cùng xiết tay nhau mà làm được việc lớn lao, có ích lợi cụ thể, thiết thực cho tòan thể quần chúng nhân dân được.

Với tình trạng tiến bộ về khoa học, kỹ thuật hiện nay của thế giới, thì các chi tiết thực hành dù có phức tạp khúc mắc đến đâu, chúng ta đều có thể giải quyết và vượt qua được hết. Vấn đề chính yếu còn lại là chúng ta làm sao có được ngọn lửa say mê nhiệt thành và sự quyết tâm kiên trì cùng nhau dấn thân nhập cuộc cùng với quần chúng nhân dân, để tự biến mình thành”chất men, chất xúc tác” (catalyst) được vùi vào trong môi trường quần chúng hầu gây được tác động “Lên Men” (Mass Fermentation), gây Thức tỉnh Giác ngộ” (Conscientisation) đối với số đông tập thể nhân dân khắp nơi, khắp chốn, để cùng nhất lọat vùng lên tự giải thóat dân tộc khỏi tình trạng bế tắc tuyệt vọng hiện nay. Đó thiết nghĩ mới là cái lối thóat khả dĩ cho quê hương đất nước thân yêu của chúng ta vào lúc này vậy.

4 – Những dấu chỉ đáng phấn khởi hiện nay vào đầu năm 2013.

Từ đầu năm 2013, tại Việt Nam đang nổi lên cả một phong trào sôi nổi của nhiều tầng lớp quần chúng đòi hỏi chính quyền cộng sản phải có sự thay đổi sâu xa về hệ thống chính trị và luật pháp – mà khởi đầu là Kiến nghị của 72 nhân sĩ đích thân gửi đến Quốc Hội với những đề nghị cụ thể và chi tiết về Bản Hiên Pháp trong tương lai. Tiếp liền theo đó là sự Bày tỏ Lập Trường của các tổ chức tôn giáo như Công giáo, Phật giáo VN Thống Nhất, Phật giáo Hòa Hảo. Đặc biệt là Bản Lên Tiếng của Các Công Dân Tự Do  – phát xuất từ lập trường can đảm của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên v.v…

Nhờ có sự tham gia đông đảo của hàng chục ngàn người ký tên trên các Bản Lên Tiếng và Kiến Nghị nói trên – đặc biệt là qua sự phổ biến trên Internet, mà rất đông giới trẻ ở trong cũng như ở ngòai nước đã mạnh dạn thẳng thắn bày tỏ lập trường  kiên quyết, không nhân nhượng của mình – để đòi hỏi đảng cộng sản phải từ bỏ độc quyền thao túng, lũng đọan trong sinh họat chính trị của quốc gia. Cụ thể là phải “Bãi bỏ điều 4 trong Hiến Pháp năm 1992”, “Phải tổ chức một Quốc Hội lập Hiến” để sọan thảo hẳn một Bản Hiến Pháp hòan tòan mới – để đem ra Trưng cầu Dân ý cho tòan thể Quốc dân được hành xử cái quyền Phúc quyết đối với Đạo luật căn bản của Quốc gia..

Rõ ràng đây là một bước đầu thật phấn khởi của đông đảo quần chúng nhân dân – đã vượt qua được nỗi sợ hãi trước sự đàn áp tàn bạo nham hiểm của chế độ độc tài chuyên chế cộng sản vốn ngự trị trên đất nước ta từ gần 70 năm qua. Và ta có thể nói rằng : Đây cũng là một sự thách thức nghiêm trọng (the serious challenge) mà Xã hội Dân sự đang trực diện đặt ra đối với Chính quyền Nhà nước cộng sản – nhằm buộc Nhà nước và Đảng cộng sản phải chấp nhận cái vai trò “Làm Chủ Đích Thực của Quần chúng Nhân dân” trong mọi sinh họat chính trị văn hóa cũng như kinh tế xã hội của Quốc gia.

Ta thấy có một sự đồng thuận rất chặt chẽ giữa giới trí thức, giới thanh niên trẻ tuổi và nhất là giới quần chúng tôn giáo trong công cuộc tranh đấu bất bạo động lúc này  – nhằm xây dựng một thể chế thật sự tự do dân chủ và nhân ái cho Đất nước và bảo vệ sự Công bằng Xã hội cũng như tôn trọng Phẩm giá và Quyền Con  Người của mọi Công dân Việt nam chúng ta.

* Nói vắn tắt lại, cao trào tranh đấu của đông đảo các tầng lớp nhân dân ở Việt Nam vào Mùa Xuân năm Quý Tỵ 2013 hiện nay đang diễn ra với một khí thế thật sôi nổi, hào hứng sinh động. Sau bao nhiêu năm bị chế độ cộng sản kiềm chế ngặt nghèo, Xã hội Dân sự ở nước ta đã bắt đầu phục hồi lại và đang có dấu hiệu của sự trưởng thành vững chãi – để mà dám đứng ra làm” Đối trọng” đối với Chính quyền Nhà nước và Đảng cộng sản để bắt buộc họ phải trả lại cho Nhân dân cái Quyền Tự Quyết trong việc điều hành sinh họat của tòan thể Quốc gia.

Đó quả là một tín hiệu rất phấn khởi cho Dân tộc chúng ta hiện nay vậy./

Westminster, Tháng Ba 2013

© Đòan Thanh Liêm

© Đàn Chim Việt

 

 

3 Phản hồi cho “Dấu hiệu khởi sắc của Xã hội Dân sự tại Việt Nam hiện nay”

 1. Người Buôn Mộng says:

  Đây không phải là bài đầu tiên ông Đoàn Thanh Liêm viết về đề tài này.
  Tôi thấy tác giả hơi quá lạc quan.
  Tiếng Mỹ gọi lối viết này là wisful thinking, lẫn lộn mong muốn/mơ ước với thực trạng chưa có ánh sáng ở cuối đường hầm!

 2. nguenha says:

  “VN hiện nay có rất nhiều tổ chức Phi-chính-phủ(NGO) ,Bất-Vụ-lợi,(NPO),Hội chữ thập đỏ…Vì RÕ RÀNG những tổ chức đó không thuộc chính-phủ và bất vụ lợi.” Than ôi,một cựu Dân biểu VNCH mà nhận xét Xả-hội CS như vậy,thì chúng ta “mất nước” là phải.Lẽ ra Ông Liêm nên ở lại VN, để Tổ chức Xả-hôi Dân Sự với VC thì hay biết mấy. Thưa Ông Liêm,con-nít biết xử dụng Tin học, cũng biết được; mọi tổ chức Dân-sự của Xả hội CS là những Tổ chức “ngoại Vi” của Đảng. Nếu không ‘giác ngộ tri thức’,không khéo Ông Liêm bảo dưới thời HCM có đa đảng ,vì có Đảng Xả-hôi,Đảng Dân-chủ.

 3. DÂN ĐEN says:

  1 – Theo định nghĩa, XHDS gồm những tổ chức phi-chánh phủ và bất vụ lợi (NGO- NPO = Non-Governmental, Non-Profit Organisations), thì tại Việt nam hiện nay có rất nhiều NGO- NPO, kể cả Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Nhà Văn, Hiệp hội Thanh niên, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật v.v… Vì rõ ràng là các đòan thể, tổ chức đó không thuộc cơ quan nhà nước, và cũng có tính cách vô vụ lợi … VÀ CŨNG … VÔ TíCH SỰ LUÔN !!! ??? . Bây giờ không còn phải là lúc trưng ra bằng cớ, HÌNH THỨC nữa mà phải là lúc đi vào THỰC TẾ, DẤN THÂN mà HÀNH ĐỘNG ???

Phản hồi