WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:52:pm 31/03/13 Đăng ngày “March 31st, 2013”

Nạn nhân của chế độ ăn cướp

Nạn nhân của chế độ ăn cướp

03:52:pm 31/03/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khối u bất động sản, làm sao giải quyết?

Khối u bất động sản, làm sao giải quyết?

Đúng ra ngân hàng cũng như bao doanh nghiệp khác cũng phải chấp nhận lời ăn lỗ chịu và cũng phải phá sản.

09:05:am 31/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

‘Nên để thị trường bất động sản rơi tự do’

‘Nên để thị trường bất động sản rơi tự do’

Lo ngại rót 30.000 tỷ đồng chỉ cứu được một số đối tượng, địa ốc có thể cầm máu nhưng vết thương khó lành, tiến sĩ Alan Phan cho rằng nên để thị trường tự điều chỉnh để sau 4-5 năm có thể quay về thời hoàng kim. – Vấn đề giải cứu bất động [...]

08:53:am 31/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Về cái chết của trung tướng Nguyễn Bình và vai trò trách nhiệm của tướng Võ Nguyên Giáp

Về cái chết của trung tướng Nguyễn Bình và vai trò trách nhiệm của tướng Võ Nguyên Giáp

Trước khi tướng Bình vào Nam Bộ thì Trần Văn Giàu là cán bộ cộng sản chủ chốt và cao cấp nhất. (Thủ lãnh nhóm đệ tứ cũng không còn nữa sau khi Tạ Thu Thâu bị giết ở Quảng Ngãi).

08:39:am 31/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

‘Đoàn Văn Vươn – từ công lý đến bạo lực’

‘Đoàn Văn Vươn – từ công lý đến bạo lực’

Trái lại, nếu phiên tòa xử gia đình ông Vươn tới đây được sử dụng như là cách thức để chính quyền trả thù những kẻ phản kháng, niềm tin ít ỏi còn lại vào công lý ở Việt Nam sẽ bị chà đạp, và bạo lực ở nơi này hay nơi khác sẽ lại tiếp diễn, nghiêm trọng hơn.

03:13:am 31/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Công chức Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới

Công chức Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới

Ở ta, không phải làm vẫn có cái ăn, cái chơi, còn làm có sai cũng không phải chịu trách nhiệm, không sợ bị xử lý. Đấy, sống và làm như thế không hạnh phúc mới là lạ.

02:55:am 31/03/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Đoàn Văn Vươn, một Dan Josif của Việt Nam?

Đoàn Văn Vươn, một  Dan Josif của Việt Nam?

Đến hôm nay, hẳn nhiên là không còn một người Việt Nam nào kinh ngạc, hay thấy lạ lùng trước cảnh cán bộ, đảng viên nhà nước Việt cộng thi đua nhau chiếm đoạt tài sản của nhân dân Việt Nam để cho vào túi riêng. Bởi lẽ, sự kiện này đã khởi đầu ngay sau cái hội nghị ở gốc đa Tân Trào. Đến nay, nó trở thành nếp, thành chuyện thường nhật trong sinh hoạt của đảng và nhà nước Việt cộng.

12:01:am 31/03/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »