WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:44:pm 09/03/13 Đăng ngày “March 9th, 2013”

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn thăm viếng Nghĩa trang Quân đội VNCH tại Biên Hòa

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn thăm viếng Nghĩa trang Quân đội VNCH tại Biên Hòa

Ông Lê Thành Ân, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn cùng Ông Nguyễn Đạc Thành (VAF), thăm viếng Nghĩa trang Quốc gia Quân đội VNCH tại Biên Hòa, ngày 7 tháng 3 năm 2013 (Nguồn: OnTheNet)

04:44:pm 09/03/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Dân biểu Canada thăm LM Nguyễn Văn Lý

Dân biểu Canada thăm LM Nguyễn Văn Lý

Mới đây, Dân Biểu Deepak Obhrai, Thư ký Quốc hộiPhụ Trách Liên Lạc Bộ Ngoại giao (Canada) đã tới thăm Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại nhà tù Hà Nam - Hà Nội. Dân Biểu Obhrai, trong chuyến viếng thăm đã bày tỏ mối quan tâm của Canada cho tình trạng phúc lợi của Linh mục và tình hình nhân quyền tại [...]

03:41:pm 09/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Blogger Nguyễn Hoàng Vi – 1 trong 7 phụ nữ tiêu biểu về bảo vệ quyền tự do ngôn luận

Blogger Nguyễn Hoàng Vi – 1 trong 7 phụ nữ tiêu biểu về bảo vệ quyền tự do ngôn luận

Thông cáo của IFEX cũng nhắc lại những hành vi sách nhiễu, tấn công do nhà cầm quyền CSVN thực hiện đối với Nguyễn Hoàng Vi trong quá khứ.

07:09:am 09/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hiến pháp dù sửa thật hay không, đảng vẫn chỉ coi là mớ giấy lộn

Hiến pháp dù sửa thật hay không, đảng vẫn chỉ coi là mớ giấy lộn

Điều cần thiết và quan trọng hơn là hiến pháp đó phải được thi hành trong đời sống thực tế của đất nước và của người dân.

01:19:am 09/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoan hô nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà văn Trung Trung Đỉnh đã đi cùng nhân dân

Hoan hô nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà văn Trung Trung Đỉnh đã đi cùng nhân dân

“Trại súc vật” đã bị cấm in ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Chỉ đến khi Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ cuốn sách mới được in ở các nước tân dân chủ tự do này.

12:01:am 09/03/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »