WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:26:am 19/03/13 Đăng ngày “March 19th, 2013”

John McCain: Tôi đã làm bạn với những kẻ cựu thù

John McCain: Tôi đã làm bạn với những kẻ cựu thù

Hai nước chúng ta có một quá khứ khó khăn và đau lòng. Nhưng chúng ta đã không ràng buộc mình với quá khứ đó…

06:26:am 19/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quyết thắng đến bao giờ?

Quyết thắng đến bao giờ?

Còn nhớ hồi trước, đài phát thanh thường hay phát lời chúc mừng của các lãnh đạo đảng Cộng sản nhân dịp năm mới hay đại hội nào đó. Lời lẽ của các vị đó sang sảng, hùng hồn, và kết thúc bao giờ cũng có câu: “Chào thân ái và quyết thắng”. Vì tôi [...]

05:51:am 19/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nam Phi sau cuộc cách mạng chống kỳ thị chủng tộc “Apartheid”

Nam Phi sau cuộc cách mạng  chống kỳ thị chủng tộc “Apartheid”

Ông tổng thống Nelson Mandela là một người tốt nhưng ông bất lực trước sự tung hoành của vợ và sự lạm quyền của tay chân đã giúp ông thành công.

04:18:am 19/03/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Quan nhất thời – Dân vạn đại

Quan nhất thời – Dân vạn đại

Vào giữa tháng Ba 2011, trong dịp tham dự Đại hội Thường niên của tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa kỳ (Amnesty International USA) tại thành phố San Francisco, California, tôi được nghe một diễn giả phát biểu mà thật lấy làm tâm đắc. Ông nói đại để như sau : “ Các bạn [...]

12:00:am 19/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »