WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:44:am 17/03/13 Đăng ngày “March 17th, 2013”

Vĩnh Phúc: Hàng trăm người đem quan tài đi biểu tình

Vĩnh Phúc: Hàng trăm người đem quan tài đi biểu tình

Thi thể anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986) được phát hiện dưới cống nước với nhiều thương tích. Tuy nhiên, cơ quan pháp ý cho rằng nạn nhân bị tử vong là do say rượu, ngã nước chết đuối. Hàng trăm người đã khiêng quan tài nạn nhân khắp phản đối kết luận pháp y. [...]

11:44:am 17/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Màn góp ý sửa hiến pháp

Màn góp ý sửa hiến pháp

05:03:am 17/03/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đôi điều về No China Shop

Đôi điều về No China Shop

Nếu nhìn vào thực tế thị trường hiện nay thì việc tránh hàng hóa TQ cũng khó khăn như việc tránh “tàu lạ” của ngư dân…

02:59:am 17/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bản lộ trình dân chủ

Bản lộ trình dân chủ

Sự sụp đổ của khối cs Đông Âu, cách mạng Hoa Lài trong thế giới Á Rập đã cho người cs biết được rằng một tương lai u tối đang đón chờ. Lừa phỉnh sẽ không còn thành công trong một thế giới thu nhỏ với lượng thông tin đến với nhau nhanh như vũ bão. Bạo lực không làm con người sợ hãi mà lại là đòn bẩy nâng cao sự hận thù. Sự khôn ngoan và lòng yêu nước của tập đoàn độc tài quân phiệt Miến Điện là một bài học và một con đường cho đảng cs Việt Nam bàn luận mà noi theo.

12:13:am 17/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992: một trò mèo bỉ ổi của Cộng Sản Việt Nam

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992: một trò mèo bỉ ổi của Cộng Sản Việt Nam

Làm trò mèo vốn là thói thường của chế độ cộng sản bởi Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa Cộng Sản thực ra không hề tồn tại trong xã hội loài người, mà chỉ là một sản phẩm của chứng hoang tưởng do một số triết gia bệnh hoạn về tâm thần như Karl Marx, Engels và Lenin tưởng tượng ra. Bởi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà những kẻ bệnh hoạn đó đã gặp nhau về phương diện tư tưởng, và đã mang lại một mối hiểm họa khó lường cho nhân loại. Và, ở Việt Nam cũng có một số kẻ đồng bệnh tương lân với các nhà tư tưởng tâm thần đó, nên cũng đã mang họa hại khôn lường cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

12:01:am 17/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »